Il-Prim Ministru Robert Abela jżur investiment ta’ kwalità f’żewġ skejjel

PR231199

31/07/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela żar l-investiment estensiv li qed isir fl-iskola primarja tar-Rabat u fis-sekondarja ta’ Santa Luċija. Dan biex dawn l-iskejjel ikollhom faċilitajiet ġodda li jgawdu minnhom l-istudenti. Dawn huma biss tnejn mill-ħafna inizjattivi ta’ investiment fl-infrastruttura edukattiva, f’Malta u f’Għawdex.

L-investiment fl-iskola tar-Rabat se jkun qed jissarraf fi skola tal-ogħla livell li se tagħmilha possibbli biex tibda topera minn binja waħda mgħammra b’dak kollu meħtieġ, minflok minn żewġ binjiet differenti kif kienet qed topera sa riċentament.

Waqt iż-żjara f’din l-iskola li tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola, il-prim ministru ntwera x-xogħol li għaddej fl-iskola mit-tmexxija tal-Fondazzjoni tal-Iskejjel ta’ Għada (FTS) u ġie spjegat li l-għan tal-proġett hu li din l-iskola toffri spazju edukattiv modern, aċċessibbli u komdu għat-tfal u għall-edukaturi.

Din l-iskola se takkomoda madwar 400 tifel u tifla u se jkollha 33 klassi li se jkunu mgħammra wkoll għal suġġetti speċifiċi bħall-arti u l-mużika, filwaqt li għaxar klassijiet se jkunu għal-livell ta’ kindergarten.

Permezz ta’ dan l-investiment, l-istudenti se jkollhom gym fuq ġewwa, spazji rikreattivi fuq barra, multi-sensory room kif ukoll kċina industrijali. Il-proġett jinkludi wkoll spazju fejn jieklu t-tfal li jattendu għallBreakfast Club. Din hi wkoll binja li fuqha qed jiġu implimentati miżuri effiċjenti fl-enerġija.

Dan il-proġett qed isir b’investiment kapitali ta’ madwar €3.5 miljun, u l-iskola se tkun qed tilqa’ l-ewwel tfal f’Settembru ta’ din is-sena.

Il-prim ministru kompla ż-żjara tiegħu fl-iskola sekondarja ta’ Santa Luċija, li tifforma parti mill-Kulleġġ San Tumas More. Din l-iskola fetħet il-bibien tagħha fis-snin disgħin, u ma kinitx tinkludi sala. Dan ifisser li l-istudenti u l-edukaturi kellhom jagħmlu użu minn swali barra l-kumpless tal-iskola għal attivitajiet diversi. Iżda bl-investiment li qed jagħmel il-gvern, din l-iskola issa se jkollha sala li se tintuża bħala teatru u għal użu differenti ieħor bil-għan li l-istudenti jkomplu jimirħu u jsaħħu t-tagħlim edukattiv tagħhom minn kull aspett; inkluża l-formazzjoni tal-karattru tagħhom.

Wara li żar ix-xogħlijiet li għaddejjin fuq din is-sala, il-prim ministru żar ukoll kumpless sportiv ġdid li qed jinbena biswit din is-sala; kumpless għal diversi dixxiplini sportivi u li x-xogħlijiet fuqu jinsabu fl-istadji finali. Il-kumpless jinkludi wkoll roof garden, li se jfisser aktar spazju rikreattiv għall-istudenti u għall-komunità hekk kif dawn il-faċilitajiet għandhom daħliet separati mill-iskola sabiex ikunu jistgħu jintużaw anke barra l-ħin tal-iskola.

Dawn il-proġetti qed isiru b’investiment kapitali ta’ madwar €4.6 miljun.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li dan l-investiment fit-tfal tagħna mhux biss jiggarantixxi suċċess għalihom, iżda wkoll għas-soċjetà u għal pajjiżna. Dawn il-proġetti, spjega li se joffru l-aqwa spazju lill-istudenti biex jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. L-iskejjel huma t-tieni dar tat-tfal u tal-edukaturi u, għalhekk, tenna l-impenn tal-gvern li jkompli jwettaq aktar investimenti bħal dawn biex inkomplu nsaħħu u ntejbu l-ambjent edukattiv għal uliedna.

Il-Prim Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima. Fiż-żewġ lokalitajiet attendew ukoll is-sindki rispettivi, is-Sindku tar-Rabat, Sandro Craus, u s-Sindku ta’ Santa Luċija, Charmaine St John. ​

FacebookTwitter
Skip to content