Month: September 2023

PR231416

“Ma jistax ikollna paċi jekk min hu b’saħħtu jgħaffeġ fuq iż-żgħir.” Kien b’dan id-diskors li l-Prim Ministru Robert Abela indirizza laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-paċi u s-sigurtà fl-Ukrajna.

Hawn il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-isfidi l-kbar li qed tiffaċċja d-dinja llum jistgħu jkunu megħluba biss jekk il-pajjiżi jaħdmu flimkien.

“Irridu nippromwovu l-valuri komuni fi żmien fejn dawn qed ikunu imminati u mhedda. Irridu nipproteġuhom u nwieġbu b’mod adegwat kontra kull ksur ta’ dawn il-valuri,” semma l-Prim Ministru Abela li rrefera għal kif il-kunflitti qegħdin jiżdiedu.

“Id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem jinsabu taħt attakk sistematiku. L-inugwaljanzi qed jiżdiedu. Id-disinformazzjoni u l-kampanji tal-misinformazzjoni qed iżidu wkoll it-tensjoni,” irrimarka l-Prim Ministru. Huwa quddiem dawn l-isfidi kollha li ħadd ma jista’ jaġixxi waħdu.

Meta tkellem b’mod dirett dwar l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna, il-Prim Ministru tkellem dwar l-effetti fuq il-poplu Ukren filwaqt li żied li din il-gwerra thedded ukoll l-istess Kunsill tas-Sigurtà. “Kull gwerra tħalli effett devastanti u din mhux eċċezzjoni,” qal il-Prim Ministru li tkellem dwar effetti oħra tal-istess gwerra, inkluż bi kriżi ta’ ikel u prezzijiet dejjem jiżdiedu.

Hawn il-Prim Ministru reġa’ tenna li l-impenn ta’ Malta għall-paċi, id-djalogu u l-multilateraliżmu jibqa’ b’saħħtu bħal dejjem. Fl-istess ħin appella biex il-forzi u l-militar Russu jirtira mill-Ukrajna.

PR231402

Il-Prim Ministru Robert Abela se jkun qed jipparteċipa fit-78 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda li qed tiltaqa’ din il-ġimgħa. Fi New York, il-Prim Ministru mhux biss se jindirizza l-Assemblea Ġenerali, iżda se jkollu wkoll sensiela ta’ laqgħat bilaterali u impenji oħra.

It-tema magħżula għal din is-sena hi ‘Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all’.

PR231398

Meta żar l-ewwel edizzjoni tat-TECHXPO, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar kemm l-iżvilupp teknoloġiku u diġitali huwa ċentrali fit-tranżizzjoni ekonomika lejn iktar kwalità li għaddej minnha pajjiżna. Negozji li jħaddnu dan il-prinċipju se jsibu lill-gvern jinċentivahom u jappoġġahom biex pajjiżna jibqa’ fuq quddiem nett fil-ħolqien ta’ karrieri ta’ kwalità.

L-expo, li qeda tittella’ fl-MFCC f’Ta’ Qali, hija xhieda ħajja ta’ kemm pajjiżna għandu u qed jattira kumpaniji li huma pijunieri fl-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali u ta’ teknoloġiji innovattivi.

Kumpaniji internazzjonali bħal Baxter, Toly, ST Microelectronics, Methode u tant oħrajn huma lkoll parteċipi f’din l-expo.

“Huwa ta’ sodisfazzjon li tara taħt saqaf wieħed tant kumpaniji li jinsabu f’Malta u li jagħmlu komponenti varji għal tant ditti magħrufa madwar id-dinja. Dan huwa s-suċċess ekonomiku tagħna, iżda iktar minn hekk huwa settur fejn Malta se tkompli tikber għax kienet innovattiva, u fuq quddiem nett bl-inizjattivi li ħadet inkluż fis-settur tal-Intelliġenza Artifiċjali,” qal il-Prim Minis​tru Robert Abela li fl-aħħar jiem żar postijiet tax-xogħol li joffru karrieri f’dan is-settur.

Fl-aħħar għaxar snin l-ekonomija ta’ pajjiżna għamlet passi kbar ’il quddiem u llum pajjiżna huwa fost dawk li jirreġistraw l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Iżda, kien spjegat li pajjiżna la qatt straħ u lanqas se jistrieħ fuq is-suġġett. Pajjiżna kien minn ta’ quddiem nett u ħa inizjattivi qabel pajjiżi oħra fejn għandu x’jaqsam, fost oħrajn, regolamentazzjoni fuq dawk li għandhom x’jaqsmu assi virtwali u teknoloġiji blockchain, bidla li issa qed tiġi adottata mal-Ewropa kollha.

