Dwar il-Forum

Grupp ta’ żgħażagħ ser ikun qed iwassal l-ideat tiegħu lill-Prim Ministru u lill-Kabinett dwar materji ta’ importanza nazzjonali marbutin mal-viżjoni ta’ Malta fil-preżent u l-futur.

Il-Forum, iffurmat minn disa’ żgħażagħ, ser jintgħażel wara sejħa għall-applikazzjonijiet, u jservi għal terminu ta’ tmintax-il xahar. Wieħed minn dawk il-membri ser ikun innominat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

Dan l-organu jagħti l-opportunità lil żgħażagħ li għandhom bejn 16 u 35 sena sabiex isemmgħu leħinhom fuq temi li mhux neċessarjament jolqtu liż-żgħażagħ direttament iżda huma relatati mal-iżvilupp tal-pajjiż u l-benesseri taċ-ċittadini.

Dawn ser ikollhom l-opportunità li jagħtu pariri lill-Gvern fuq liġijiet, strateġiji u pjanijiet li jkunu qed jiġu diskussi lokalment jew fuq livell internazzjonali.

Il-Prim Ministru huwa ċ-Chairperson tal-Youth Advisory Forum.

Il-Membri tal-Forum

Michaela Vassallo, 22 – Rappreżentanta tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ

Francesco Giuseppe Giorgino, 16
Amy-Jo Mifsud, 25
Aleandra Muscat, 24
Neil Muscat, 26
Omar Rababah, 32
Bernice Sant, 33
Thomas Sciberras Herrera, 20
Ġorġ Vella, 23

Robert Abela

Michaela Vassallo

Francesco Giorgino

Amy-Jo Mifsud

Aleandra Muscat

Neil Muscat

Omar Rababah

Bernice Sant

Thomas Sciberras Herrera

Ġorġ Vella

Clifton Grima

Andy Ellul

Keith Azzopardi Tanti

Ryan Spagnol

Michaela Vassallo

Michaela Vassallo hija studenta ta’ 22 sena u bħalissa qed tagħmel Baċellerat fil-Liġi, li tirrifletti l-interess tagħha fid-drittijiet tal-bniedem u l-qasam legali. Hija bdiet il-vjaġġ edukattiv tagħha billi kisbet Baċellerat fl-Istudji Ewropej u l-Istudji tal-Komunikazzjoni. Michaela impenjat ruħha b’mod attiv f’diversi rwoli matul is-snin b’mod partikolari Segretarju Ġenerali u Viċi President tal-Organizzazzjoni tal-Istudji Ewropej. L-entużjażmu tagħha għall-istudji Ewropej intwera aktar meta assumiet ir-rwol ta’ Rappreżentant tal-Istudenti fl-Istitut għall-Istudji Ewropej, fejn irrappreżentat lill-korp studentesk u tat kontribut għad-diskors akkademiku. Lil hinn mill-akkademja, Michaela assumiet l-irwol ta’ Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ta’ Malta. Ir-rwol tagħha jinvolvi t-tmexxija ta’ inizjattivi li jindirizzaw it-tħassib u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ.

Michaela Vassallo

Francesco Giorgino

Francesco Giorgino huwa student ta’ 16-il sena fil-Ġ.F Abela Junior College fejn qiegħed jistudja l-Malti u l-Ingliż b’aspirazzjoni li jiggradwa fil-liġi. Minn dejjem kien affaxxinat bil-politika vera, dik li tiskrutinja u li twettaq il-ġid. L-interess fi ġrajjiet kurrenti fil-politika kemm lokali u anke dik Ewropea wasluh biex jieħu sehem attiv f’bosta diskussjonijiet, fosthom fl-oqsma tal-inklużjoni, l-integrazzjoni u l-irwol tal-Ewropa fl-iskejjel fi proġett ta’ Network of Towns magħruf bħala CERV. Bħala Ambaxxatur Żagħżugħ tal-Parlament Ewropew iddibatta dwar il-ġlied fil-konfini tal-Ewropa, il-futur tax-xogħol u r-rwol taż-żgħażagħ. Ippreżenta wkoll riżoluzzjoni fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ u ngħata t-titlu tal-‘Aqwa Kelliem’ fil-kompetizzjoni tal-Young Parliamentarians. Francesco Giorgino jħares ’il quddiem b’entużjażmu għal aktar impenn favur bidla pożittiva.

