Prim Ministru

Robert Abela

Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

Owen Bonnici

Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ

Ian Borg

Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Michael Falzon

Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali

Anton Refalo

Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli

Roderick Galdes

Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi

Silvio Schembri

Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat

Julia Farrugia Portelli

Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar

Clint Camilleri

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol

Byron Camilleri

Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika

Clayton Bartolo

Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir

Miriam Dalli

Ministru għall-Finanzi

Clyde Caruana

Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Clifton Grima

Ministru għall-Artijiet u għall-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali

Stefan Zrinzo Azzopardi

Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni

Jonathan Attard

Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva

Jo Etienne Abela

Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi

Chris Bonett

Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali

Andy Ellul

Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali

Alison Zerafa Civelli

Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Keith Azzopardi Tanti

Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza

Rebecca Buttigieg

Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali

Alicia Bugeja Said

Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva

Malcolm Paul Agius Galea

Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi

Omar Farrugia

Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika

Glenn Bedingfield