Month: October 2022

PR221369

​F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li sa Settembru li għadda, il-gvern investa iktar minn €20 miljun biex ħeġġeġ lin-nies imorru għall-proġetti li jħarsu l-karattru Malti.​

Dan permezz ta’ ffrankar ta’ taxxa jew għotjiet diretti.

€18.6 miljun ġew iffrankati minn dawk li xtraw proprjetà f’żona ta’ konservazzjoni urbana apparti li ftit aktar minn miljun ewro oħra ġew iffrankati mix-xerrejja ta’ proprjetà li kienet ilha vakanti.

Fil-laqgħa mat-tmexxija tal-MDA, Dr Abela aċċenna li dawn huma miżuri li l-gvern se jibqa’ jsostni b’inċentivi li jieħdu ħsieb l-ambjent ta’ pajjiżna filwaqt li l-ekonomija tibqa’ għaddejja b’mod b’saħħtu.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-iżvilupp mhux neċessarjament huwa kontra l-ambjent u filwaqt li rridu nifhmu d-drittijiet li għandu individwu, dan il-gvern se jibqa’ jinċentiva żvilupp li jagħmel sens u ta’ kwalità.

Il-prim ministru nnota kif is-settur li tirrappreżenta l-MDA baqa’ għaddej b’saħħtu u fakkar fil-prijorità tal-gvern li fil-Budget għal 2023 tkompli tingħata stabbiltà u offruta s-sostenibbiltà.

Min-naħa tiegħu, il-President tal-MDA Michael Stivala saħaq li d-deċiżjoni strateġika li l-gvern jgħin fil-qasam tal-enerġija mingħajr ma anki jżid it-taxxi hija waħda tajba u biex din l-għajnuna tkun sostnuta jeħtieġ tkabbir ekonomiku frott investiment anki mis-settur privat.

Is-Sur Stivala saħaq li s-settur privat jibqa’ jħares lejn l-inċentivi u t-tnaqqis fil-burokrazija filwaqt li semma’ li l-MDA temmen ukoll fit-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema.

Hawnhekk fost oħrajn semma l-qbil li l-MDA għandha, li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja (COLA) għandu jingħata b’mod sħiħ, ikun kemm ikun.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministri Clyde Caruana, Stefan Zrinzo Azzopardi, Silvio Schembri, u Miriam Dalli, kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, id-Deputat tal-Gvern Deo Debattista u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR221363

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li minn din is-sena skolastika, Skema 9 se titwessa’ skont il-ħtieġa u madwar 2,000 student li jgawdu minn din l-iskema se jiġu mgħejjuna aktar. ​

Il-Prim Ministru ħabbar dan waqt laqgħa tal-Kabinett ‘Gvern man-nies’, li tlaqqa’ fl-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli, Kulleġġ San Nikola u li ddiskuta t-tema tal-edukazzjoni.

Il-Prim Ministru spjega li sal-lum student jista’ jieħu sa waħda mill-għajnuniet offruti taħt din l-iskema. Matul din is-sena skolastika stess, din l-iskema ser titwessa’ biex, skont il-ħtieġa, tkun tista’ tingħata aktar minn għajnuna waħda. Per eżempju, jekk student ikun jeħtieġ l-għajnuniet kollha, ikun jista’ jgawdi mill-għajnuna kollha offruta taħt Skema 9. Skema li toffri għajnuniet bħal uniformi, photocopies mingħajr ħlas, stationery u lunch. Bit-twettiq ta’ din il-miżura dawn l-istudenti issa se jkunu jistgħu jieħdu l-għajnuniet kollha, skont il-ħtieġa.

Fil-preżenza ta’ bosta partijiet involuti fis-settur edukattiv, fosthom edukaturi minn skejjel pubbliċi, tal-knisja u indipendenti, studenti, rappreżentanti tal-unjins u akkademiċi, il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li fis-settur edukattiv ma rridu nħallu l-ebda tifel jew tifla taqa’ lura.

Dr Abela saħaq li l-pajjiż irid jara lit-tfal kollha jirnexxu fis-suġġetti akkademiċi u vokazzjonijiet differenti skont il-ħiliet u l-inklinazzjonijiet tagħhom. Hawn semma l-investiment f’tant faċilitajiet edukattivi biex jintlaħqu t-talenti ta’ kulħadd.

Il-Prim Ministru semma ż-żieda fl-investiment anki fl-istudenti fejn għal din is-sena skolastika u akkademika, il-Gvern qed jonfoq miljun ewro aktar fl-istipendji għal total ta’ €33 miljun.

Dan apparti nefqiet oħra fuq servizzi bħal breakfast club, u trasport mingħajr ħlas għall-istudenti kollha.

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-bidu ta’ sena skolastika ġdida b’normalità sħiħa wara l-pandemija kien wieħed li mexa ħarir, u saħaq li dan hu żmien eċitanti għas-settur edukattiv. Hawn tkellem dwar fażi oħra importanti li deħlin għaliha fis-settur edukattiv.

