Dwar il-Forum

Grupp ta’ żgħażagħ ser ikun qed iwassal l-ideat tiegħu lill-Prim Ministru u lill-Kabinett dwar materji ta’ importanza nazzjonali marbutin mal-viżjoni ta’ Malta fil-preżent u l-futur.

Il-Forum, iffurmat minn disa’ żgħażagħ, ser jintgħażel wara sejħa għall-applikazzjonijiet, u jservi għal terminu ta’ tmintax-il xahar. Wieħed minn dawk il-membri ser ikun innominat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

Dan l-organu jagħti l-opportunità lil żgħażagħ li għandhom bejn 16 u 35 sena sabiex isemmgħu leħinhom fuq temi li mhux neċessarjament jolqtu liż-żgħażagħ direttament iżda huma relatati mal-iżvilupp tal-pajjiż u l-benesseri taċ-ċittadini.

Dawn ser ikollhom l-opportunità li jagħtu pariri lill-Gvern fuq liġijiet, strateġiji u pjanijiet li jkunu qed jiġu diskussi lokalment jew fuq livell internazzjonali.

Il-Prim Ministru huwa ċ-Chairperson tal-Youth Advisory Forum.