Month: November 2023

PR231880

• Il-Prim Ministru Robert Abela jinnota r-riżultati li qed tikseb Malta u jtenni l-appoġġ għal investimenti li jagħtu importanza lill-aspett ambjentali

Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għat-tnedija ta’ investiment multimiljunarju li se jibdel l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Fl-ewwel fażi ta’ dan l-investiment hemm mal-kwart ta’ biljun ewro ddedikati għal proġett li jinkludi fost oħrajn medda ta’ art għall-użu ta’ enerġija rinnovabbli ġejja minn pannelli fotovoltajiċi li se jfisser li l-kapaċità ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija nadifa aktar milli se jirdoppja. Dan apparti xogħol ieħor fis-sistema tad-dawl fl-ajruport li se ttejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

“L-investiment privat mill-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta mhuwiex biss ta’ kwalità għaliex għandu l-għan li jtejjeb l-esperjenza tal-passiġġiera iżda huwa investiment li jagħti prijorità lill-miri ambjentali li għandu pajjiżna biex jikseb in-newtralità tal-karbonju.” Dan kien prinċipju ewlieni fil-messaġġ li għadda l-Prim Ministru waqt it-tnedija ta’ dan l-investiment li juri att ieħor ta’ fiduċja f’pajjiżna. 

Il-Prim Ministru Abela saħaq li d-direzzjoni ċara li qed nagħtu hija favur investimenti li jħaddnu l-prijoritajiet il-ġodda marbuta mal-qalbiet ambjentali fost oħrajn. “Irridu nibqgħu nimbuttaw għal tkabbir iffukat fuq dak li għandu fih valur miżjud u li hu sostenibbli għaliex dan huwa dak li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja u joħloq prosperità ġdida”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela.

Dr Abela nnota li l-fiduċja fil-viżjoni ekonomika li għandu pajjiżna ġejja fi żmien fejn l-ekonomija Maltija kompliet tikber anki aktar minn dak previst. “Bħala pajjiż qed naraw lill-esperti jgħidu li Malta mistennija tesperjenza l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa għaż-żmien li ġej. Filwaqt li din l-aħbar tajba nilqgħuha, jeħtieġ nibqgħu nevolvu biex nibqgħu nagħmlu suċċess”, qal il-Prim Ministru.

Il-Prim Ministru Abela saħaq ukoll fuq id-deċiżjoni strateġika li biha l-Gvern jibqa’ jipproteġi lin-nies iżda anki jixpruna l-konsum privat fosthom fl-ivvjaġġar. Dan b’rabta mal-għajnuna kbira favur prezzijiet stabbli tal-enerġija. Innota li wara sentejn ta’ pandemija u gwerra fl-Ukrajna, fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-moviment tal-passiġġiera diġà qabeż iċ-ċifri rekord ta’ qabel il-pandemija, sentejn qabel mistenni.

PR231872

“Malta u l-Ġermanja għandhom fejn isaħħu l-koperazzjoni b’saħħitha li diġà teżisti bil-lum il-ġurnata l-Ġermanja hi l-akbar sieħeb kummerċjali għal Malta b’żieda qawwija fl-esportazzjoni u l-importazzjoni f’dan l-aħħar deċennju.” Kien dan is-sentiment li wassal il-Prim Ministru Robert Abela wara laqgħa li kellu mal-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz f’Berlin.

F’kummenti lil midja preżenti fil-Kanċellerija fil-kapitali Ġermaniża wara l-laqgħa mal-Kanċillier Scholz, il-Prim Ministru Robert Abela fisser kif Malta u l-Ġermanja għandhom interessi komuni li jwasslu biex iż-żewġ pajjiżi jżidu l-koperazzjoni tagħhom fosthom f’oqsma ekonomiċi. Hawn issemmew il-manifattura b’operat iżjed innovattiv u teknoloġiku, il-farmaċewtika, is-servizzi finanzjarji u l-avjazzjoni. Dan kollu b’direzzjoni ċara favur investiment li jkun iżjed ħabib tal-ambjent u li joħloq karrieri ta’ kwalità għaċ-ċittadini Maltin u Għawdxin.

Il-konnettività kien punt importanti fid-diskussjonijiet, b’Malta tirrimarka li bejn iż-żewġ pajjiżi se jibqa’ jkun hemm konnettività soda b’linja tal-ajru nazzjonali b’saħħitha li tibda taħdem minn Marzu li ġej. Id-diskussjonijiet f’Berlin kienu wkoll dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, b’Malta taċċenna fuq il-prevenzjoni tal-wasliet u l-ġlieda kontra t-traffikar uman. Malta rrimarkat ukoll dwar il-ħtieġa li mhux biżżejjed li jiġu interrotti l-attivitajiet illegali tat-traffikanti tal-bnedmin iżda għandu jkun sforz kollettiv biex it-traffikanti jwieġbu għal għemilhom quddiem il-ġustizzja.

