Month: December 2022

PR221699

F’Tirana, l-Albanija, il-Prim Ministru Robert Abela attenda u indirizza Summit bejn il-Mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Fl-ewwel Summit tat-tip tiegħu f’pajjiż tal-Balkani, il-mexxejja ddiskutew diversi temi fosthom l-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna, it-tisħiħ tas-sigurtà u r-reżiljenza kontra indħil barrani, l-enerġija, l-immigrazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata u l-importanza tas-sħubija u koperazzjoni strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Balkani tal-Punent.

Il-Prim Ministru Malti laqa’ l-fatt li l-Unjoni Ewropea qed talloka biljun ewro biex tilqa’ għall-kriżi fl-enerġija u tgħin fil-qalba nadifa fl-użu tal-enerġija fir-reġjun tal-Balkani. F’kummenti fi tmiem is-Summit, Dr Abela nnota wkoll il-fatt li din l-istrateġija t’għajnuna u li tilqa’ għall-impatt, ilha tiġi adottata minn Malta biex il-familji u n-negozji f’pajjiżna baqgħu jgawdu minn prezzijiet stabbli tal-enerġija u l-fjuwil. Il-Prim Ministru spjega kif din il-politika tal-Gvern Malti kompliet twassal għal stabbiltà ekonomika u soċjali f’pajjiżna iżda fuq kollox fiduċja minn dawk li qed ikattru l-investiment.

Dwar l-enerġija, il-Prim Ministru fakkar ukoll f’azzjonijiet oħra li l-Unjoni Ewropea ħadet biex tilqa’ għall-impatti mill-gwerra fl-Ukrajna, fosthom it-tħejjija favur is-sigurtà tal-provvista tal-ikel u l-qbil fuq mekkaniżmu għal xiri konġunt ta’ gass u strateġija li tnaqqas l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-gass u l-enerġija, li ntlaħaq f’Kunsill Ewropew li tlaqqa’ fi Brussell lejn l-aħħar ta’ Ottubru li għadda.

F’indirizz li għamel fis-Summit li tlaqqa’ fil-kapitali Albaniż​a, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-pajjiżi tal-Balkani qed jaraw il-futur tagħhom imsieħba fl-Unjoni Ewropea u Malta tappoġġja dan fi spirtu ta’ koperazzjoni b’saħħitha favur prosperità u stabbiltà fuq bażi reġjonali li minnha jgawdu l-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta’ għada. Hawn semma ħidma fuq riformi favur is-saltna tad-dritt li trid issir b’aktar koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġjun tal-Balkani tal-Punent.

Il-Prim Ministru Malti laqa’ wkoll l-ftehim ta’ tnaqqis fit-tarriffi tar-roaming bejn stati membri u pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Dr Abela awgura wkoll li wara ftehim milħuq fuq livell ta’ Kunsill Ewropew, issa jintlaħaq qbil fil-Parlament Ewropew dwar tneħħija tal-viża għaċ-ċittadini tal-Kosovo meta jivvjaġġaw lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.

PR221671

L-Uffiċċju tal-Prim Ministru jirreferi għal storja fit-Times of Malta bit-titlu “President snubbed by Abela over abortion law amendment.”

L-istorja fit-Times of Malta hija bbażata fuq informazzjoni li mhix korretta.

Il-Prim Ministru jżomm laqgħat regolari u skedati mal-President tar-Repubblika.

Din il-ġimgħa stess kien imiss waħda minn dawn il-laqgħat. ​

Il-laqgħa fil-fatt saret kif kien skedat nhar l-Erbgħa fis-sagħtejn ta’ waranofsinhar, fil-Palazz ta’ Sant’Anton.

PR221666

Fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa ma’ delegazzjoni mill-Grupp ta’ Min Iħaddem fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC). Id-delegazzjoni qed iżżur Malta sabiex tifhem aħjar ir-realtajiet kif ukoll l-isfidi u l-opportunitajiet li jiffaċċja pajjiżna. Matul il-laqgħa, il-prim ministru indirizza diversi temi ta’ interess komuni bejn iż-żewġ partijiet, fosthom l-enerġija, il-kompetittività, il-politika dwar it-taxxa, it-tkabbir u l-istabbiltà.