Fil-fatt, il-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet Silvio Schembri spjega li filwaqt li għaddejja din l-expo f’pajjiżna, se jkunu qed jiltaqgħu ministri ta’ pajjiżi stati membri tal-UE tal-Mediterran għal-laqgħa tal-MED9 fuq l-Intelliġenza Artifiċjali.

Dan filwaqt li nhar il-Ħamis 21 ta’ Settembru, TECHXPO se tkun miftuħa għall-pubbliku bla ħlas. Din hija opportunità unika speċjalment għall-familji bi tfal u għaż-żgħażagħ li jistgħu jaraw l-opportunitajiet fil-qasam teknoloġiku li joffri dan il-pajjiż.

Il-Prim Ministru Abela kien akkumpanjat ukoll mid-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Komunikazzjoni, Kontenut u Teknoloġija, Roberto Viola, mis-Segretarju Prinċipali Permanenti Tony Sultana u mis-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Ronald Mizzi.

PR231381

Il-Prim Ministru Robert Abela żar kumpanija internazzjonali li tispeċjalizza fuq soluzzjonijiet li jużaw l-intelliġenza artifiċjali, SmartCow. Din il-kumpanija għandha l-bażi tagħha f’diversi bliet madwar id-dinja fosthom f’pajjiżna, f’Pariġi, Milan, Singapore, u dalwaqt bażi oħra f’Dubai.

Waqt iż-żjara, il-Prim Ministru tenna li l-ħolqien tax-xogħol huwa l-bażi tal-ħolqien tal-ġid. Iżda rridu niżguraw li x-xogħol li nattiraw ikun ta’ kwalità, li jiżgura li tgħix ħajja aħjar. Pajjiżna se jibqa’ miftuħ għan-negozju u se nkomplu nattiraw kumpaniji li jġibu f’Malta karrieri ta’ kwalità. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll kif kumpaniji bħal SmartCow huma dawk li qegħdin jippreparaw lil pajjiżna għall-futur. Qegħdin ninvestu kmieni fil-kapital uman, biex f’Malta naraw setturi bħal dawn jikbru u jagħmluna aktar kompetittivi u aktar attraenti minn pajjiżi oħra.

B’din il-kumpanija tirrifletti preċiżament it-tranżizzjoni ekonomika li qed iħaddem il-Gvern, fil-fatt 90% tal-ħaddiema li tħaddem huma inġiniera.

Il-Prim Ministru rrimarka mill-ġdid l-importanza tas-settur tal-intelliġenza artifiċjali u l-opportunitajiet ta’ xogħol ta’ kwalità li jeżistu f’dan il-qasam.

Il-Prim Ministru kkonkluda li rridu nħeġġu aktar Maltin jagħżlu dawn il-karrieri, u l-Gvern se jibqa’ jinċentiva dan, anke b’tisħiħ tal-istipendju f’dawk l-aktar oqsma bżonjużi għas-soċjetà.

SmartCow, minbarra riċerka u analiżi fuq teknoloġija AI, ibiddlu software li juża AI f’hardware li wara jista’ jintuża f’diversi prodotti bħal kameras ta’ sigurtà. SmartCow se tkun ukoll waħda mill-esebituri waqt it-TechXpo li se tkun qed tittella’ bejn id-19 u l-21 ta’ Settembru fl-MFCC f’Ta’ Qali. Dan l-avveniment għandu l-għan li jservi bħala pjattaforma fejn wieħed jesplora l-oqsma dinamiċi tal-intelliġenza artifiċjali (AI), teknoloġiji emerġenti, networking għan-negozju, u opportunitajiet ta’ karriera. Avveniment indirizzat għall-entużjasti tat-teknoloġija iżda wkoll spazju sabiex l-industrija Maltija tesebixxi l-investiment li qed isir fit-teknoloġija, bil-għan li tattira iżjed kompetittività, tkabbir ekonomiku ta’ kwalità u reżiljenza fis-settur.

Preżenti għaż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri u l-Kap Eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brincat.

PR231377

During the past two days, Malta hosted talks between Jake Sullivan, the United States National Security Advisor to President Joe Biden, and Wang Yi, the People’s Republic of China Foreign Minister, who were also accompanied by their respective delegations.

During these two days a meeting between Prime Minister Robert Abela and Jake Sullivan was also held in which both sides highlighted that the stability of the Mediterranean region is of paramount importance for global peace and security. Prime Minister Robert Abela underlined the importance of global peace as a fundamental prerequisite for a prosperous world where the quality of life for people and communities enables nations to cooperate and address global challenges.

This weekend hosting of these discussions by Malta reaffirms the country’s longstanding role as a natural and safe place for holding high-level diplomatic discussions. When called upon like these past days, Malta will continue to give its part to facilitate more open channels of communications in line with its longstanding position of advocating for a more just, peaceful and prosperous future.