Il-Prim Ministru Robert Abela semma li f’din il-fażi l-ġdida rridu niddiskutu mal-edukaturi dwar kundizzjonijiet aħjar u opportunitajiet aqwa filwaqt li lill-istudenti rridu nagħtuhom għodda ġdida.

Dan biex f’din il-fażi l-ġdida naraw li niksbu riżultati aħjar fis-settur edukattiv u fejn l-aqwa opportunitajiet li jinħolqu fl-ekonomija jiħduhom it-tfal Maltin u Għawdxin.

Qabel il-laqgħa tal-Kabinett, li tlaqqa’ fil-komunità, il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-amministrazzjoni tal-iskola u l-kulleġġ, żar numru ta’ klassijiet u ltaqa’ ma’ bosta studenti u edukaturi għaddejjin flimkien bil-vjaġġ edukattiv.

PR221357

F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-Kamra tal-Kummerċ fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-ħtieġa li jibqa’ jiġi ffaċilitat in-negozju.

Dr Abela kien qed jitkellem f’kuntest li pajjiżna għadda mill-proċess tal-MoneyVal u tal-FATF b’suċċess frott ħidma kollettiva.

Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna llum għandu ċertifikati ta’ ġurisdizzjoni serja u b’saħħitha u huwa importanti li nisfruttaw dawn il-fatti.

Hawn saħaq li dawn il-kisbiet iridu jkunu l-bażi biex f’pajjiżna nkomplu noħolqu ambjent fejn wieħed jinvesti u jkabbar in-negozju tiegħu.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-aspett ta’ governanza li ħloqna irid iservi biex ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet biex pajjiżna jkompli jikber u jesperjenza tkabbir ekonomiku bi prijoritajiet ġodda, fosthom il-qalba diġitali u l-ambjent.

Dr Abela għamel referenza għal miżura mill-manifest elettorali li l-poplu ta mandat ċar fuqu, dik tad-dritt għal kont tal-bank bażiku li jrid jiġi estiż anki għal dawk li jaħdmu għal rashom u n-negozji.

Fil-laqgħa l-Prim Ministru Robert Abela bagħat messaġġ ċar fuq sistema ta’ due diligence ċentralizzata li ma tibgħatx lin-negozju minn post għall-ieħor iżda li tkun sistema retta u li taqta’ l-burokrazija.

Min-naħa tagħha, il-Kamra tal-Kummerċ permezz tal-President Marisa Xuereb tat preżentazzjoni tal-proposti tagħha għall-Budget 2023.

Marisa Xuereb spjegat kif id-dokument li qed tippreżenta l-Kamra tal-Kummerċ iħares fit-tul u sar wara konsultazzjoni wiesgħa fi gruppi ekonomiċi fi ħdan l-istess Kamra.

Xuereb spjegat li laqgħat bħal dawn jipprovdu opportunità biex niddiskutu l-isfidi li qed naffaċċjaw u kif nistgħu nimmitigawhom permezz ta’ politika li tippromwovi l-investiment fl-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-effiċjenza fl-operat, ir-responsabilità fil-konsum tal-energija u s-sostenibbiltà ambjentali u l-governanza tajba.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministri Clyde Caruana, Ian Borg, Silvio Schembri u Miriam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, id-Deputat tal-Gvern Omar Farrugia u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR221351

​F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-UĦM Voice of the Workers fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fl-aħħar jiem, il-Kabinett approva qafas leġiżlattiv li għandu jirregola dak magħruf bħala platform work.

Dettalji dwar sett ta’ regoli ġodda aktar robusti se jingħataw mill-gvern fil-jiem li ġejjin iżda fil-laqgħa mal-UĦM, il-prim ministru spjega l-prinċipji ta’ dan il-qafas, fosthom li jirregolaw il-kuntratt tax-xogħol u li s-salarju ma jistax ikun inqas mill-paga minima fost drittijiet oħra bħal overtime u sick leave.

F’dan il-kuntest il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-ħtieġa tal-kuraġġ fit-teħid tad-deċiżjonijiet wara stħarriġ organizzat u strutturat mill-awtoritajiet, fil-każ tal-platform work, mid-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg.

Fid-diskussjonijiet mal-union qabel il-Budget, Dr Abela saħaq fuq il-ħtieġa li pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment u hawn talab għall-kollaborazzjoni tal-imsieħba soċjali biex nibqgħu niġbdu investiment lejn Malta li bih nassiguraw dħul b’saħħtu għall-gvern u b’dak id-dħul, il-gvern jibqa’ jsostni l-għajnuna li qed jagħti quddiem sfidi straordinarji.

“L-ebda pajjiż mhu jgħin daqskemm qed jgħin il-Gvern Malti lin-nies, fosthom fil-qasam tal-enerġija u fl-importazzjoni taċ-ċereali”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela filwaqt li qal ukoll li l-Budget li jmiss irid ikun wieħed ta’ sostenibbiltà u ta’ stabbiltà.

