Author: alec-jones.a.nuyad@contractors.gov.mt

PR221666

Fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa ma’ delegazzjoni mill-Grupp ta’ Min Iħaddem fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC). Id-delegazzjoni qed iżżur Malta sabiex tifhem aħjar ir-realtajiet kif ukoll l-isfidi u l-opportunitajiet li jiffaċċja pajjiżna. Matul il-laqgħa, il-prim ministru indirizza diversi temi ta’ interess komuni bejn iż-żewġ partijiet, fosthom l-enerġija, il-kompetittività, il-politika dwar it-taxxa, it-tkabbir u l-istabbiltà.

Fuq il-qasam tal-enerġija, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza li jibqgħu jiġu protetti n-nies u n-negozji mill-impatt tal-kriżi tal-enerġija. Huwa tenna li l-gvern se jibqa’ kommess li jkompli jerfa’ dan il-piż hu, u rrimarka li din hija waħda mir-raġunijiet għaliex l-ekonomija Maltija baqgħet tikber b’mod stabbli. F’dan il-kuntest, il-prim ministru rrimarka li l-Gvern Malti qiegħed ukoll jipprijoritizza l-qalba li jmiss, dik ta’ użu aktar nadif fil-qasam tal-enerġija u permezz tal-Patt Ekoloġiku u l-Pakkett Fit for 55 tal-Unjoni Ewropea għandna l-għodda meħtieġa biex inkomplu nżidu l-indipendenza, ir-reżiljenza u l-kompetittività tal-enerġija tagħna.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta tilqa’ l-proposti tal-Kumissjoni Ewropea dwar il-Pjan REPowerEU u Miżuri dwar l-aċċellerazzjoni tal-użu tal-enerġija rinnovabbli. Huwa kompla jgħid li għandu jkun hemm investiment akbar fl-infrastruttura li tippermetti lill-istati membri kollha biex jisfruttaw is-suq tal-idroġenu kif ukoll aktar konnessjonijiet tal-elettriku. Il-prim ministru qal ukoll li jaqbel mal-EESC li għandha ssir ħidma biex jiġi żgurat li l-kompetituri tal-Unjoni Ewropea jkunu konformi mal-ogħla standards ambjentali u soċjali.

Fir-rigward tal-kompetittività, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta tappoġġa inizjattivi li jiżguraw li s-Suq Waħdieni u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jibqgħu kompetittivi internazzjonalment. Dan filwaqt li jkomplu jistimulaw it-tkabbir u l-innovazzjoni u jsaħħu l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea. Waqt il-laqgħa ġiet diskussa wkoll il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar it-taxxa. Dwar dan, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern Malti jappoġġa inizjattivi relatati ma’ miżuri ta’ trasparenza fiskali fuq livell ta’ Unjoni Ewropea iżda jinnota li t-trattat huwa ċar dwar il-kompetenzi tal-istati membri fir-rigward tal-politika fiskali.​​

PR221660

Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura faċilità ġdida ta’ distribuzzjoni mill-kumpanija Lidl f’Burmarrad. B’investiment ta’ €3 miljun, dan iċ-ċentru loġistiku se jkun qed jissuplixxi l-istabbilimenti kollha tal-Lidl mifruxa madwar Malta kollha. Il-faċilità ġdida tifforma parti minn Vassallo Business Park, kumpless li kien żviluppat dan l-aħħar. ​

“L-investiment ta’ Lidl f’Malta u s-suċċess lokali tal-kumpanija, li tassew iffjorixxiet madwar il-pajjiż kollu, huma kemm xhieda tal-kisbiet tal-kumpanija u, b’mod parallel, konferma tal-fiduċja f’Malta u fl-ekonomija tagħha”, qal il-Prim Ministru. “Dan iċ-ċentru loġistiku ġdid li għadni kemm żort juri kemm l-investituri qed ifittxu li jkomplu jkabbru fil-kwalità bil-għan li l-investiment fil-proġett mhux biss joffri servizz imtejjeb lill-klijenti, iżda wkoll biex itejjeb l-ambjent tax-xogħol għall-benefiċċju tal-impjegati tal-Lidl”, irrimarka Dr Abela.

