Month: October 2023

PR231516

Il-Prim Ministru Robert Abela kompla b’aktar żjarat f’istituzzjonijiet edukattivi hekk kif bdiet is-sena akkademika jew dik vokazzjonali. Fil-Junior College Ġian Franġisk Abela fl-Imsida, il-Prim Ministru Abela ltaqa’ ma’ għadd ta’ studenti fosthom dawk li bdew esperjenza ġdida fil-post-sekondarja.

Fiż-żjara tiegħu akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi Tanti u d-Deputat tal-Gvern Abigail Camilleri, il-Prim Ministru Robert Abela wassal messaġġ importanti li ż-żgħażagħ iridu jkunu l-protagonisti li jaħtfu l-aqwa opportunitajiet li l-pajjiż qed joffri fi żmien ta’ tranżizzjoni ambjentali u anki diġitali. Fil-freshers’ week tal-Junior College, Dr Abela saħaq li bil-ġid komuni nifhmu wkoll li l-investiment fl-edukazzjoni jkun għodda li jagħti ħiliet ġodda biex l-istudenti jieħdu l-aqwa biex meta jkunu fis-settur tax-xogħol ikollhom karrieri li jġibu kwalità ta’ ħajja għax joffrulhom l-aqwa kundizzjonijiet u dħul b’saħħtu għalihom u l-familji tagħhom.

Meta mbagħad żar l-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS), il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif hawnhekk qed isir xogħol imprezzabbli biex l-istudenti jkunu mħejjija jaħdmu f’qasam ukoll tant importanti għall-pajjiżna. Irrefera għall-investiment multi-miljunarju fil-kampus il-ġdid tal-ITS fi Smart City hu u jirrimarka li l-qasam tal-ospitalità wera kemm hu importanti għall-ekonomija tal-pajjiż iżda Malta teħtieġ tkompli tagħmel il-pass li jmiss, dak li jkollha enfasi iżjed fuq il-kwalità marbuta mal-prodott turistiku ta’ Malta u Għawdex. Qal li l-investiment fl-istudenti jrid ikun rifless ukoll f’karrieri ta’ kwalità f’qasam li jrid joffri ambjent isbaħ u nadif għat-turisti u l-Maltin f’pajjiżna.

Fiż-żjara fl-ITS kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u d-Deputat tal-Gvern Katya De Giovanni jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela. Matul din is-sena akkademika fil-Junior College hemm mal-elfejn student filwaqt li fl-ITS daħlu aktar minn sitt mitt student jistudjaw. Dan apparti żieda notevoli ta’ studenti li qed jistudjaw f’livell ta’ Masters f’International Hospitality Management u Baċċellerat fl-Arti Kulinarja fost oħrajn.​

PR231515

Il-qofol f’ħidmietna jibqgħu n-nies fejn ikun hemm triq li teħodhom ‘il quddiem u mhux treġġahom lura. Dan kien il-messaġġ importanti li għadda l-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza konferenza internazzjonali, parti mill-Kungress li qed jitlaqqa’ wkoll fl-okkażjoni tat-80 anniversarju mit-twaqqif tal-General Workers’ Union. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota bidliet kbar li saru fejn il-GWU kienet fuq quddiem biex ittejjeb il-qagħda tal-ħaddiema. Saħaq li d-dinja tinbidel iżda l-prinċipji jibqgħu dejjem fosthom dħul diċenti u kundizzjonijiet tax-xogħol mill-aqwa għall-ħaddiema, għajxien aħjar għall-familji u l-ġid jitqassam b’ġustizzja ma’ kulħadd.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li tul is-snin il-qagħda inbidlet għall-aħjar mhux b’kumbinazzjoni iżda għax il-pajjiż kellu forzi progressivi b’saħħithom imexxuh. Dr Abela fisser il-GWU bħala moviment soċjali li anki biddel għall-aħjar ir-rikonoxximent lejn il-ħaddiem. “Kull bniedem għandu dritt li jgawdi ħajja diċenti u f’saħħtu u daqstant ieħor għandu jkollu aċċess għal kemm jista’ jkun opportunitajiet biex itejjeb il-qagħda tiegħu”, saħaq il-Prim Ministru hu u jinnota kif waqt pandemija, il-Gvern ma qatax għad-dritt bħala ma ġara fi kriżi ferm iżgħar, jiġifieri dik tal-2008. Minflok il-Gvern tassew poġġa lin-nies fiċ-ċentru ta’ ħidmietu u waqt pandemija ssalvagwardja l-għajxien ta’ eluf ta’ ħaddiema u beża’ għal xogħolhom.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li kieku ta’ qabilna ma emmnux li għada jista’ jkun aħjar kieku llum mhux qed ngħixu l-ħolma tagħhom. “Aħna nirtu dik il-ħeġġa u l-ispirtu li nibqgħu nħarsu ‘l quddiem b’deċiżjonijiet importanti li fih inġibu s-sigurtà fejn hemm l-insigurtà”, qal Dr Abela. B’dan il-Prim Ministru ried ifisser li bħala pajjiż ma ningħalqux ġewwa fina iżda nġibu bidla li tirkeb fuq il-qalbiet diġitali u ambjentali, iċ-ċentru tal-viżjoni tal-Gvern.

