Month: July 2023

PR231035

Mart il-Prim Ministru, Dr Lydia Abela, nediet edizzjoni oħra tal-kunċert ‘A Night at the Palace’, li se jsir nhar l-Erbgħa, 12 ta’ Lulju mit-8:30pm ’il quddiem. Il-kunċert imżewwaq b’siltiet mużikali differenti se jittella’ bis-sehem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali fil-Palazz tal-Girgenti fil-limiti tas-Siġġiewi.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Girgenti, Lydia Abela spjegat kif hi, il-Prim Ministru Robert Abela, u binthom Giorgia Mae qed iħarsu ’l quddiem li jilqgħu lill-familji għal dan il-kunċert b’għan nobbli warajh. “Il-Palazz tal-Girgenti se jiftaħ il-bibien għal serata mill-isbaħ fejn dawk li jixtiequ jattendu jeħtieġu jiġbru biljett mingħajr ħlas u mistiedna jagħtu donazzjoni b’risq l-għaqdiet li jaħdmu fil-ħarsien tal-annimali”, sostniet Dr Abela.

Il-biljetti mingħajr ħlas għal dan il-kunċert jistgħu jinġabru nhar l-Erbgħa 5 u l-Ħamis 6 ta’ Lulju mill-Berġa ta’ Kastilja (dħul minn Triq San Pawl, il-Belt) mid-9am sa 12pm. Dr Abela fissret li dan il-kunċert se jservi wkoll bħala turija t’apprezzament għan-nies li jaħdmu mal-annimali fosthom bosta voluntiera. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellem l-Aġent Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Chris Muscat, li spjega kif dak li se tippreżenta l-orkestra se joffri varjetà fosthom anki xogħol ta’ artisti kompożituri Maltin. “Huwa ta’ pjaċir kbir għalija li l-għażla mużikali tinkludi wkoll ġieħ lil Oreste Kirkop, f’għeluq il-mitt sena minn twelidu, u l-kompożitur Paolino Vassallo, f’għeluq il-mitt sena minn mewtu:  żewġ artisti kbar Maltin li għamlu isem għalihom infushom u għal pajjiżna fuq livell internazzjonali”, sostna Chris Muscat hu u jisħaq li l-orkestra qed tkompli tippromwovi l-mużika Maltija.

Dr Lydia Abela temmet tgħid li ‘A Night at the Palace’ għandha tkun lejla memorabbli li tkompli tesponi t-talent tal-mużiċisti u l-valuri sbieħ tal-Maltin u l-Għawdxin.

 PR231032

Il-Prim Ministru Robert Abela żar żewġ childcare centres li matul l-aħħar xhur raw investiment sostanzjali bil-għan li joffru l-aqwa ambjent lit-tfal li jagħmlu użu minnhom.

Is-servizz ta’ childcare b’xejn, introdott minn Gvern Laburista, baqa’ kulma jmur jissaħħaħ u llum din hija waħda mill-iktar miżuri li jgħinu lill-familji, partikularment dawk li jaħdmu, kif ukoll miżura li tħalli effett pożittiv fuq l-iżvilupp tat-tfal. 

Id-domanda u l-ħtieġa ta’ investiment kontinwu f’servizz ta’ kwalità kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn infetaħ iċ-childcare centre f’Ħaż-Żebbuġ, Little Treasure. Dan huwa t-tieni childcare centre li fetħet is-Sinjura Charmaine Debono, li spjegat lill-Prim Ministru dwar l-opportunitajiet fis-settur.

Il-Prim Ministru, akkumpanjat mill-Membru Parlamentari Malcolm Paul Agius Galea, sema’ kif b’investiment ta’ iżjed minn miljun ewro, it-tmexxija ta’ dan ic-childcare centre ħadet ħsieb li tkopri firxa wiesgħa ta’ servizzi u riżorsi essenzjali li jikkontribwixxu għall-aqwa esperjenza edukattiva għal dawn it-tfal.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka li dawn iċ-childcare centres qed jikkontribwixxu mhux biss għall-iżvilupp tat-tfal imma qed iwasslu wkoll biex aktar persuni, b’mod partikolari nisa, jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Flimkien ma’ miżuri oħra bħat-tapering tal-benefiċċji u l-in-work benefit, din kienet waħda mill-miżuri importanti fil-pakkett ta’ making work pay, u li għax il-gvern baqa’ jkabbar l-ekonomija seta’ jibqa’ jappoġġahom dejjem iktar b’mod sostenibbli. 

Fl-istess ħin il-privat qed ikompli jinvesti biex id f’id mal-gvern ikompli jsaħħaħ dan is-servizz. Fil-fatt, fit-tieni żjara tiegħu akkumpanjat mill-Membru Parlamentari Davina Sammut Hili, il-Prim Ministru żar iċ-childcare centre Quaddies fl-Imrieħel, li b’investiment ta’ €300,000 qed joffri servizz lil madwar 70 tifel u tifla. Is-Sinjura Christine Camilleri spjegat li l-investiment hu maħsub biex ikun ta’ servizz għall-ġenituri li jaħdmu fil-viċinanzi. 

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għall-irwol li t-tmexxija u l-ħaddiema ta’ dawn iċ-childcare centres għandhom fil-ħajja ta’ dawn it-tfal, hekk kif is-snin bikrija huma meqjusa bħala importanti fl-iżvilupp ta’ dawn it-tfal, u rringrazzjahom tad-dedikazzjoni li qed juru ta’ kuljum. Dan fl-istess ħin li tenna li s-sistema se tibqa’ tassigura li jkun hemm l-ogħla standards. Il-Prim Ministru sellem u rringrazzja lill-edukaturi u lill-carers kollha tas-servizz eċċellenti li joffru lit-tfal, u talli jkomplu jitħarrġu f’korsijiet edukattivi li jwassluhom biex jimirħu ’l quddiem fil-karriera tagħhom.