Gvern b’viżjoni għal ekonomija moderna li ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja

PR230791

26/05/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza konferenza tal-MCESD

Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza konferenza tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) li matulha ġie preżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022.

Fid-diskors tiegħu, li emfasizza l-viżjoni ekonomika tal-gvern, il-prim ministru spjega li l-ekonomija Maltija għaddejja minn tranżizzjoni importanti ħafna.

Il-prim ministru sostna li l-gvern mhux se jistrieħ fuq il-kisbiet, iżda se jkompli jaħdem fuq prinċipji mġedda, b’viżjoni ekonomika għaż-żmien li ġej li tinkludi t-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq it-tagħrif, tranżizzjoni lejn ekonomija iktar ħadra u diversifikazzjoni ta’ dak li noffru bħala pajjiż biex inkunu aktar kompetittivi.

Dan hu meħtieġ wara li l-iżvilupp ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar deċenju kien wieħed li wassal lil Malta tilħaq livell ieħor kif jixhdu r-riżultati ekonomiċi, hekk kif illum pajjiżna għandu l-ogħla rata ta’ xogħol, l-inqas rata ta’ qgħad u l-iktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa.

F’dan l-isfond, Malta se tibqa’ tara tkabbir ekonomiku b’saħħtu, bil-gvern se jkompli jaħdem favur livell ta’ għajxien aħjar.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru laqa’ x-xogħol li sar mill-imsieħba soċjali fuq dan ir-rapport li jitkellem dwar il-produttività ta’ pajjiżna. Hawnhekk, tenna l-importanza tad-djalogu soċjali biex il-pajjiż jimxi ‘l quddiem, u fakkar kif meta affaċjat bl-akbar sfidi, il-gvern dejjem sab fis-sħab soċjali fonti ta’ ideat ta’ kif nistgħu nimxu ‘l quddiem u li l-istrateġija u l-viżjoni ekonomika għandha tkun imfassla minn firxa wiesgħa ta’ nies li jirrappreżentaw l-interessi ta’ kulħadd.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għax-xokk tal-inflazzjoni li laqat lil diversi pajjiżi fl-aħħar xhur, u spjega li f’Malta, mingħajr it-tkabbir ekonomiku li ġie investit fin-nies, il-konsum privat kien jistaġna u mhux ikompli jiżdied. Iżda li madanakollu, xorta jeħtieġ tiġdid fit-tmexxija ekonomika u finanzjarja għaliex is-suċċess ekonomiku ta’ Malta huwa riżultat ta’ pajjiż li ma jiqafx jinbidel. Il-prim ministru sostna li l-bidla hi l-garanzija ta’ pajjiż li jibqa’ kompetittiv u jattira l-investiment.

Dwar it-tkabbir ekonomiku, il-prim ministru spjega li dan ġej mill-investiment, mit-titjib tal-ħiliet, mill-użu aħjar tar-riżorsi umani ta’ pajjiżna u minn żieda fil-produttività. Hawn il-prim ministru tkellem dwar il-kontribut tal-ħaddiema. “Nemmen illi l-ħaddiem huwa dak li jsaħħaħ id in-negozju f’dinja fejn il-kompetittività u l-produttività qed titqies fuq il-ħiliet tal-ħaddiema u mhux fuq kemm in-negozju se jiffranka fuq il-pagi,” qal il-prim ministru.

Dwar il-qalba diġitali u ambjentali, il-prim ministru spjega dak li qed jippjana l-gvern u kif iċ-ċokon ta’ pajjiżna għandu jservi ta’ opportunità biex ċerti bidliet isiru b’iktar ħeffa u effiċjenza.

Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Abela spjega li s-sena li għaddiet Malta rat investiment ta’ €3.7 biljun, għaxar snin qabel dan kien anqas min-nofs. L-istess fejn jidħlu gradwati jaħdmu fl-ekonomija tagħna, illum għandna 94,000, aktar mid-doppju ta’ għaxar snin ilu.

Il-Prim Ministru Robert Abela kkonkluda li dawn il-kisbiet huma biss il-bidu tat-triq u li biex immorru għal-livell li jmiss, il-bidla u l-innovazzjoni jridu jiġu fiċ-ċentru tal-ħajja ta’ kuljum. Irridu nżidu l-produttività, insaħħu l-ekonomija imma fuq kollox nagħtu ħajja aħjar lill-familji u nipproteġu lill-ħaddiem b’kundizzjonijiet u b’pagi aħjar.​

FacebookTwitter
Skip to content