Il-Prim Ministru rrimarka li l-ħajja tal-ħaddiema ma tintemmx hekk kif dawn jirtiraw u huwa għalhekk li l-prinċipju tal-welfare state huwa importanti u mħaddan mill-Gvern għax dan irid jibqa’ jagħti d-dinjità anki lill-pensjonanti. Fuq kollox il-Prim Ministru nnota li l-GWU tibqa’ tkun sieħeb importanti fid-djalogu soċjali li jagħti futur sabiħ lill-uliedna f’oqsma li kulħadd imiss magħhom fil-ħajja bħall-ambjent, l-ugwaljanza, ix-xogħol u l-mistrieħ. “Fi ftit kliem, dak kollu li jdur mal-kwalità tal-ħajja”, aċċenna l-Prim Ministru Abela hu u jisħaq fuq li tkompli tissaħħaħ Malta.

Intant qabel l-indirizz tiegħu, fil-Workers’ Memorial Building, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ mal-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Oliver Röpke. Fil-laqgħa ġiet diskussa l-importanza tad-djalogu soċjali u anki l-involviment taż-żgħażagħ fih. Fil-laqgħa attenda wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-GWU Josef Bugeja.​

PR231508

Waqt li żar il-Freshers’ Week fil-kampus tal-Università ta’ Malta f’Tal-Qroqq, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ ma’ bosta studenti u rappreżentanti tal-għaqdiet studenteski li laqgħu lill-istudenti fuq l-istands armati fl-Università fil-bidu ta’ sena akkademika oħra.

Il-Prim Ministru Abela nnota l-ħidma li ssir mill-għaqdiet u ħeġġiġhom favur attiviżmu li jagħmel il-ġid fil-komunità. Il-Prim Ministru ħeġġeġ liż-żgħażagħ u lil dawk li qed jistudjaw biex ikunu katalisti tal-prijoritajiet il-ġodda li għandu pajjiżna fosthom il-qalbiet ambjentali u diġitali. Qal li l-opportunitajiet li qed jinħolqu f’pajjiżna u li jagħtu kwalità ta’ ħajja aħjar qegħdin hemm għall-istudenti Maltin u Għawdxin. “B’ħidmietna qed nagħtu direzzjoni li nsaħħu l-istipendji f’korsijiet u f’oqsma meħtieġa għall-pajjiż u li jagħtu karrieri ta’ kwalità għaż-żgħażagħ tagħna”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħat sbieħ li kellu mal-istudenti fl-Università.

F’din is-sena akkademika, fl-Università komplew jiżdiedu iżjed korsijiet u daħlu 4,900 student ġdid. 2,700 minnhom daħlu għal korsijiet ta’ baċellerat jew diplomi filwaqt li 1,500 student bdew jistudjaw f’kors ta’ wara l-baċellerat pereżempju f’korsijiet f’livell maġisteru jew dottorat. B’kollox f’din is-sena akkademika hemm mat-12,400 student jistudjaw għal kważi 1,000 kors offrut mill-akkademiċi fl-Università ta’ Malta.

Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Robert Abela fiż-żjara kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, id-Deputat tal-Gvern Cressida Galea, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred J. Vella u l-President tal-Kunsill Studenti Universitarji (KSU), Jeremy Mifsud Bonnici.

PR231502

​​Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar linja nazzjonali tal-ajru Maltija, f’konferenza tal-aħbarijiet. “L-ajruplan bil-kuluri ta’ Malta, tal-linja nazzjonali tal-ajru ta’ pajjiżna, kien, għadu u se jibqa’ jtir,” irrimarka fil-bidu tal-indirizz tiegħu l-Prim Ministru Robert Abela.

Il-Prim Ministru Abela spjega kif pajjiżna se jkollu linja nazzjonali tal-ajru iktar b’saħħitha, li tagħmel il-qligħ u li taqdi l-ħtiġijiet ta’ pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega kif il-kumpanija l-ġdida mistennija tibda bl-operat tagħha fil-31 ta’ Marzu li ġej, se jkollha flotta ta’ tmien ajruplani kif għandha l-linja nazzjonali tal-ajru preżenti. Dan anki wara diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea fejn il-Gvern Malti, saħaq u aċċenna fuq li jżomm flotta ta’ tmien ajruplani u biż-żamma tal-iktar rotot b’saħħithom minn u lejn Malta.

F’dan il-kuntest, il-Prim Ministru spjega kif kien hemm negozjati u diskussjonijiet intensivi mal-Kummissjoni Ewropea u l-għanijiet li poġġa l-Gvern Malti fl-interess ta’ pajjiżna ntlaħqu. Qal li l-interess ta’ pajjiżna hu li Malta jkollha linja nazzjonali tal-ajru b’saħħitha u li taħdem b’mod sostenibbli. “Illum irrid nitkellem dwar l-interess ta’ Malta u l-futur u mhux nipponta s-swaba’ lejn dak li kellu jsir aħjar fil-passat,” irrimarka l-Prim Ministru Robert Abela hu u jispjega kif il-Gvern qed jikkommetti investiment għat-twaqqif ta’ linja nazzjonali tal-ajru ġdida li se żżomm l-istess numru ta’ ħaddiema li għandha llum. Ħaddiema li se jkollhom karriera ta’ kwalità b’ċertezza u stabbiltà.

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana, qal li l-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea ilhom għaddejjin f’diskussjonijiet u negozjati kumplessi dwar il-linja nazzjonali tal-ajru ta’ pajjiżna. “Matul id-diskussjonijiet u n-negozjati tagħna mal-Kummissjoni Ewropea dejjem insistejt fuq l-importanza li pajjiżna jkollu linja nazzjonali tal-ajru. Aħna nqisu li l-linja nazzjonali tal-ajru tagħna hija parti kruċjali mill-infrastruttura tal-gżejjer tagħna u l-konnettività bl-ajru li tipprovdi l-linja nazzjonali tal-ajru, hija marbuta b’mod inseparabbli mat-tkabbir ekonomiku u s-suċċess ta’ pajjiżna. Il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida se tibni fuq il-ħafna tajjeb tal-Air Malta, iżda b’enfasi qawwija fuq is-sostenibbiltà finanzjarja fit-tul”, saħaq il-Ministru Caruana.

Il-brand ‘Air Malta’ hija tal-Gvern Malti, u l-kumpanija l-ġdida se tara li tkun f’pożizzjoni b’saħħitha li tikkompeti għal dan il-brand. L-ajruplani tal-flotta tal-linja tal-ajru nazzjonali l-ġdida se jkunu tat-tip Airbus 320 NEO fejn l-operat tagħhom huwa wkoll sostenibbli u konformi mal-miżuri ambjentali. Il-linja nazzjonali tal-ajru preżenti se tibqa’ ttir sat-30 ta’ Marzu 2024 u l-konsumaturi jistgħu jaqtgħu l-biljetti tal-ajru b’mod normali. Titjiriet mill-għada tad-data msemmija se jsiru mil-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida.