STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR221363

11/10/2022

Kabinett ‘Gvern man-nies’: Il-Prim Ministru Robert Abela jħabbar it-twessigħ ta’ Skema 9 – wegħda elettorali oħra li twettqet

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li minn din is-sena skolastika, Skema 9 se titwessa’ skont il-ħtieġa u madwar 2,000 student li jgawdu minn din l-iskema se jiġu mgħejjuna aktar. ​

Il-Prim Ministru ħabbar dan waqt laqgħa tal-Kabinett ‘Gvern man-nies’, li tlaqqa’ fl-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli, Kulleġġ San Nikola u li ddiskuta t-tema tal-edukazzjoni.

Il-Prim Ministru spjega li sal-lum student jista’ jieħu sa waħda mill-għajnuniet offruti taħt din l-iskema. Matul din is-sena skolastika stess, din l-iskema ser titwessa’ biex, skont il-ħtieġa, tkun tista’ tingħata aktar minn għajnuna waħda. Per eżempju, jekk student ikun jeħtieġ l-għajnuniet kollha, ikun jista’ jgawdi mill-għajnuna kollha offruta taħt Skema 9. Skema li toffri għajnuniet bħal uniformi, photocopies mingħajr ħlas, stationery u lunch. Bit-twettiq ta’ din il-miżura dawn l-istudenti issa se jkunu jistgħu jieħdu l-għajnuniet kollha, skont il-ħtieġa.

Fil-preżenza ta’ bosta partijiet involuti fis-settur edukattiv, fosthom edukaturi minn skejjel pubbliċi, tal-knisja u indipendenti, studenti, rappreżentanti tal-unjins u akkademiċi, il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li fis-settur edukattiv ma rridu nħallu l-ebda tifel jew tifla taqa’ lura.

Dr Abela saħaq li l-pajjiż irid jara lit-tfal kollha jirnexxu fis-suġġetti akkademiċi u vokazzjonijiet differenti skont il-ħiliet u l-inklinazzjonijiet tagħhom. Hawn semma l-investiment f’tant faċilitajiet edukattivi biex jintlaħqu t-talenti ta’ kulħadd.

Il-Prim Ministru semma ż-żieda fl-investiment anki fl-istudenti fejn għal din is-sena skolastika u akkademika, il-Gvern qed jonfoq miljun ewro aktar fl-istipendji għal total ta’ €33 miljun.

Dan apparti nefqiet oħra fuq servizzi bħal breakfast club, u trasport mingħajr ħlas għall-istudenti kollha.

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-bidu ta’ sena skolastika ġdida b’normalità sħiħa wara l-pandemija kien wieħed li mexa ħarir, u saħaq li dan hu żmien eċitanti għas-settur edukattiv. Hawn tkellem dwar fażi oħra importanti li deħlin għaliha fis-settur edukattiv.

Il-Prim Ministru Robert Abela semma li f’din il-fażi l-ġdida rridu niddiskutu mal-edukaturi dwar kundizzjonijiet aħjar u opportunitajiet aqwa filwaqt li lill-istudenti rridu nagħtuhom għodda ġdida.

Dan biex f’din il-fażi l-ġdida naraw li niksbu riżultati aħjar fis-settur edukattiv u fejn l-aqwa opportunitajiet li jinħolqu fl-ekonomija jiħduhom it-tfal Maltin u Għawdxin.

Qabel il-laqgħa tal-Kabinett, li tlaqqa’ fil-komunità, il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-amministrazzjoni tal-iskola u l-kulleġġ, żar numru ta’ klassijiet u ltaqa’ ma’ bosta studenti u edukaturi għaddejjin flimkien bil-vjaġġ edukattiv.

FacebookTwitter
Skip to content