Month: October 2023

PR231648

Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura klinika tad-dentistrija f’Għajnsielem, Għawdex, li b’apparat tal-ogħla livell qiegħda ttejjeb l-esperjenza edukattiva għall-istudenti tal-Fakultà tad-Dentistrija fl-Università ta’ Malta filwaqt li l-komunità qed tgawdi minn servizz tal-ogħla livell b’numru ta’ servizzi jingħataw mingħajr ħlas. 


Il-Prim Ministru rrimarka kif dan il-proġett jirrifletti l-prinċipji li qegħdin jiggwidaw lill-Gvern, f’kull deċiżjoni li jieħu. Dan għaliex, b’ekonomija b’saħħitha qegħdin inwettqu proġetti tal-ogħla livell bħal dawn, li huma investiment fl-esperjenza edukattiva tal-istudenti universitarji tagħna, li mbagħad dik l-esperjenza qegħdin insarrfuha fil-komunitajiet tagħna. B’Għawdex illum hija gżira tal-opportunitajiet li bil-viżjoni li qegħdin nimplimentaw għall-ġid tal-komunità se tkompli toffri edukazzjoni ta’ livell u karriera ta’ kwalità għall-Għawdxin. 

B’dan l-investiment, li jiżboq iż-€2 miljun, huwa mgħammar b’apparat tal-aħħar teknoloġija, ħdax-il siġġu dentali u minnu l-istudenti universitarji qegħdin joffru firxa estensiva ta’ servizzi lil kulħadd, minn tfal tal-iskola sa anzjani. B’din l-esperjenza edukattiva, gwidata mill-akkademiċi tal-Fakultà tad-Dentistrija fl-Università ta’ Malta, qegħdin jattendu din il-klinika matul is-sena akkademika tagħhom u joffru dawn is-servizzi kliniċi lill-pubbliku kollu, mit-Tnejn sal-Ġimgħa. 

Matul din iż-żjara, akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, il-Prim Ministru rrefera għall-benefiċċji u opportunitajiet li se nkomplu noħolqu b’kollaborazzjonijiet bħal dawn, mal-entitajiet edukattivi,

Preżenti għaż-żjara kien hemm ukoll ir-Rettur tal-Università ta’ Malta Prof. Alfred J. Vella u d-Dekan tal-Fakultà tad-Dentistrija Prof. Nikolai J. Attard u l-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma.

PR231644

Fil-gżira ta’ villaġġi li rridu nagħmlu minn Għawdex, iż-żgħażagħ għandhom irwol ċentrali. Irridu li jkunu huma li jaħsdu l-opportunitajiet dejjem jiżdiedu li qiegħda toffri din il-gżira, għalhekk se nkomplu ninvestu fikom, fl-edukazzjoni tagħkom. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li għamel fis-sixth form ta’ Għawdex Sir M.A. Refalo. 

Istituzzjoni edukattiva li filwaqt li qiegħda tipprepara lil madwar 400 student biex ikomplu bl-edukazzjoni terzjarja tagħhom f’ambjent li ġie rinovat fl-aħħar snin, permezz ta’ opportunitajiet ta’ tagħlim informali, qiegħda wkoll issaħħaħ il-ħiliet tagħhom u tippreparahom għall-futur. Fil-fatt, it-taħriġ li qed toffri jinkludi fost oħrajn ħiliet marbuta mal-intraprenditorija, public speaking u interviewing skills. 

F’diskussjoni li kellu ma’ uħud mill-istudenti, il-Prim Ministru rrimarka li ma nistgħux nitkellmu dwar l-implimentazzjoni tal-viżjoni għal Għawdex jekk ma ninkludux iż-żgħażagħ, li għandhom irwol f’Għawdex tal-lum biex jippreparaw Għawdex ta’ għada. Ħeġġiġhom ikomplu jersqu ’l quddiem b’aktar ideat ta’ x’Għawdex iridu u biex ikomplu jisfidaw l-istatus quo u jkunu huma li jfasslu l-politika għal Għawdex. 

Il-Prim Ministru spjega li l-impenn tal-Gvern għal Għawdex jmur lil hinn mill-kliem, ir-riżultati jitkellmu waħedhom, fosthom dak li f’għaxar snin irduppjajna n-numru ta’ ħaddiema mal-privat f’Għawdex stess. Għalhekk, huwa obbligu li nassiguraw li jirċievu l-aqwa edukazzjoni, u nassiguraw sistema edukattiva li tkun fost l-aqwa. Bil-miżuri u d-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu, fosthom dik li ratna nżidu l-istipendju għal dawk l-aktar setturi bżonnjużi, jirriflettu dan. 

