IL-FUTUR TA’ ULIEDNA

Il-Gvern irid li t-tfal kollha ta’ dan il-pajjiż ikollhom l-opportunità li jirnexxu. Għalhekk l-investiment fl-edukazzjoni, għax dik hi l-għodda li mhux biss twassal biex ikollna ġenerazzjonijiet mgħarrfa u akkademikament ippreparati, iżda ukoll kruċjali għall-mobbiltà soċjali.

Qed inkomplu nkattru l-investiment fl-iskejjel u fi programmi ġodda li jridu joffru spazju fejn kull student jilħaq il-potenzjal tiegħu. Se nimplimentaw Garanzija għat-Tfal li fuq l-istess mudell tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tassigura li ħadd ma jaqa’ lura. Irridu li uliedna jgħixu f’Malta li toffri servizzi ta’ kwalità u tal-ogħla livell. Inkluż fl-oqsma tas-saħħa u s-sigurtà. Is-servizz tas-saħħa ta’ Malta huwa fost l-iktar b’saħħithom, bil-poplu Malti u Għawdxi għandu aċċess għal servizz b’xejn, li dejjem qed ikompli l-investiment fih bl-estensjoni tas-servizzi u mediċini offruti. Fl-eqqel tal-pandemija Malta kienet ta’ eżempju għal pajjiżi oħra, minkejja ċ-ċokon tagħna. Din hi esperjenza li tixhed l-investiment li sar. L-istess fil-qasam tas-sigurtà. Qatt daqs dawn l-aħħar snin ma żdied l-investiment fil-forzi dixxiplinati. Minn kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar għal tagħmir aħjar u servizzi ġodda, bil-għan li ċ-ċittadin iħossu iktar sigur, u hawn ukoll jingħata servizz aħjar.