Prim Ministru

Robert Abela

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa

Chris Fearne

Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Kultura

Owen Bonnici

Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

Ian Borg

Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Michael Falzon

Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

Anton Refalo

Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli

Roderick Galdes

Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet

Silvio Schembri

Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur

Julia Farrugia Portelli

Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

Aaron Farrugia

Ministru għal Għawdex

Clint Camilleri

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza

Byron Camilleri

Ministru għat-Turiżmu

Clayton Bartolo

Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża

Miriam Dalli

Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol

Clyde Caruana

Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Clifton Grima

Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar

Stefan Zrinzo Azzopardi

Ministru għall-Ġustizzja

Jonathan Attard

Ministru għall-Anzjanità Attiva

Jo Etienne Abela

Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Andy Ellul

Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali fil-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Kultura

Alison Zerafa Civelli

Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet

Chris Bonett

Segretarju Parlamentari għaż-Zgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Keith Azzopardi Tanti

Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza fil-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza

Rebecca Buttigieg

Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali fil-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

Alicia Bugeja Said