Dr Abela sostna wkoll fuq l-importanza tad-djalogu soċjali u fisser kif il-Budget li jmiss se jkun l-ewwel wieħed minn ħamsa biex il-gvern jimplimenta l-manifest elettorali li għandu mandat fuqu min-nies.

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella għadda numru ta’ proposti lill-gvern u saħaq fuq għan komuni għall-gvern u l-unions, dik tat-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema.

Hawn laqa’ b’sodisfazzjon dak li kien għadu kif ħabbar il-prim ministru fuq il-platform workers, liema ħaddiema f’dan is-settur qed jagħtu servizz li ndara u baqa’ wieħed kostanti anki wara l-pandemija.

Is-Sur Vella spjega wkoll li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja (COLA) ma għandux jiġi trattat bħala parti minn żieda fil-pagi li l-unions jinnegozjaw fi ftehimiet kollettivi.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, il-Ministru Clyde Caruana u l-Ministru Michael Falzon, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, id-Deputat tal-Gvern Amanda Spiteri Grech, u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR221339

Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għal-laqgħat fi Praga, fuq jumejn, flimkien mal-mexxejja tal-pajjiżi Ewropej. Matul dan is-summit, il-Prim Ministru pparteċipa f’laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea u laqgħa informali tal-mexxejja tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea.

Matul il-jum tal-Ħamis, ġiet imnedija għall-ewwel darba l-Komunità Politika Ewropea, li l-għan tagħha huwa li ġġib flimkien il-membri stati tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra Ewropej u tipprovdi pjattaforma għal aktar koordinazzjoni politika bejn dawn il-pajjiżi.

Waqt l-intervent tiegħu f’din il-laqgħa, fejn ġew diskussi diversi temi fosthom il-paċi u s-sigurtà, l-enerġija u l-klima, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jeħtieġ kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej u ħidma kollettiva biex jiġu indirizzati l-isfidi preżenti, speċjalment dik taż-żieda fil-prezz tal-enerġija. Kompla li l-Gvern Malti kommess li, kif diġà għamel, ikompli jipproteġi liċ-ċittadini vulnerabbli minn kontijiet għolja tal-enerġija.

“Ser inkomplu nikkonfrontaw dawn l-isfidi ħalli filwaqt li ma nħallu lil ħadd warajna, inkomplu nagħtu futur aħjar liċ-ċittadini tagħna,” tenna l-Prim Ministru.

Matul il-jum tal-Ġimgħa, il-exxejja tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu għal-laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew, fejn il-Prim Ministru Robert Abela ffoka fuq it-tema ewlenija tal-enerġija fl-isfond tal-gwerra fl-Ukrajna.

Dwar dan, il-Prim Ministru enfasizza li huwa preokkupat bis-sitwazzjoni ekonomika kurrenti, speċjalment dik tal-prezzijiet għolja tal-enerġija, li qed twassal għall-inċertezza kbira fl-Ewropa kollha. Huwa sostna li pajjiżna huwa dipendenti fuq l-elettriku u kwalunkwe impożizzjoni biex tonqos id-domanda tal-elettriku jkollha impatt negattiv fuq il-familji Maltin u Għawdxin kif ukoll fuq in-negozji. Madanakollu, Malta taqbel mal-miżuri proposti fil-pjan t’azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għaliex jikkumplimentaw l-isforzi tagħna bħala pajjiż.

“Fuq l-enerġija, il-Gvern Malti ħa azzjoni u qed nipprovdu l-appoġġ neċessarju biex kemm jista’ jkun intaffu mill-impatt soċjali u ekonomiku tal-prezzijiet għolja fuq iċ-ċittadini u n-negozji. Ħadna wkoll miżuri sabiex innaqqsu d-domanda tal-elettriku mhux biss fis-settur pubbliku iżda qed inħeġġu wkoll lis-settur privat u anke liċ-ċittadini biex inkunu aktar effiċjenti fl-użu tal​​-enerġija u tonqos il-ħela,” tenna l-Prim Ministru Robert Abela.

Waqt din il-laqgħa kompliet id-diskussjoni dwar l-iżviluppi li għaddejjin bħalissa fil-gwerra fl-Ukrajna, fejn il-ġimgħa li għaddiet stess, il-mexxejja tal-UE rrifjutaw u kkundannaw bil-qawwa l-annessjonijiet illegali mħabbra mir-Russja.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru sostna li Malta qiegħda u ser tkompli tipprovdi s-sapport neċessarju lill-Ukrajna, kif ukoll qed taċċetta t-tmien pakkett ta’ sanzjonijiet.

“Malta, li hija l-unika membru tal-UE li ġiet eletta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, ser tkompli titkellem favur it-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna, filwaqt li nkomplu nisħqu fuq il-bżonn li l-għajnuna umanitarja tasal għand dawk kollha l-iktar fil-bżonn,” ikkonkluda l-Prim Ministru Robert Abela.