Francesco Giorgino

Amy-Jo Mifsud

Amy-Jo Mifsud hija studenta Universitarja ta’ 25 sena u qed tistudja l-midwifery. Wara li lestiet l-HNC tal-infermiera fl-Iskozja, Amy-Jo Mifsud għarfet il-passjoni tagħha għas-saħħa pubblika, b’mod partikolari s-saħħa riproduttiva. Hija bdiet il-vjaġġ tagħha għal qabla u bħalissa tinsab fl-aħħar sena bħala studenta fejn qed tkompli tiżviluppa l-għarfien teoretiku u prattiku fi ħdan l-Isptar Mater Dei. Wara li ħadet ir-rwol ta’ uffiċjal tas-Saħħa u l-Benesseri fl-organizzazzjoni mmexxija mill-istudenti tal-qwiebel, hija saħħet il-passjoni tagħha għas-saħħa mentali u motivata li tappoġġja t-titjib tas-servizzi tas-saħħa mentali. Bħala persuna li temmen li s-saħħa u l-ġustizzja soċjali huma intrinsikament marbuta, Amy-Jo Mifsud hija determinata li tagħti vuċi lil dawk li m’għandhomx.

Amy-Jo Mifsud

Aleandra Muscat

Aleandra Muscat hija ekonomista ta’ 24 sena. Hija gradwat bl-unuri mill-Università ta’ Malta u iktar tard għamlet kors fil-grad ta’ Masters dwar il-Finanzi u l-Politika Ekonomika f’ l-Università ta’ Londra. Ħadmet f’diversi istituzzjonijiet pubbliċi, kif ukoll fi ħdan il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-Parlament Ewropew. L-iktar setturi li jinteressawha huma l-politika soċjali u ekonomika fejn ippublikat diversi studji f’dawn l-oqsma. Hija temmen fl-importanza li l-pajjiż jadatta l-mudell ekonomiku biex iwassal għal aktar tkabbir ekonomiku sostenibbli u kwalità ta’ ħajja aħjar.

Aleandra Muscat

Neil Muscat

Neil Muscat huwa Maniġer ta’ 26 sena fil-qasam ambjentali fi ħdan il-Kunsill Reġjonali tal-Punent bil-għan li jsaħħaħ l-isforzi ambjentali fuq livell lokali. L-esperjenza tax-xogħol tiegħu fil-passat tinkludi kontribut lejn proġett ta’ riċerka dwar il-governanza ambjentali wara l-COVID mal-Università ta’ Stockholm, kif ukoll iffoka fuq is-sistemi elettorali u l-inklużjoni ma’ International IDEA. Lokalment, Neil ħadem fil-qrib ma’ ħaddiema inġiniera u periti li jikkontribwixxu lejn temi tal-ilma, enerġija, u restawr fis-settur domestiku. Akkademikament, Neil jipprattika x-xjenzi naturali u soċjali permezz ta’ baċellerat bl-unuri fl-Earth Systems u Master’s fil-politika b’speċjalizzazzjoni f’Environmental Social Science. Uħud mill-interessi tiegħu jikkonsistu fit-trasport u l-mobilità, il-kostruzzjoni, il-benesseri tal-annimali u l-ippjanar urban.

Neil Muscat

Omar Rababah

Omar Rababah għandu 33 sena u huwa ħaddiem soċjali liċenzjat, b’B.A. (Unuri) fil-ħidma Soċjali mill-Università ta’ Malta. Huwa wkoll speċjalizzat fl-Edukazzjoni Kulturalment Risponsiva wara li studja M. Access Ed.(Melit.) mill-Università ta’ Malta wkoll. Bħalissa hu impjegat mal-Migrant Learners’ Unit fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. Hu għandu esperjenza vasta fit-trawwim ta’ djalogu bejn nies b’ideat differenti wara li pparteċipa f’diversi skambji, kemm formali u anke informali fuq skala lokali u internazzjonali. L-interessi tiegħu mil-lat ta’ riċerka jinkludu l-politika tal-identità, relazzjonijiet internazzjonali, drittijiet umani u t-tisħiħ tal-komunitajiet bl-iskop li jitjiebu l-benesseri ta’ kull individwu fis-soċjetà.

