STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR220446

07/04/2022

Il-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ

F’laqgħa fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela laqa’ t-tmexxija u rappreżentanti mill-Kamra tal-Kummerċ.

Il-Prim Ministru saħaq li l-politika tal-gvern tibqa’ waħda bbażata fuq id-djalogu soċjali, filwaqt li kull fejn hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet, jittieħdu fl-aqwa interess tan-negozji u tal-familji Għawdxin u Maltin.

Fil-bidu tad-diskors tiegħu, il-Prim Ministru enfasizza dwar l-importanza li nkomplu fit-triq għan-normalità sħiħa permezz ta’ rilaxx ta’ iżjed miżuri.

“F’dan il-mument waħda mill-iktar affarijiet importanti, inkluż għas-setturi li tirrappreżentaw intom huwa li nkomplu bit-triq lejn in-normalità. Fil-jiem li ġejjin se jkomplu jkunu rilaxxati iktar miżuri biex wieħed jista’ jgħid li qegħdin noqorbu dejjem lejn il-ħajja normali tagħna. Dan ma jfissirx li wieħed ma jiħux ħsieb is-saħħa tiegħu u ta’ dawk ta’ madwaru, imma rridu nibqgħu mexjin lejn direzzjoni fejn tkun l-għażla tal-persuna li tiddetermina l-aħjar mod kif tieħu ħsieb tagħha nnifisha,” qal Dr Abela.

F’dan il-kuntest, il-Prim Ministru rrimarka dwar is-sostenn tal-irkupru ekonomiku li diġà qed jesperjenza pajjiżna u li mistenni jibqa’ għaddej b’ritmu qawwi.

“Sa tmiem is-sena li għaddiet il-GDP kien nofs biljun ogħla minn qabel il-pandemija. Issa rridu naraw li kull settur jilħaq il-livelli ta’ qabel faqqgħet il-pandemija,” spjega l-Prim Ministru li saħaq li s-setturi kollha għandhom ikunu megħjuna skont il-ħtieġa.

Il-Prim Ministru qal, “Dan kollu jrid isir fil-kuntest taż-żewġ trasformazzjonijiet kbar li rridu nwettqu b’suċċess – id-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni. Fiż-żewġ każijiet ma jistax jintilef ħin. Irridu naħdmu b’ħeffa u b’mod li dawn il-bidliet iseħħu f’kull settur. Ovvjament il-gvern se jagħti appoġġ speċjali biex isiru dawn il-bidliet. Hawn kemm il-pjan ta’ rkupru u reżiljenza kif ukoll il-fondi Ewropej inġenerali se jkunu kruċjali. Nemmen li l-istakeholders iridu jkunu partners tal-gvern f’dan il-proċess.”

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għas-sitwazzjoni kurrenti fl-Ukrajna u l-komunità internazzjonali.

“Nifhmu li hawn sfidi kbar madwar id-dinja u pressjonijiet ma jaqtgħu xejn. Il-gwerra fl-Ukrajna hi qabel xejn kundannabbli għall-atroċitajiet li qed isiru u Malta fil-fora kollha tibgħat messaġġ b’saħħtu dwar dan. Konxji wkoll li tpoġġi pressjoni fuq il-membri tagħkom u fuq iċ-ċittadini tagħna.Għalhekk fid-deċiżjonijiet li ħadna u li qed nieħdu qed naraw li nilqgħu għall-impatt ta’ din il-gwerra. Il-gvern se jibqa’ jkun wieħed għan-nies u man-nies,” tenna Dr Abela.

Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru silet numru ta’ proposti li permezz tagħhom ingħata l-fiduċja dan il-gvern u li sussegwentament se jkomplu jsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol.

“It-tnaqqis fit-taxxa, l-ease of doing business u l-mod inqas burokratiku kif irridu naħdmu, filwaqt li nibqgħu nibnu fuq it-tajjeb li għamilna fis-settur tal-governanza. Inħares ’il quddiem li mill-budget li ġej nibdew naraw l-implimentazzjoni ta’ miżuri importanti,” kompla l-Prim Ministru li spjega kif element importanti ħafna se jkun il-politika tax-xogħol.

Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Marisa Xuereb, kellha kliem pożittiv għall-ħatra tal-kabinett il-ġdid u għamlet numru ta’ suġġerimenti għall-ħidma tal-gvern fis-setturi differenti.

Preżenti matul il-laqgħa kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content