STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR221436

21/10/2022

Il-Prim Ministru Robert Abela jipparteċipa f’Kunsill Ewropew intensiv li laħaq qbil fuq xiri konġunt tal-gass u strateġija li tnaqqas l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-gass u l-enerġija

Il-mexxejja Ewropej qablu fuq mekkaniżmu għal xiri konġunt ta’ gass u strateġija li tnaqqas l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-gass u l-enerġija. Dawn kienu wħud mill-konklużjonijiet ewlenin ta’ Kunsill Ewropew li tlaqqa’ fi Brussell fil-jiem tal-Ħamis u l-Ġimgħa u li għalih attenda u pparteċipa l-Prim Ministru Robert Abela.

Fil-jiem li ġejjin, wara l-komunikat ippubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa, u proposta leġiżlattiva fuq dan is-suġġett, jintensifika aktar ix-xogħol fuq ix-xiri konġunt tal-gass bejn is-27 stat membru. Fi tmiem il-laqgħat intensivi bejn il-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Malti saħaq li dak maqbul possibbilment jgħin ukoll lil Malta f’inqas spejjeż li qed toħroġ f’għajnuna biex il-familji u n-negozji qed jibqgħu jgawdu minn stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija.

Filwaqt li Malta hija koperta b’kuntratt ta’ provvista ta’ enerġija li jagħtiha sigurezza, il-mekkaniżmu għal xiri konġunt ta’ gass se jgħin biex iwaqqa’ l-prezz tal-enerġija globalment, inkluża dik impurtata mill-interconnector li Malta għandha mal-Italja. B’hekk, anke pajjiżna mistenni jgawdi minn dak maqbul.

Dr Abela saħaq li għall-familji Maltin u Għawdxin se tibqa’ l-istabbiltà ekonomika u soċjali għaliex dawn se jibqgħu jgawdu minn prezzijiet stabbli tal-enerġija frott l-għajnuna li qed jagħti l-gvern, li fuq din is-sena u s-sena d-dieħla tiżboq il-biljun ewro. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll il-fatt li din l-istrateġija, riflessa fil-konklużjonijiet tal-Kunsill, li tippromwovi s-sostenn lill-familji u lin-negozji fil-qasam tal-enerġija fuq livell Ewropew, hi ċertifikat ieħor għad-deċiżjonijiet għaqlin li ħa l-Gvern Malti f’dan is-settur.

Il-Prim Ministru Robert Abela fisser it-tragward ewlieni li ntlaħaq fil-Kunsill Ewropew bħala pass fid-direzzjoni t-tajba iżda waqt id-diskussjonijiet appella biex il-Kummissjoni Ewropea tibqa’ ssegwi mill-viċin is-sitwazzjoni dwar il-prezz tal-gass u l-enerġija, u fejn meħtieġ tipproponi interventi li jimmitigaw żidiet. Il-Gvern ta’ Malta nnota wkoll b’mod pożittiv kif l-istrateġija adottata, riflessa wkoll fil-komunikat tal-Kummissjoni Ewropea, se żżid il-flessibbiltà fl-użu tal-fondi Ewropej. Permezz ta’ din il-flessibbiltà, se jkun jista’ jsir finanzjament mill-fondi ta’ koeżjoni għal għajnuniet fil-qasam tal-enerġija.

Barra minn hekk, pożittiv ukoll il-fatt li qed tiġi kkunsidrata aktar flessibbiltà fir-regoli fil-qasam temporanju tal-għajnuna li jistgħu jippermettu l-gvernijiet tal-istati membri biex jagħtu, permezz ta’ skemi ta’ assistenza, għajnuna sa massimu ta’ madwar tliet kwarti ta’ miljun ewro lill-entitajiet privati sal-aħħar tal-2023 f’diversi oqsma fosthom it-trasport u l-enerġija. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll regoli simplifikati għal permessi relatati ma’ proġetti ta’ enerġija rinnovabbli, b’Dr Abela jisħaq li hawn ukoll, Malta mistennija tgawdi u tista’ tħaffef il-proċess tad-dikarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħha. Il-Prim Ministru Malti rrimarka li l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġa investimenti f’enerġija rinnovabbli se jgħin ukoll fil-kompetittività tal-Unjoni u ta’ Malta. Dan apparti li l-konklużjonijiet isemmu wkoll investiment f’teknoloġiji li jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

F’Kunsill Ewropew impenjattiv ġew diskussa wkoll materji ekonomiċi fejn il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li fuq livell Ewropew u anke dak nazzjonali rridu nibqgħu nikkordinaw politika soċjali li ma titfax il-piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Il-mexxejja Ewropej tennew l-appoġġ lejn l-Ukrajna u meta fuq l-aġenda qamet id-diskussjoni dwar ir-relazzjonijiet esterni, fosthom ir-relazzjonijiet maċ-Ċina, issemmiet ukoll il-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima, il-COP27. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li f’din il-konferenza rridu lkoll nonoraw dak maqbul fil-Ftehim ta’ Pariġi u fil-Patt Dwar il-Klima ta’ Glasgow u dan billi bil-politika tagħna nibqgħu nindirizzaw it-tibdil fil-klima b’miżuri ambjentali li jaħsbu wkoll fil-ġenerazzjonijiet futuri.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content