Month: November 2023

PR231762

Il-familja fid-diversi forom tagħha u sitwazzjonijiet tal-ħajja li tkun qed tgħix fihom tibqa’ fiċ-ċentru ta’ ħidmietna biex Malta tkun ġusta magħha. Dan kien messaġġ li wassal il-Prim Ministru meta ltaqa’ mal-familja Formosa fir-residenza tagħha f’Birżebbuġa.

Familja li hija xhieda ta’ kif il-politika tal-Gvern qed tkun imfassla min-nies, hekk kif kienet proprju hi li ssuġġeriet il-kunċett ta’ Carer’s Grant, hekk kif wieħed minn tlett ulied għandu diżabilità severa. B’dan il-grant qed jissarraf f’sostenn lil ġenituri li jkunu kostretti jieqfu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom b’diżabilità, li għandhom ‘il fuq minn 16-il sena.

Fil-Budget li ħabbar il-Gvern għas-sena d-dieħla din il-miżura se tissaħħaħ, bl-għotja issa se tiżdied b’€487 u għalhekk titla’ għal kważi €5,000 fis-sena. Dan wara li minn din is-sena bdiet titħallas daqs nofs il-paga minima.

“Konna ilna s-snin nissuġġerixxu din l-għajnuna għal familji bħalna, illum għandi l-ibni adult imma grati li ngħatajna widen,” saħqet il-familja Formosa hi u tirrimarka li miżuri oħra wkoll se jolqtuha b’mod pożittiv għaliex wild żagħżugħ ieħor fil-familja qed jistudja fl-MCAST u l-familja se tgawdi mill-għotja ta’ €1,500 fuq medda ta’ tliet snin għal ġenituri ta’ tfal li jibqgħu jistudjaw full-time wara l-edukazzjoni obbligatorja.

Akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-qasam tad-diżabilità jibqa’ parti integrali fil-politika soċjali tal-Gvern li jwieżen u jgħin lil kulħadd, iżda l-aktar lil min jeħtieġ spalla.

Ġie nnutat ukoll kif il-Budget 2024 saħħaħ miżura li tgħin il-ġenituri ta’ persuni b’diżabilità billi żied il-kreditu tat-taxxa fuq terapija ta’ wlied b’diżabilità bi €300, biex issa se jitla’ għal €500. L-inklużjoni tibqa’ punt importanti f’dan il-qasam fejn il-Gvern żied l-allokazzjoni għall-iskema ta’ assistenti personali lill-persuni b’diżabilità, b’miljun ewro, biex issa l-investiment se jiżdied għal €5.2 miljun.

F’diskussjoni mal-familja, il-Prim Ministru rrimarka li t-titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-familji jibqa’ l-għan ewlieni tal-Gvern, filwaqt li aċċenna li l-Budget soċjali li jaħseb ukoll għall-futur ta’ dan il-pajjiż huwa parti mill-programm ta’ ħidma tal-Gvern ‘Malta Flimkien’ u fisser kif ix-xhur li ġejjin se jkunu importanti biex il-miżuri jkunu implimentati biex bihom igawdu l-familji u Malta tkun ġusta ma’ kulħadd.​​

PR231725

  • L-anzjani b’sostenn biex jgħixu fil-komunità

Dan budget ġust mal-pensjonanti, b’miżuri mfassla mill-anzjani stess, mibni fuq il-ħtiġijiet tagħhom filwaqt li jindirizza realtajiet speċifiċi. ​​

Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li għamel fiċ-Ċentru ta’ matul il-Jum f’Birkirkara, ċentru fil-komunità li jassigura li l-anzjani jibqgħu attivi.

L-istess għan wara l-miżuri mħabbra fil-Budget 2024 għal Malta Ġusta, b’miżuri li filwaqt li jassiguraw kwalità tal-ħajja tajba għall-anzjani, jsostnuhom biex ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu fl-irħula u l-ibliet madwar Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru spjega li huwa dan li nkunu qegħdin infissru meta nitkellmu dwar ekonomija b’saħħitha, għaliex huwa biha li nistgħu nwieżnu lin-nies, filfatt dan hu budget bl-ikbar nefqa soċjali li qatt saret f’pajjiżna.

Jixhdu dan huma fost oħrajn miżuri li se jissarrfu f’żieda ta’ €780 lill-pensjonanti kollha, l-akbar żieda li qatt ħadu l-pensjonanti f’sena waħda, iż-żieda fl-iskema Carer at Home li żdiedet minn €7,000 għal €8,000 kif ukoll dik li se tfisser żieda fl-għotja għall-anzjani li jkunu għadhom jgħixu f’darhom jew f’dar tal-anzjani li għaliha jħallsu totalment minn buthom, għotja li se jgawdu minnha 48,000 anzjan b’investiment ta’ €16-il miljun. Kif ukoll miżuri oħra li jinċentivaw lill-pensjonanti li jaħdmu, b’17,000 pensjonant se jgawdu minn inqas piż fit-taxxa b’investiment ta’ €27 miljun, li jfisser ukoll li se jgawdu minn titjib ta’ kważi 30% fil-pensjoni.

Il-Prim Ministru rrefera ukoll għal dawk il-miżuri li huma iżjed speċifiċi bħaż-żieda tar-romol li hija ta’ €17 fil-ġimgħa u dik għal persuni li jiddependu biss mill-pensjoni tal-25 sena servizz f’korp dixxiplinat, li għall-ewwel darba se jieħdu bonus bil-COLA sħiħa. Flimkien ma’ dawk il-pensjonanti b’inġustizzja ta’ qabel l-1962 li bdejna nindirizzaw il-karba tagħhom. Huwa żied jgħid li għalhekk dan huwa budget li fassalnieh man-nies, u li se jeħodna fit-tul għax filwaqt li jindirizza r-realtajiet tal-ġurnata jaħseb għall-Malta ta’ Għada, biex ikollna Malta Ġusta għall-ġid tal-Komunità.

Min-naħa tagħhom l-anzjani kellhom kliem ta’ apprezzament għall-mod ta’ kif Gvern Laburista dejjem żammhom bħala prijorità u fiċ-ċentru ta’ ħidmietu. B’dawn l-anzjani b’sodisfazzjon innutaw li hija permezz ta’ miżuri bħal dawn li huma jistgħu mhux biss jgħixu fil-komunità li huma parti minnha imma jgħixu ħajja ta’ kwalità viċin dawk l-aktar għeżież għalihom.

Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Membru Parlamentari Malcolm Paul Agius Galea, mill-Kap Eżekuttiv għall-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, Renzo Degabriele u mis-Sindku ta’ Birkirkara Joanne Debono Grech.

Għal aktar informazzjoni dwar il-miżuri tal-Budget 2024: www.budget.gov.mt, 80072207.

PR231718

The keynote address delivered by Prime Minister Robert Abela during the concluding session of an International Conference, which was organised by the Office of the Ombudsman in collaboration with the Association of Mediterranean Ombudsmen.​