Fuq il-qasam tal-enerġija, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza li jibqgħu jiġu protetti n-nies u n-negozji mill-impatt tal-kriżi tal-enerġija. Huwa tenna li l-gvern se jibqa’ kommess li jkompli jerfa’ dan il-piż hu, u rrimarka li din hija waħda mir-raġunijiet għaliex l-ekonomija Maltija baqgħet tikber b’mod stabbli. F’dan il-kuntest, il-prim ministru rrimarka li l-Gvern Malti qiegħed ukoll jipprijoritizza l-qalba li jmiss, dik ta’ użu aktar nadif fil-qasam tal-enerġija u permezz tal-Patt Ekoloġiku u l-Pakkett Fit for 55 tal-Unjoni Ewropea għandna l-għodda meħtieġa biex inkomplu nżidu l-indipendenza, ir-reżiljenza u l-kompetittività tal-enerġija tagħna.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta tilqa’ l-proposti tal-Kumissjoni Ewropea dwar il-Pjan REPowerEU u Miżuri dwar l-aċċellerazzjoni tal-użu tal-enerġija rinnovabbli. Huwa kompla jgħid li għandu jkun hemm investiment akbar fl-infrastruttura li tippermetti lill-istati membri kollha biex jisfruttaw is-suq tal-idroġenu kif ukoll aktar konnessjonijiet tal-elettriku. Il-prim ministru qal ukoll li jaqbel mal-EESC li għandha ssir ħidma biex jiġi żgurat li l-kompetituri tal-Unjoni Ewropea jkunu konformi mal-ogħla standards ambjentali u soċjali.

Fir-rigward tal-kompetittività, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta tappoġġa inizjattivi li jiżguraw li s-Suq Waħdieni u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jibqgħu kompetittivi internazzjonalment. Dan filwaqt li jkomplu jistimulaw it-tkabbir u l-innovazzjoni u jsaħħu l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea. Waqt il-laqgħa ġiet diskussa wkoll il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar it-taxxa. Dwar dan, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern Malti jappoġġa inizjattivi relatati ma’ miżuri ta’ trasparenza fiskali fuq livell ta’ Unjoni Ewropea iżda jinnota li t-trattat huwa ċar dwar il-kompetenzi tal-istati membri fir-rigward tal-politika fiskali.​​

PR221660

Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura faċilità ġdida ta’ distribuzzjoni mill-kumpanija Lidl f’Burmarrad. B’investiment ta’ €3 miljun, dan iċ-ċentru loġistiku se jkun qed jissuplixxi l-istabbilimenti kollha tal-Lidl mifruxa madwar Malta kollha. Il-faċilità ġdida tifforma parti minn Vassallo Business Park, kumpless li kien żviluppat dan l-aħħar. ​

“L-investiment ta’ Lidl f’Malta u s-suċċess lokali tal-kumpanija, li tassew iffjorixxiet madwar il-pajjiż kollu, huma kemm xhieda tal-kisbiet tal-kumpanija u, b’mod parallel, konferma tal-fiduċja f’Malta u fl-ekonomija tagħha”, qal il-Prim Ministru. “Dan iċ-ċentru loġistiku ġdid li għadni kemm żort juri kemm l-investituri qed ifittxu li jkomplu jkabbru fil-kwalità bil-għan li l-investiment fil-proġett mhux biss joffri servizz imtejjeb lill-klijenti, iżda wkoll biex itejjeb l-ambjent tax-xogħol għall-benefiċċju tal-impjegati tal-Lidl”, irrimarka Dr Abela.

Il-prim ministru nnota wkoll l-aħħar figuri u statistika uffiċjali maħruġa mill-Eurostat li turi li ż-żieda fil-bejgħ fil-ħwienet lokali matul ix-xahar ta’ Settembru f’pajjiżna, kienet it-tielet l-ogħla fl-Ewropa kollha. “Il-bejgħ fil-ħwienet f’pajjiżna żdied b’7.4% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta’ qabel. Min-naħa l-oħra, il-bejgħ madwar l-Unjoni Ewropea naqas b’0.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Statistika oħra tikkonferma li fl-ewwel disa’ xhur ta’ din is-sena, ġie rreġistrat rekord totali ta’ €7.7 biljun f’konsum privat, filwaqt li qabel il-pandemija, iċ-ċifri reġistrati kienu ta’ €6.5 biljun. Skont il-Kummissjoni Ewropea, it-tkabbir tal-konsum privat f’Malta din is-sena mistenni jkun id-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea” spjega l-Prim Ministru Robert Abela.

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv ta’ Lidl Malta Massimiliano Silvestri qal li l-preżenza tal-prim ministru għall-inawgurazzjoni tikkonferma l-fiduċja li għandu l-gvern f’Lidl Malta; kumpanija li llum hija kontributur ewlieni tal-ekonomija u relevanti għall-pajjiż kollu. Gianluca Celentano, id-Direttur ta’ Lidl Malta, spjega li ċ-ċentru l-ġdid ta’ loġistika se jkun qed jaħdem fil-jiem li ġejjin u se jgħin biex ikompli jiġi żviluppat il-potenzjal tal-katina ta’ stabbilimenti preżenti filwaqt li jitjieb is-servizz u l-esperjenza tal-klijent. “Din l-istruttura moderna u innovattiva se twassalna wkoll biex inkomplu nsaħħu l-iżvilupp fi stabbilimenti oħra li se nkunu qegħdin niftħu madwar Malta,” qal is-Sur Celentano.