Gvern b’viżjoni għal ekonomija moderna li ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja

PR230791

26/05/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza konferenza tal-MCESD

Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza konferenza tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) li matulha ġie preżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022.

Fid-diskors tiegħu, li emfasizza l-viżjoni ekonomika tal-gvern, il-prim ministru spjega li l-ekonomija Maltija għaddejja minn tranżizzjoni importanti ħafna.

Il-prim ministru sostna li l-gvern mhux se jistrieħ fuq il-kisbiet, iżda se jkompli jaħdem fuq prinċipji mġedda, b’viżjoni ekonomika għaż-żmien li ġej li tinkludi t-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq it-tagħrif, tranżizzjoni lejn ekonomija iktar ħadra u diversifikazzjoni ta’ dak li noffru bħala pajjiż biex inkunu aktar kompetittivi.

Dan hu meħtieġ wara li l-iżvilupp ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar deċenju kien wieħed li wassal lil Malta tilħaq livell ieħor kif jixhdu r-riżultati ekonomiċi, hekk kif illum pajjiżna għandu l-ogħla rata ta’ xogħol, l-inqas rata ta’ qgħad u l-iktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa.

F’dan l-isfond, Malta se tibqa’ tara tkabbir ekonomiku b’saħħtu, bil-gvern se jkompli jaħdem favur livell ta’ għajxien aħjar.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru laqa’ x-xogħol li sar mill-imsieħba soċjali fuq dan ir-rapport li jitkellem dwar il-produttività ta’ pajjiżna. Hawnhekk, tenna l-importanza tad-djalogu soċjali biex il-pajjiż jimxi ‘l quddiem, u fakkar kif meta affaċjat bl-akbar sfidi, il-gvern dejjem sab fis-sħab soċjali fonti ta’ ideat ta’ kif nistgħu nimxu ‘l quddiem u li l-istrateġija u l-viżjoni ekonomika għandha tkun imfassla minn firxa wiesgħa ta’ nies li jirrappreżentaw l-interessi ta’ kulħadd.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għax-xokk tal-inflazzjoni li laqat lil diversi pajjiżi fl-aħħar xhur, u spjega li f’Malta, mingħajr it-tkabbir ekonomiku li ġie investit fin-nies, il-konsum privat kien jistaġna u mhux ikompli jiżdied. Iżda li madanakollu, xorta jeħtieġ tiġdid fit-tmexxija ekonomika u finanzjarja għaliex is-suċċess ekonomiku ta’ Malta huwa riżultat ta’ pajjiż li ma jiqafx jinbidel. Il-prim ministru sostna li l-bidla hi l-garanzija ta’ pajjiż li jibqa’ kompetittiv u jattira l-investiment.

Dwar it-tkabbir ekonomiku, il-prim ministru spjega li dan ġej mill-investiment, mit-titjib tal-ħiliet, mill-użu aħjar tar-riżorsi umani ta’ pajjiżna u minn żieda fil-produttività. Hawn il-prim ministru tkellem dwar il-kontribut tal-ħaddiema. “Nemmen illi l-ħaddiem huwa dak li jsaħħaħ id in-negozju f’dinja fejn il-kompetittività u l-produttività qed titqies fuq il-ħiliet tal-ħaddiema u mhux fuq kemm in-negozju se jiffranka fuq il-pagi,” qal il-prim ministru.

Dwar il-qalba diġitali u ambjentali, il-prim ministru spjega dak li qed jippjana l-gvern u kif iċ-ċokon ta’ pajjiżna għandu jservi ta’ opportunità biex ċerti bidliet isiru b’iktar ħeffa u effiċjenza.

Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Abela spjega li s-sena li għaddiet Malta rat investiment ta’ €3.7 biljun, għaxar snin qabel dan kien anqas min-nofs. L-istess fejn jidħlu gradwati jaħdmu fl-ekonomija tagħna, illum għandna 94,000, aktar mid-doppju ta’ għaxar snin ilu.

Il-Prim Ministru Robert Abela kkonkluda li dawn il-kisbiet huma biss il-bidu tat-triq u li biex immorru għal-livell li jmiss, il-bidla u l-innovazzjoni jridu jiġu fiċ-ċentru tal-ħajja ta’ kuljum. Irridu nżidu l-produttività, insaħħu l-ekonomija imma fuq kollox nagħtu ħajja aħjar lill-familji u nipproteġu lill-ħaddiem b’kundizzjonijiet u b’pagi aħjar.​

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content