Month: September 2022

PR221270

Waqt l-inawgurazzjoni ta’ uffiċini ġodda tal-UHM Voice of the Workers, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li d-deċiżjonijiet li qed jieħu l-gvern ma għandhomx iservu biss biex iħarsu għal dak li għandna llum iżda għandhom ikunu l-bażi ħalli lejn pajjiżna niġbdu investimenti ġodda li joffru aktar impjiegi ta’ kwalità u li jħallsu aħjar.

F’indirizz li għamel, il-prim ministru tenna li qed nersqu lejn budget ieħor mingħajr taxxi ġodda u li se jkompli jsostni lin-nies, b’politika mhux ta’ awsterità, iżda li temmen fil-ħaddiem.

Dr Robert Abela aċċenna fuq l-istabbiltà u s-sostennibbiltà, u hawn semma kif il-ħaddiema u l-familji tagħhom jixirqilhom iżjed spazji ġodda biex anki jservu ta’ żvog wara ħidmiethom.

Il-prim ministru rrimarka għal diversi miżuri li daħħal il-gvern u li bihom ġie inċentivat ix-xogħol u ssaħħet b’mod qawwi l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, tant li llum, Malta hi ogħla mill-medja Ewropea f’dan ir-rigward, anki frott miżuri ta’ appoġġ għall-familji.

Il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif il-UHM tat sehemha wkoll bl-ideat tagħha fil-miżuri maħsuba to make work pay.

Dr Abela saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li nkomplu nsostnu t-tisħiħ tad-drittijiet, it-taħriġ, u l-opportunitajiet ġodda biex wieħed ikun jista’ jimxi ‘l quddiem u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu.

“Huwa dan kollu li ridna nissalvagwardjaw bid-deċiżjonijiet li ħadna fl-aħħar xhur u li bnew fuq deċiżjonijiet kbar oħra li ħadna sa minn Marzu 2020, quddiem sfidi bla preċedent”, qal il-prim ministru hu u jisħaq fuq djalogu soċjali b’saħħtu.

Hawn semma l-ideat li lkoll irridu nitfgħu fuq il-mejda biex nikbru iktar u li mbagħad irid ikollna l-kuraġġ li niddeċiedu dwarhom biex inkomplu nirnexxu bħala pajjiż.

PR221250

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Borża ta’ Malta għandha tiffaċilita l-qalba li jmiss għall-ekonomija Maltija, dik li l-ekonomija tagħmel it-tranżizzjoni għan-newtralità klimatika.

Il-Prim Ministru għadda dan il-messaġġ f’indirizz li għamel fil-ftuħ tal-Assemblea Ġenerali tal-Federazzjoni Dinjija tal-Boroż Finanzjarji li qed titlaqqa’ f’Malta.

“Il-Borża ta’ Malta trid tkompli timbotta l-innovazzjoni u toħloq soluzzjonijiet ġodda sabiex id-depożiti b’saħħithom li għandu l-pajjiż fil-banek jaslu wkoll għand in-negozji li jridu jinvestu u jikbru fosthom f’pajjiżna,” sostna l-Prim Ministru.

Dr Abela qal li l-Gvern se jkun qed jgħin f’dan il-proċess u joffri qafas b’saħħtu biex din il-qalba ssir.

Quddiem uħud mill-mexxejja tal-akbar boroż finanzjarji fid-dinja u rappreżentanti ta’ investuri li jiffurmaw parti mill-infrastruttura ekonomika dinjija, miġbura f’konferenza f’Malta, il-Prim Ministru Dr Robert Abela saħaq li l-isfida għall-qalba t’ekonomija iżjed ambjentali għandha l-potenzjal li tkun l-akbar opportunità ekonomika għall-ġenerazzjoni preżenti.

“Jien nemmen li l-finanzjament għal din il-qalba ambizzjuża qiegħed hemm u nemmen li s-settur tas-servizzi finanzjarji għandu rwol kruċjali fil-proċess tad-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni f’pajjiżna”, qal Dr Abela.

Il-Prim Ministru sostna li Malta hija impenjata li tkompli tkun parti minn koperazzjoni ekonomika internazzjonali, u rrimarka kif pajjiżna għandu waħda mill-akbar ekonomiji miftuħa għall-kummerċ, bl-importazzjoni u l-esportazzjoni jiżbqu l-prodott domestiku gross ta’ pajjiżna.

Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif Malta għandha qasam b’saħħtu tas-servizzi finanzjarji, bandiera Maltija b’waħda mill-aqwa reputazzjoni fis-settur marittimu, settur tal-avjazzjoni li qed ikompli jikber u industriji bħal dik tal-informatika u l-gaming li qed jespandu b’ritmu mgħaġġel.