Fit-taħditiet mal-Kanċillier tal-Ġermanja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar it-tisħiħ ta’ djalogu u appoġġ lejn pajjiżi oħra fil-Mediterran bħal ma huma l-Libja u t-Tuneżija. Iż-żewġ mexxejja ddiskutew ukoll is-sigurtà tal-klima u l-irwol ta’ Malta b’siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Hawn intqal li quddiem sfidi globali, Malta tkompli twassal vuċi b’saħħitha favur il-paċi. “Il-fatt li pajjiżna laqa’ laqgħa internazzjonali ta’ livell għoli biex tinstab il-paċi fl-Ukrajna, imsejħa Ukraine Peace Formula, u r-riżoluzzjoni imbuttata minn Malta addottata mill-Kunsill tas-Sigurtà jkomplu juru l-impenn ta’ pajjiżna għall-paċi f’reġjuni differenti,” irrimarka l-Prim Ministru f’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata wkoll mill-Kanċillier Scholz.

Iż-żewġ mexxejja tkellmu wkoll dwar is-settur tal-enerġija u lejn anki qalba ambjentali f’dan il-qasam. Hawn issemmiet l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni u koperazzjoni strateġika f’reġjuni differenti, bħal dak li qed tagħmel Malta biex il-Mediterran isir ċentru ta’ enerġija nadifa.

F’Berlin, il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg, il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Ġermanja Vanni Xuereb, u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR231866

F’laqgħa bejn il-Gvern u l-erba’ unjins, il-For.U.M., il-GWU, il-UHM Voice of the Workers u s-CMTU, intlaħaq qbil li l-ħaddiema tal-Amministrazzjoni Pubblika jieħdu żieda fuq iż-żieda eżistenti tal-Ftehim Kollettivi, bil-għan li l-ħaddiema tas-servizz u s-settur pubbliku jkunu ħadu aġġustament għall-COLA, minkejja li l-Ftehim Kollettivi diġà għandhom il-COLA inkluża. Din il-laqgħa saret wara talba li kienu għamlu l-erba’ unjins lill-Prim Ministru. ​

B’hekk se jiżdied l-ammont ta’ €6.41 fil-ġimgħa maż-żieda tal-Ftehim Kollettiv għas-sena 2024, sabiex tirrifletti l-effett tal-COLA ta’ €12.81 fil-ġimgħa. Kull skala fil-Ftehim Kollettiv għall-Uffiċċjali Pubbliċi se jingħata b’mod ugwali top up ta’ €6.41 fil-ġimgħa fuq iż-żieda eżistenti. Dan se jiġi applikat ukoll fis-Settur Pubbliku fejn il-ħaddiema kollha se jingħataw l-istess top up.​

Fir-rigward tar-relattività għall-Uffiċċjali Pubbliċi din se tkun diskussa fl-ewwel kwart tas-sena 2024, kif jibdew id-diskussjonijiet għall-Ftehim Kollettiv li jagħlaq fl-aħħar tal-2024.

Fir-rigward tas-Settur Pubbliku, id-diskussjonijiet isiru meta l-Ftehim ikun wasal għat-terminu li jiskadi biex ma jinħoloq l-ebda trattament inugwali bejn il-ħaddiema fl-Amministrazzjoni Pubblika. Il-unjins ser ikunu qed jaraw l-impatt tar-relattività fuq id-diversi Ftehim Kollettivi fis-Settur Pubbliku u ser ikunu qed jindirizzaw kull tali impatt negattiv mal-Amministrazzjoni Pubblika.

Min-naħa tal-Gvern, il-laqgħa tmexxiet mill-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju Permanenti fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar. Min-naħa tal-unjins kien hemm Pawlu Pace f’isem il-For.U.M., Josef Bugeja f’isem il-GWU, Josef Vella f’isem l-UHM Voice of the Workers u William Portelli f’isem is-CMTU.

PR231858

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Awstrija, is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u fl-Ukrajna flimkien mal-pożizzjonijiet multilaterali fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, l-oqsma tal-gaming u tal-farmaċewtika fost oħrajn, l-isfida tal-immigrazzjoni u d-diskussjonijiet fuq livell ta’ Unjoni Ewropea kienu t-temi ewlenin diskussi f’laqgħa li l-Prim Ministru Robert Abela kellu fi Vjenna mal-Kanċillier tal-Awstrija Karl Nehammer.