Fil-fatt, ir-Reġjun ta’ Għawdex jimmarka l-ogħla rata ta’ persuni gradwati, kważi d-doppju tal-medja nazzjonali. Għalhekk, din l-enfasi fuq l-edukazzjoni tispjega għalfejn żdiedu l-karrieri ta’ kwalità f’Għawdex fl-aħħar snin. Bl-ammont ta’ dawk li jaħdmu fis-servizzi professjonali, illum huwa ħames darbiet aktar minn dak li kien għaxar snin ilu. Konferma li edukazzjoni aqwa twassal għal karrieri aħjar għall-Għawdxin. 

Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, mill-Prinċipal Sean Zammit, u l-Kap tal-Iskola Franklyn Zammit Galea.

PR231636

Fil-preżenza tar-rappreżentanti tal-lukandi u r-ristoranti f’pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela insista li biex pajjiżna jkollu turiżmu sostenibbli u ta’ kwalità jeħtieġ li jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi u ambizzjużi. Huwa qal dan matul laqgħa ta’ konsultazzjoni ta’ qabel il-Budget mal-Assoċjazzjoni għal-Lukandi u r-Ristoranti, l-MHRA, hekk kif iddiskutew is-settur turistiku u r-riformi li se jidħlu fis-seħħ fiż-żmien li ġej.

Dr Abela qal li llum nistgħu nitkellmu fuq turiżmu ta’ kwalità għaliex irkuprajna b’saħħa wara l-pandemija. Qal li issa, biex ninvestu fil-kwalità, ma nistgħux nagħtu xokkijiet lis-settur u għalhekk li l-Gvern se jibqa’ jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Il-Prim Ministru ddeskriva din id-deċiżjoni bħala kruċjali għall-operat tal-lukandi u r-ristoranti f’pajjiżna. Semma l-investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema f’dan is-settur u kif dan se jwassal għal kwalità fis-servizz mogħti fl-industrija. Hawnhekk irrefera għar-riforma tal-iSkills Passport li se tkun qed tassigura dan. Fil-fatt deċiżjoni li ħa l-Kabinett se tfisser li ħaddiema fis-settur turistiku jgħaddu minn kors speċifiku qabel jingħataw permess biex jaħdmu f’pajjiżna u dan bil-għan ukoll li nsaħħu l-prodott Malti u Għawdxi offrut lit-turisti u lill-konsumaturi f’pajjiżna. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru qal li anke hawn ittieħdu d-deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu. “Kellna l-kuraġġ li nieħdu d-deċiżjonijiet fl-interess ta’ pajjiżna,” saħaq Dr Abela.

Aspett ieħor tal-kwalità fis-settur turistiku huwa ż-żamma tal-pajjiż. Hawnhekk il-Prim Ministru ħabbar li biex il-prodott turistiku jkompli jitjieb se jsir investiment kapitali ta’ €5 miljun f’fondi Ewropej f’makkinarju tat-tindif. B’hekk il-kwalità tkun preżenti mhux biss fl-għoti tas-servizz imma fil-post li fih jingħata s-servizz.

Intant, f’laqgħa oħra ta’ konsultazzjoni, din id-darba mal-Union Ħaddiema Magħqudin, ukoll ġie diskuss it-tisħiħ tas-suq tax-xogħol. “Qed naħdmu fuq miżuri short-term  u oħrajn long-term biex il-ħaddiema tagħna jkollhom il-ħiliet neċessarji, filwaqt li nżommu r-rata tal-qgħad fost l-inqas fiż-żona ewro,” qal il-Prim Ministru. Qal li l-Budget li ġej se jkun wieħed ta’ konsolidament, fejn se jkompli jsaħħaħ l-ekonomija, se jkompli jkun ta’ sostenn għan-negozji u se jibqa’ jwieżen lill-ħaddiema u lill-familji.

Għal-laqgħat ta’ konsultazzjoni attendew id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli, s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali Andy Ellul u d-Deputati tal-Gvern Ray Abela u Davina Sammut Hili.

PR231628

Meta żar The Malta Med-Tech World Summit u indirizza fost oħrajn lil bosta investituri u kapijiet eżekuttivi ta’ kumpaniji tat-teknoloġija fil-qasam mediku, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li Malta għandha tkun ċentru għall-innovazzjoni fis-settur tat-teknoloġija marbuta mal-aspett mediku biex igawdu n-nies fil-komunità u l-industrija nnifisha. Il-Prim Ministru qal li dan jgħidu għax pajjiżna għandu bażi soda f’dan l-aspett permezz ta’ investiment kontinwu fil-qasam tas-saħħa u l-infrastruttura teknoloġija ta’ servizz mill-aqwa għall-pazjenti.​​