Il-prim ministru nnota wkoll l-aħħar figuri u statistika uffiċjali maħruġa mill-Eurostat li turi li ż-żieda fil-bejgħ fil-ħwienet lokali matul ix-xahar ta’ Settembru f’pajjiżna, kienet it-tielet l-ogħla fl-Ewropa kollha. “Il-bejgħ fil-ħwienet f’pajjiżna żdied b’7.4% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta’ qabel. Min-naħa l-oħra, il-bejgħ madwar l-Unjoni Ewropea naqas b’0.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Statistika oħra tikkonferma li fl-ewwel disa’ xhur ta’ din is-sena, ġie rreġistrat rekord totali ta’ €7.7 biljun f’konsum privat, filwaqt li qabel il-pandemija, iċ-ċifri reġistrati kienu ta’ €6.5 biljun. Skont il-Kummissjoni Ewropea, it-tkabbir tal-konsum privat f’Malta din is-sena mistenni jkun id-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea” spjega l-Prim Ministru Robert Abela.

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv ta’ Lidl Malta Massimiliano Silvestri qal li l-preżenza tal-prim ministru għall-inawgurazzjoni tikkonferma l-fiduċja li għandu l-gvern f’Lidl Malta; kumpanija li llum hija kontributur ewlieni tal-ekonomija u relevanti għall-pajjiż kollu. Gianluca Celentano, id-Direttur ta’ Lidl Malta, spjega li ċ-ċentru l-ġdid ta’ loġistika se jkun qed jaħdem fil-jiem li ġejjin u se jgħin biex ikompli jiġi żviluppat il-potenzjal tal-katina ta’ stabbilimenti preżenti filwaqt li jitjieb is-servizz u l-esperjenza tal-klijent. “Din l-istruttura moderna u innovattiva se twassalna wkoll biex inkomplu nsaħħu l-iżvilupp fi stabbilimenti oħra li se nkunu qegħdin niftħu madwar Malta,” qal is-Sur Celentano.

PR221633

Il-Prim Ministru Robert Abela żar stabbiliment ewlieni tal-kumpanija Chef’s Choice Ltd f’Marsaskala. Kumpanija li, bl-investiment li għamlet, illum għandha disa’ stabbilimenti mifruxa madwar il-gżejjer Maltin u Għawdxin.

Waqt iż-żjara, il-Prim Ministru seta’ josserva t-tkabbir u l-investiment fl-infrastruttura li sar mit-tmexxija tal-kumpanija, li b’investiment ta’ €6 miljun fl-aħħar erba’ snin, illum tħaddem 100 ħaddiem, numru li mistenni jiżdied b’50 fiż-żmien li ġej.

Dwar dawn ir-riżultati u prospetti pożittivi, il-Prim Ministru tenna li dan hu Gvern li jemmen fil-potenzjal ta’ Malta u li l-ħidma tiegħu hija ffukata fuq li l-pajjiż ikompli jikber, jissaħaħ u joħloq opportunitajiet ġodda. Il-Prim Ministru spjega li kif jixhdu l-miżuri mħabbra fil-budget, akbar ma jkunu l-isfidi, akbar il-bżonn li nibqgħu nkunu mal-familji u n-negozji u huwa għalhekk li l-Gvern qed jibqa’ jwieżen il-familji u jassisti lin-negozji. Negozji li b’differenza għal dawk f’pajjiżi oħra, għandhom moħħom mistrieħ ta’ prezzijiet tal-enerġija stabbli.

Id-Direttur Maniġerjali, Joseph Mizzi, irringrazzja lill-Prim Ministru taż-żjara tiegħu u tal-fiduċja li dejjem wera l-Gvern fis-settur privat. F’dan il-kuntest, is-Sur Mizzi għamel referenza għan-numru ta’ ħwienet ġodda li hija kommessa li tiftaħ il-kumpanija s-sena d-dieħla; xhieda qawwija tal-fiduċja li qed juri n-negozju privat fil-pajjiż u sens ta’ rikonoxximent tad-deċiżjonijiet għaqlin li qiegħed jieħu l-Gvern biex in-negozji jkomplu jimirħu.

PR221620

Il-Bank Malti għall-Iżvilupp (MDB) nieda żewġ skemi ġodda ta’ finanzjament favorevoli li se jkunu qed jiffaċilitaw investiment ta’ €180 miljun fl-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru Robert Abela laqa’ dawn iż-żewġ skemi waqt il-ftuħ uffiċjali tal-binja l-ġdida tal-Bank Malti għall-Iżvilupp fil-Furjana. Dawn l-iskemi se jagħtu rati vantaġġjużi ta’ self immirat għan-negozji Maltin u spinta għar-riġenerazzjoni ekonomika. Fost l-oħrajn minn dawn l-iskemi se jgawdu negozji biex jagħmlu qalba lejn vetturi elettriċi u start-ups biex ikunu aktar innovattivi.