F’dan l-isfond, il-Prim Ministru qal li l-Borża ta’ Malta kellha rwol importanti f’dawn l-iżviluppi u llum iddiversifikat iżjed tant li tiġbor fiha ‘l fuq minn mitt entità lokali. ​

PR221234

Fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mal-President tal-Kunsill Libjan Mohamed Menfi.

Malta bħala membru elett tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti se taħdem biex tappoġġja l-isforzi tas-Segretarju Ġenerali u tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali dwar il-Libja.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta se tkompli taħdem biex il-Libja tibqa’ fuq quddiem fl-aġenda tal-UE, b’mod partikolari fid-dawl tas-sitwazzjoni ġeopolitika attwali.

Ġew diskussi wkoll setturi ta’ kollaborazzjoni bħall-enerġija, il-kummerċ, l-edukazzjoni u s-saħħa.

Il-Prim Ministru tenna li Malta hija kommessa li żżomm relazzjoni b’saħħitha mal-Libja u l-poplu Libjan.

Antigwa u Barbuda

Il-Prim Ministru Robert Abela ffirma ftehim mal-Prim Ministru tal-Antigua u Barbuda Gaston Browne li se jwassal biex l-Aġenzija għall-Enerġija u Ilma ta’ Malta tassisti lill-pajjiż iżid il-kapaċità tiegħu fl-immaniġġjar aħjar tar-riżorsi skarsi tal-ilma.

Dan il-ftehim jimplimenta dikjarazzjoni li l-Prim Ministru għamel waqt il-COP26 fi Glasgow dwar l-inizjattiva ta’ Malta Islands for Islands, li timmira biex tgħin gżejjer żgħar li għadhom qed jiżviluppaw sabiex jegħlbu l-isfidi uniċi li jiffaċċjaw relatati mat-tibdil fil-klima.

Fid-diskors tiegħu lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta qed tgħin lil stati gżejjer żgħar oħra fil-qasam tal-immaniġġjar tal-ilma – sfida għal ħafna pajjiżi u waħda ewlenija għall-ġenerazzjoni preżenti.​

PR221237

F’laqgħa ma’ António Guterres, is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-prijoritajiet ta’ Malta matul it-terminu tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti mill-2023 – 2024.

Il-Prim Ministru Abela qal li l-aspirazzjoni ta’ Malta li sservi fil-Kunsill tas-Sigurtà ġejja mir-rieda tagħha li tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali. Il-prinċipji u l-prijoritajiet li jsejsu l-politika barranija ta’ Malta u l-prijoritajiet tal-Kunsill tas-Sigurtà ta’ pajjiżna huma bbażati fuq tliet pilastri; is-sigurtà, is-sostenibbiltà, u s-solidarjetà – prijoritajiet li huma konformi ma’ dawk tal-komunità internazzjonali u l-OCA (Our Common Agenda) tas-Segretarju Ġenerali.

Is-sigurtà tal-ikel, il-faqar, il-litteriżmu, il-gwerra fl-Ukrajna, il-klima u l-oċeani, il-prezzijiet tal-enerġija, u s-sitwazzjoni fil-Libja, flimkien mal-paċi u s-sigurtà dinjija huma t-temi ewlenin u ta’ interess komuni ta’ Malta man-Nazzjonijiet Magħquda u l- komunità internazzjonali.

Waqt il-laqgħa, il-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju Ġenerali Guterres iddiskutew ir-relazzjoni bejn it-tibdil fil-klima u s-sigurtà. Dan hekk kif it-tibdil fil-klima qed iżid il-pressjoni fuq l-aċċess għall-ikel u l-ilma kif ukoll l-immaniġġjar tar-riżorsi naturali – pressjoni li qed twassal għall-possibbiltà ta’ kunflitt.

Ġiet indirizzata wkoll is-sitwazzjoni fil-Libja, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-attenzjoni tal-komunità internazzjonali lejn il-Libja hija kruċjali biex jiġi żgurat li l-futur tal-poplu Libjan u s-soluzzjonijiet li għandhom jinstabu, jista’ jsibhom il-poplu Libjan innifsu. Huwa laqa’ wkoll il-ħatra ta’ Abdoulaye Bathily bħala Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għal-Libja u Kap tal-Missjoni ta’ Appoġġ tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja.

Dwar ir-riforma tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Abela sostna li Malta tappoġġja l-ħidma li qed issir mill-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali f’dan ir-rigward. Malta taqbel li n-Nazzjonijiet Magħquda teħtieġ tevolvi u tadatta kontinwament biex tibqa’ effettiva u tirreaġixxi għal sfidi ġodda.