Dr Abela nnota li s-settur tal-Med-Tech huwa niċċa ekonomika oħra f’pajjiżna. Qal li Malta għaddejja minn qalba diġitali li anki se twassal għal qabża f’servizzi diġitali marbuta mas-saħħa magħrufa bħala eHealth. Il-Prim Ministru sostna li pajjiżna jilqa’ investituri b’kumpaniji speċjalizzati u innovattivi li bis-servizz tagħhom anki jagħtu l-aqwa kwalità tal-ħajja liċ-ċittadini. “Aħna nemmnu li l-kura tas-saħħa mhix privileġġ iżda dritt garantit għal kull ċittadin u għalhekk se nibqgħu ninvestu biex nagħtu l-aqwa kura ta’ kwalità għan-nies”, qal il-Prim Ministru Abela hu u jirrimarka kif il-Med-tech hija opportunità kemm għal min qed ifittex karriera ta’ kwalità u għall-pazjent.

Huwa f’dan il-kuntest li l-Prim Ministru Robert Abela aċċenna li Malta trid tkun fuq quddiem fl-innovazzjoni marbut anki mas-settur mediku. Il-Prim Ministru nnota li f’pajjiżna dan diġà qed iseħħ anki permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-farmaċewtika u fis-sistema tar-robotika f’operazzjonijiet li qed isiru fl-Isptar Mater Dei. Qal li l-fatt li pajjiżna jirrispondi b’mod effettiv ħafna lejn qafas regolatorju dinamiku f’din l-industrija jfisser mhux biss li Malta hi miftuħa biex toffri l-aqwa ambjent għal dan l-investiment emerġenti iżda anki juri wkoll li pajjiżna jissalvagwardja l-kwalità tal-prodott marbut mal-aspett tal-innovazzjoni u t-teknoloġija fis-settur mediku. Hawn innota s-sehem tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini. 

Il-Prim Ministru Robert Abela temm jirrimarka wkoll li pajjiżna qed iwassal għal professjonisti ta’ kwalità fl-aspett mediku permezz tal-Università ta’ Malta u l-kampus f’Għawdex ta’ Queen Mary University of London.

PR231623

​Proġetti fil-qalba tal-komunitajiet li jagħmlu differenza fil-ħajja soċjali u kulturali tar-residenti se jibqgħu jsibu l-appoġġ tal-Gvern. U mill-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej sa minn meta sirna stati membri tal-Unjoni Ewropea, jeħtieġ ikunu appoġġjati wkoll inizjattivi ta’ dan it-tip li jinvestu f’oqsma li joffru rilassament lill-komunità, filwaqt li jħarsu s-sabiħ tal-ħajja fl-irħula.

Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fi żjara li għamel lill-Klabb tal-Boċċi ta’ Ħal Għaxaq, akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett. Żjara li matulha seta’ jara l-proġetti li wettaq dan il-klabb, permezz ta’ fondi Ewropej, fosthom it-titjib u rinnovar tal-faċilitajiet tal-klabb.

Il-Prim Ministru rrimarka li proġetti bħal dawn fil-qalba tal-komunità, qegħdin jissarrfu f’ambjent aqwa fil-bliet u rħula tagħna, biex il-komunità tgawdi minn ambjent iktar komdu u tkompli ssaħħaħ u tippreserva dak li jagħmilna Maltin, it-tradizzjonijiet li jagħmlu lil Malta unika.

Il-Prim Ministru ħa wkoll l-okkażjoni biex jitkellem ma’ dawk miġbura dwar diversi temi, biex hekk issokta jisma’ mingħand interessi differenti dwar xi jridu għall-komunitajiet tagħhom.

F’dan il-każ, bil-proġetti li wettaq il-Klabb tal-Boċċi ta’ Ħal Għaxaq, saħħaħ l-identità kulturali u tal-isport tradizzjonali tal-logħob tal-boċċi.

Fil-fatt, bix-xogħlijiet li wettqu, dawk li jiffurmaw parti minn dan il-klabb jistgħu jipprattikaw dan it-tip ta’ sport kemm fis-sajf u kemm fix-xitwa, permezz ta’ pergola li tipproteġi lill-plejers mill-elementi, filwaqt li dawk midħla ta’ dan l-isport u li jmorru jsegwu l-logħob issa jistgħu jagħmlu dan fi spazju rinovat.

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li huwa għalhekk li l-ħidma favur Malta ma’ taqta’ xejn, biex ikunu l-Għawdxin u l-Maltin li jaħsdu l-frott tar-riżultati li jikseb dan il-Gvern.

Il-Programm LEADER, li huwa ffinanzjat permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, jiffinanzja proġetti fil-komunitajiet rurali li jirriflettu l-bżonnijiet uniċi tagħhom. Dan bil-għan li l-pajjiż jindirizza wkoll il-bżonnijiet lokali, li jikkumplimentaw il-ħidma u l-politika li tkun qed titħaddem fuq livell nazzjonali.