Fl-indirizz tiegħu l-Prim Ministru Robert Abela rrimarka għall-ħidma sinifikanti li kellu l-Bank waqt il-perjodu tal-pandemija u ta kuntest tas-sitwazzjoni kurrenti u l-irwol tal-Bank fiż-żmien li ġej. “Li kieku ma kellniex din l-istituzzjoni, ma konniex inkunu f’pożizzjoni li jkollna skemi ta’ garanziji għal self għan-negozji. Illum għandna kważi nofs biljun ewro f’self lil eluf ta’ kumpaniji mifruxa fuq bosta setturi, fosthom dawk l-aktar li kienu milquta mill-pandemija, jiġifieri lukandi u ristoranti,” qal Dr Abela.

Il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif l-irwol tal-Bank kompla jwassal għall-irkupru b’saħħtu biex illum l-ekonomija Maltija hija akbar milli kienet qabel il-pandemija. Il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza li l-Bank ma jħarisx biss lejn il-kisbiet kbar li għamel fil-passat iżda jħares lejn il-futur. Hawn Dr Abela spjega kif l-iskemi mħabbra se jkomplu jimbuttaw id-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni ta’ pajjiżna.

F’dan il-kuntest Dr Abela qal li bħalma l-Bank għall-Iżvilupp daħal bis-saħħa biex ipproteġa lin-negozji, issa jrid jidħol bis-saħħa biex jixpruna l-ekonomija ta’ għada. “Għalhekk nilqa’ ż-żewġ skemi li bejniethom jiffaċilitaw investiment ta’ €180 miljun f’oqsma innovattivi. Dawn għandhom jipprovdu bażi soda għall-bidliet li hemm bżonn isiru fl-ekonomija tagħna u flimkien mal-Pjan għall-Irkupru u Reżiljenza se jixprunaw il-bidliet li huma kruċjali biex pajjiżna jibqa’ jesperjenza suċċess ekonomiku,” qal il-Prim Ministru Robert Abela.​​

PR221619

Il-Gvern ippreżenta l-mozzjoni tal-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika.​

Kif spjegat fil-Parlament iktar kmieni din il-ġimgħa mill-Prim Ministru Robert Abela, ix-xewqa tal-Gvern hi li din il-kariga timtela bl-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti.

Kien proprju għalhekk ukoll li l-Prim Ministru ressaq ’il quddiem nomini ta’ nies ta’ ħila u integrità kemm għall-kariga ta’ Kummissarju għall-Ħarsien tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika kif ukoll għall-kariga ta’ Ombudsman.

Saħansitra, il-Kap tal-Oppożizzjoni kien ta l-approvazzjoni tiegħu għalihom it-tnejn, kif kien spjegat ukoll fil-Parlament fis-seduta ta’ nhar it-Tnejn li għadda.

L-emenda li se jkun qed jippreżenta l-Gvern għandha l-għan li jinħoloq mekkaniżmu f’każ li ż-żewġ naħat tal-kamra jibqgħu ma jaqblux dwar isem li jikseb il-maġġoranza ta’ żewġ terzi, wara żewġ votazzjonijiet li jittieħdu fi żmien sebat ijiem ’il bogħod minn xulxin.

Dan hu mekkaniżmu ‘anti-deadlock’ li fil-passat kien propost mill-Kummissjoni Venezja, u mill-istess Oppożizzjoni għal karigi ta’ importanza.

Il-Gvern jemmen li fiċ-ċirkostanzi preżenti s-sens komun għandu jwassal biex ma jintużax dan il-mekkaniżmu, għaliex il-Kap tal-Oppożizzjoni diġà rrikonoxxa li l-isem propost għall-Kummissarju għall-Istandards huwa wieħed idoneju tant li għadu jaqbel li jista’ jservi fi rwol Kostituzzjonali ieħor. Għalhekk, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Oppożizzjoni jistgħu liberalment jivvotaw favur in-nomina tiegħu kif kien oriġinarjament maqbul mal-Prim Ministru.