Month: September 2022

PR221223

Matul is-77 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, il-Prim Ministru Robert Abela qed ikollu diversi laqgħat bilaterali mal-kapijiet tal-istat u tal-gvern bil-għan li jissaħħu r-relazzjonijiet ma’ pajjiżi differenti.

Jemen

F’laqgħa bilaterali mal-President tar-Repubblika tal-Jemen Rashad Mohamed Ali Al-Alimi, id-diskussjoni ffukat fuq ir-rwol ta’ Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda s-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta hija mpenjata li f’ħidma mal-pajjiżi kollha li jiffurmaw parti mill-kunsill biex tassigura r-rispett għar-regolamenti internazzjonali. Żied jgħid li Malta tappoġġja l-isforzi ta’ paċi mmexxija min-Nazzjonijiet Magħquda fil-Jemen, u enfasizza l-ħtieġa li l-partijiet kollha, inklużi ċ-ċittadini tal-Jemen, jidħlu fi proċess inklużiv lejn il-paċi u l-istabbiltà.

Ekwador

F’laqgħa bilaterali bejn il-President tar-Repubblika tal-Ekwador Guillermo Lasso Mendoza u l-Prim Ministru Robert Abela, iż-żewġ pajjiżi qablu li se jkunu qed jaħdmu flimkien bħala membri eletti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda bejn l-2023 u l-2024. Id-diskussjoni ffukat fuq il-prijoritajiet komuni, fosthom l-aġenda fuq il-paċi u s-sigurtà, is-sigurtà tal-klima, u li jinżammu bħala prijorità soluzzjonijiet paċifiċi għat-tilwim. Il-prim ministru nnota ukoll ir-rabtiet kordjali bejn iż-żewġ pajjiżi u enfasizza li Malta hija miftuħa biex iżżid u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali.

Ghana

F’laqgħa li saret mal-President tal-Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ġew enfasizzati r-rabtiet b’saħħithom bejn Malta u l-Ghana, partikolarment f’oqsma bħall-kummerċ u t-turiżmu. Ġiet indirizzata ukoll il-possibbiltà għal titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li jħares ‘il quddiem għal kollaborazzjoni kontinwa kemm bilateralment kif ukoll multilateralment.​

PR221204

Fi New York, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza Summit dwar l-edukazzjoni, li matulu l-mexxejja ta’ pajjiżi differenti tkellmu dwar l-impenn tagħhom biex jitrasformaw l-edukazzjoni sal-2030. Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru tkellem dwar l-impenn li pajjiżna jkompli jilħaq il-miri tiegħu fl-edukazzjoni.

“Il-Gvern Malti huwa kommess li jkompli jilħaq il-miri tiegħu fl-edukazzjoni u li jsegwi l-implimentazzjoni tagħhom bil-għan li jħallu aktar riżultati pożittivi sal-2030. L-edukazzjoni f’pajjiżna hija waħda inklussiva minn kull aspett, għaliex tiffoka fuq li nipprovdu aċċess ugwali lil kulħadd. Kull wieħed minnha għandu jpoġġi l-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità bħala prijorità.”

Il-Prim Ministru rrefera għall-Politika Nazzjonali tal-Inklużjoni li qed tiġi implimentata f’pajjiżna favur aktar miżuri ta’ inklużjoni. “Investejna ukoll fl-infrastruttura diġitali biex nassiguraw li l-istudenti jkollhom aċċess għal edukazzjoni diġitali ta’ kwalità. L-impenn tagħna se jibqa’ li nkomplu ninvestu fil-pjattaformi diġitali biex noffru l-aqwa riżorsi edukattivi”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela.

Il-Prim Ministru sostna li bħala membru elett tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta se tpoġġi bħala prijorità l-litteriżmu filwaqt li se tkompli taħdem biex tissalvagwardja d-dritt għall-edukazzjoni.

“Jekk jirnexxielna nittrasformaw l-edukazzjoni, inkunu biddilna l-futur”, ikkonkluda l-Prim Ministru.​

PR221203

F’indirizz li għamel fl-LGBTI Core Group, grupp reġjonali tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li Malta qed tħares ’il quddiem biex tilqa’ bosta nies minn madwar id-dinja fil-EuroPride li se tkun organizzata bejn is-7 u s-17 ta’ Settembru ta’ sena oħra.