Fil-Kanċillerija fil-kapitali Awstrijaka, il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-bażi soda tar-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi li għandha sservi biex Malta u l-Awstrija jkomplu jsaħħu l-koperazzjoni għal aktar opportunitajiet li minnhom igawdu l-popli taż-żewġ pajjiżi. F’kummenti lill-ġurnalisti wara l-laqgħat mal-Kanċillier Nehammer, il-Prim Ministru Abela qal li quddiem sfidi dinjija fosthom fl-Ewropa u fil-Mediterran, jikber l-appell għal djalogu. Dan qalu fi sfond li kemm Malta u l-Awstrija jħaddnu n-newtralità, bil-Prim Ministru Malti jirrimarka li madankollu dan ma jfissirx li ma jkunx hemm pożizzjonijiet soda li jimbuttaw għall-paċi. Hawn tenna l-appell għall-waqfien mill-ġlied b’mod permanenti fil-Lvant Nofsani u djalogu multilaterali fl-istrutturi tan-Nazzjonijiet Uniti kif diġà qed tagħmel Malta b’siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà.

Dwar il-qasam tal-gaming, li hemm kwistjonijiet dwaru bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Prim Ministru Abela rrimarka li ta’ prijorità tibqa’ l-integrità u s-saħħa tal-ġurisdizzjoni Maltija f’settur li pajjiżna kien pijunier fih tant li fassal qafas legali robust anke fir-remote gaming aċċessibbli fis-Suq Waħdieni tal-Unjoni Ewropea. Dr Abela qal li operaturi liċenzjati f’Malta se jibqgħu jitħarsu minn sfidi legali bla bażi filwaqt li spjega li l-għan ta’ emenda legali għas-settur tal-gaming, li għaddiet lejn nofs din is-sena, huwa li jipproteġi b’mod ristrett kontra proċeduri li ma jirrispettawx il-prinċipju Ewropew ta’ suq ħieles iżda l-istess emenda ma tipprekludix azzjonijiet legali f’każ ta’ ksur fil-liġi tal-gaming.

Fid-diskussjonijiet fi Vjenna b’rabta mas-settur tal-farmaċewtika, Malta tħares ’il quddiem għal iżjed koperazzjoni fosthom bi skambju ta’ informazzjoni bejn ir-regolaturi tal-mediċini f’pajjiżna u fl-Awstrija favur kwalità, sigurtà u effiċjenza fid-distribuzzjoni ta’ prodotti mediċinali. Iż-żewġ mexxejja ddiskutew ukoll l-importanza strateġika tar-reġjun tal-Mediterran, speċjalment fid-dawl ta’ kwistjonijiet marbuta mal-immigrazzjoni imma anke f’dak li għandu x’jaqsam ma’ responsabbiltà kollettiva ta’ Unjoni Ewropea sħiħa li tipprevjeni l-wasliet u l-ħidma li ġġib ir-riżultati b’relazzjonijiet ma’ pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq, bħal-Libja u t-Tuneżija.

Fuq diskussjonijiet oħra fil-livell Ewropew, apparti l-Ukrajna, fejn hawn il-mexxejja tkellmu fuq saħħa t’azzjonijiet favur is-solidarjetà u l-paċi, b’Malta kienet reġgħet strumentali billi laqgħet il-Ukraine Peace Formula, il-Prim Ministru u l-Kanċillier iddiskutew wkoll is-sħubija ta’ pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, partikolarment dawk fil-Balkani tal-Punent. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Unjoni Ewropea tat direzzjoni ta’ koperazzjoni ma’ pajjiżi minn dan ir-reġjun, bl-istess pajjiżi issa jridu jaħdmu fuq riformi favur is-saltna tad-dritt. Qal li l-koperazzjoni strateġika tal-Unjoni Ewropea għandha tkompli wkoll tissaħħaħ f’reġjuni oħra fosthom fil-Mediterran, ma’ pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq f’setturi importanti bħall-enerġija.

Fi Vjenna, il-Prim Ministru Robert Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg, il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Awstrija Natasha Meli Daudey, u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR231856

As part of the official visit to Austria, a meeting was held between Prime Minister Robert Abela and Helga Schmid, Secretary General of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).  ​​

Prime Minister Abela congratulated Secretary General Schmid for leading the Organisation through turbulent times and expressed Malta’s support towards the renewal of her mandate, along with the incumbency renewal of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, the OSCE Representative on the Freedom of the Media, and the OSCE High Commissioner for National Minorities. Prime Minister Abela also expressed his sincere gratitude for the trust shown towards Malta by the OSCE participating States to take the helm of the largest security Organisation in 2024.​

During the meeting, Prime Minister Abela and Secretary General Schmid also held an exchange on the ongoing conflicts in the region, particularly Russia’s war of aggression against Ukraine. Prime Minister Abela commended the OSCE’s work in Ukraine through the initiatives of the Support Programme for Ukraine and expressed Malta’s readiness to support this initiative through a financial contribution to the Support Programme.

Prime Minister Abela also underscored the importance of multilateralism as a core aspect of Malta’s foreign policy. He expressed Malta’s support for the upcoming preparations for the 50th Anniversary of the Helsinki Final Act in 2025, and for the hosting of the OSCE Mediterranean Conference 2024 in Malta later next year.

Prime Minister Abela was accompanied by Minister for Foreign and European Affairs and Trade Ian Borg and Head of Secretariat of the Office of the Prime Minister Glenn Micallef.