Omar Rababah

Bernice Sant

Dr. Bernice Sant hija Psikologa ta’ 33 sena fl-oqsma tal-Prestazzjoni, Sport u Eżerċizzju, u Bodybuilder Naturali, b’esperjenza kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali, f’kull tip ta’ sport u eżerċizzju. Hija Konsulent tal-Psikoloġija tal-Isport għall-Assoċjazzjoni Maltija tal- Futbol, il-Kumitat Olimpiku Malti u l-Kulleġġ tal-Isport Mediterranju, filwaqt li hija wkoll lettura, ‘franchise lecturer’, u supervisor tat-teżijiet f’diversi istituzzjonijiet akkademiċi, bħall-Università ta’ Malta, l-MCAST, u Liverpool John Moores University, LJMU. Il-Master’s u d-Dottorat tagħha kisbithom mill-Università ta’ Edinburgh u LJMU. Ir-riċerka u l-interessi tagħha jiffokaw fuq oqsma relatati mal-ansjetà, ir-reżiljenza, il-motivazzjoni u l-imġiba tal-attività fiżika, in-nutrizzjoni, ir-rijabilitazzjoni ta’ korriment fl-isport, l-awto-riflessjoni, l-eżistenzjaliżmu, ‘mindfulness’, ‘acceptance-commitment-therapy’, il-bidla fl-imġiba u l-iżvilupp personali fit-tul.

Bernice Sant

Thomas Sciberras Herrera

Thomas Sciberras Herrera għandu 20 sena u qed jistudja l-Liġi fl-Università ta’ Malta. Huwa jipparteċipa f’attivitajiet relatati mal-Liġi u bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Viċi President għall-Kompetizzjonijiet fi ħdan ELSA Malta. Sciberras Herrera kkontribwixxa permezz ta’ artikli f’ġurnali tal-Università u gazzetti lokali, fosthom b’artiklu intitolat ‘Testing the Constitution’. Huwa serva wkoll bħala President tal-Kunsill tal-Istudenti meta kien jattendi l-Kulleġġ ta’ San Alwiġi.

 

Apparti l-istudji akkademiċi, Thomas għandu għal qalbu l-filantropija. Tant hu hekk li fl-2023 kiseb l-Kokka Filantropika mill-Kunsill Studenti Universitarji. Preżentament jipprattika l-liġi ma’ Herrera Legal, id-ditta legali tal-familja, u jaħdem bħala għalliem tat-TEFL ma’ EF Malta. B’aspirazzjoni li jispeċjalizza fil-qasam kriminali, Thomas jaspira li jikkontribwixxi fil-qasam legali fil-futur.

Thomas Sciberras Herrera

Ġorġ Vella

Ġorġ Vella, imwieled u mrobbi f’Għawdex, huwa imprenditur ta’ 23 sena, DJ, u studja d-dixxiplini tal-Politika Pubblika. Waqt li kien qed jistudja għal-livell ta’ Baċellerat fil-Politika Pubblika u l-Immaniġġjar, beda, bi sħab, il-kumpanija Happy Pot Limited, li tipproduċi u tbigħ pots tal-pjanti u aċċessorji bl-użu tad-3D-printing u riżorsi riċiklati u naturali. Hu għandu passjoni kbira lejn ix-xena ‘Rave’, u f’2022 beda jipprattika bħala DJ. Ġorġ temm il-Masters tiegħu fil-Politika Pubblika u l-Immaniġġjar Strateġiku f’Diċembru 2023, u bbaża t-teżi tiegħu fuq id-dinamiku politiku tax-xena ‘Rave’ f’Malta.

Ġorġ Vella

Skip to content