IL-PRIM MINISTRU

Robert Abela twieled f’Tas-Sliema fis-7 ta’ Diċembru 1977. Irċieva l-edukazzjoni primarja tiegħu fis-Sisters’ School, fl-Iskola ta’ San Franġisk, u fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi biex eventwalment gradwa bħala Avuktat mill-Università ta’ Malta fl-2002.

Dr Abela ħadem fid-ditta legali tal-familja, speċjalizza fil-liġi industrijali u tax-xogħol, u serva bħala rappreżentant legali ta’ entitajiet diversi, fosthom entitajiet pubbliċi u trade unions.

OQSMA EWLENIN

EKONOMIJA B’SAĦĦITHA

AMBJENT AĦJAR

NEMMNU FL-UGWALJANZA

GOVERNANZA MĠEDDA

PAJJIŻ EFFIĊJENTI

IL-FUTUR TA’ ULIEDNA

l-iktar riċenti

fittex

skont is-sena