Il-Prim Ministru Robert Abela jattendi summit bejn il-Mexxejja tal-Istati Membri u tal-Balkani tal-Punent

PR231972

14/12/2023

Fi Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela attenda u indirizza summit bejn il-Mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Balkani tal-Punent li matulu enfasizza dwar il-ħtieġa ta’ għaqda u solidarjetà bejn il-pajjiżi membri, fid-dawl tal-kuntest ġeo-politiku. Qal li mingħajr ebda dubju, il-futur tal-Balkani tal-Punent huwa fl-Unjoni Ewropea.

Fost it-temi diskussi matul dan is-summit kien hemm kif is-sħab tal-Balkani tal-Punent jistgħu jiġu integrati b’mod gradwali fl-Unjoni Ewropea u kif se jitnaqqas l-impatt li qed tħalli l-gwerra fl-Ukrajna fuq ir-reġjun.

Qal li sena wara li l-Mexxejja tal-Istati Membri u tal-Balkani tal-Punent iltaqgħu f’Tirana l-Albanija, fejn kien intlaħaq qbil dwar it-tnaqqis fit-tariffi tar-roaming bejn pajjiżi Ewropej u l-Balkani tal-Punent, issa huwa ż-żmien li nkomplu ninċentivaw ir-riformi meħtieġa biex dawn il-pajjiżi jkomplu t-tħejjijiet tagħhom biex fil-futur jissieħbu fl-Unjoni.

“Fiċ-ċentru ta’ dan kollu hemm in-nies, iċ-ċittadini Ewropej u dawk tal-Balkani tal-Punent, li għandhom bil-bosta x’jiggwadanjaw minn din l-integrazzjoni”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt, fi tmiem is-summit ġiet iffirmata dikjarazzjoni li permezz tagħha s-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jintrabtu jimxu magħha. Id-dikjarazzjoni tara fost l-oħrajn li jkun hemm impenn politiku u strateġiku, pjan ta’ tkabbir li jwassal għall-integrazzjoni, kif ukoll Campus tal-Kulleġġ tal-Ewropa f’Tirana li jservi ta’ opportunità għal studenti Ewropej biex jistudjaw fil-Balkani tal-Punent.

Id-dikjarazzjoni hija l-bażi fuq xiex l-Unjoni Ewropea u l-Balkani tal-Punent jibnu l-politika tagħhom, immirata għal titjib fil-kwalità ta’ ħajjet il-popli.

FacebookTwitter
Skip to content