Hu u jindirizza diskussjoni forma ta’ konferenza marbuta mas-77 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York, il-Prim Ministru Abela spjega li fl-2013, Malta kienet fit-18-il post tal-indiċi ILGA-Europe b’punteġġ ta’ 35% iżda llum pajjiżna jinsab fl-ewwel post b’punteġġ ta’ 92%.

“Iċ-ċaqliq fil-politika u l-liġijiet favur aktar ugwaljanza fost persuni LGBTIQ sar riżultat ta’ ħidma u sħubija bejn il-gvern u s-soċjetà ċivili”, spjega l-Prim Ministru Robert Abela.

Fid-diskussjoni bit-tema ‘The Right to Be Me’, il-Prim Ministru Abela saħaq li pajjiżna għamel qabżiet kbar u Malta hija onorata li llum qed isservi ta’ mudell għal pajjiżi oħra.

F’kuntest dinji, il-prim ministru Malti saħaq li fadal x’naqdfu biex persuni LGBTIQ madwar id-dinja jgawdu minn drittijiet ċivili.

Hawn semma l-ħtieġa li persuni LGBTIQ ikollhom id-dinjità u d-drittijiet fundamentali tagħhom imħarsa.

Filwaqt li spjega kif fil-EuroPride ta’ sena oħra f’pajjiżna se jkun hemm għadd ta’ attivitajiet fosthom konferenzi u laqgħat ta’ appoġġ għall-komunità LGBTIQ, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li fl-aspett ta’ dawn id-drittijiet, Malta hija storja ta’ suċċess, għax semgħet ukoll il-vuċijiet ta’ kulħadd.

PR221198

Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi New York, fl-Istati Uniti, fejn se jkun qed jipparteċipa fis-77 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda.

Bit-tema “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges”, l-Assemblea Ġenerali se tiffoka l-aktar fuq ir-realtajiet li ġabu magħhom il-kunflitt fl-Ukrajna, il-pandemija, u t-tibdil fil-klima. L-isfidi umanitarji, l-edukazzjoni, id-drittijiet tal-minoritajiet, u l-ekonomija globali f’dawn iċ-ċirkostanzi huma wkoll temi li se jkunu diskussi.

Fi New York, il-prim ministru se jkollu wkoll sensiela ta’ laqgħat bilaterali.​

PR221185

F’laqgħa mas-segretarji permanenti tal-ministeri, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-effiċjenza u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-gvern. Fl-ogħla forum tal-amministrazzjoni pubblika, il-prim ministru spjega li l-messaġġ ta’ għaqal u prijoritajiet f’ġieħ l-istabbiltà u s-sostenibbiltà mhux se jfissru tnaqqis fir-ritmu tal-ħidma.

Fl-istess jum li tnieda d-Dokument ta’ Qabel il-Budget, il-prim ministru aċċenna li l-gvern għandu pjan biex jibqa’ jsostni lin-nies frott l-investiment u t-tkabbir ekonomiku li pajjiżna qed jibqa’ jesperjenza. Fil-preżenza wkoll tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spagnol, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif irridu nibqgħu naħdmu mas-settur privat li qed juri fiduċja f’pajjiżna. Hawn semma fost oħrajn ċifri mis-settur tal-ospitalità għal din is-sena li jiżbqu dawk li kellna qabel il-pandemija, b’għaxra fil-mija.

“Għandna riżultati li jimlewna b’fiduċja kemm fuq tkabbir ekonomiku u anki b’rabta mal-investiment. Il-manifest elettorali “Malta Flimkien” ingħata l-fiduċja mill-poplu u aħna lkoll, fl-irwol differenti li għandna fil-gvern, irridu naħdmu biex dan il-manifest, li issa huwa l-programm ta’ ħidma tagħna, jitwettaq kollu kemm hu”, saħaq il-prim ministru waqt li kien qed jindirizza lis-segretarji permanenti. Il-prim ministru saħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta’ aktar tnaqqis fil-burokrazija u favur tmexxija retta iżda b’effiċjenza u ħeffa biex il-programm riformista tal-gvern jibqa’ għaddej favur il-ħtiġijiet tal-pajjiż u l-poplu.​​