Il-Gvern qed ikompli b’riformi li jsaħħu l-qasam tal-ġustizzja – il-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa mal-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders

PR230606

27/04/2023

Il-ġustizzja tibqa’ punt importanti li ssir u tidher li qed issir. Kien dan il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa li kellu fil-Berġa ta’ Kastilja mal-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders. Fil-laqgħa, il-Prim Ministru Abela semma l-fatt kif il-Gvern Malti kkonsulta bi sħiħ u b’mod kontinwu mal-Kummissjoni Ewropea fost oħrajn dwar l-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ riformi favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt, il-ġustizzja u l-governanza f’pajjiżna.​​

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern qed ikompli jġib riformi li jkomplu jsaħħu iżjed il-ġustizzja f’pajjiżna. Dr Abela nnota riformi mbuttati mill-Gvern fosthom il-bidla fil-proċess tal-kumpilazzjonijiet li għandha l-għan li żżid l-effiċjenza fil-proċess ġudizzjarju. Fil-laqgħa f’Kastilja, il-Prim Ministru spjega numru ta’ riformi oħra li qed taħdem fuqhom din l-amministrazzjoni fosthom emendi fil-Kodiċi Kriminali biex tiġi protetta saħħet u ħajjet l-omm f’każ li din tkun f’periklu gravi riżultat ta’ kumplikazzjonijiet mediċi waqt it-tqala, emendi li jsaħħu l-ġlieda kontra l-kriminalità fejn f’każ ta’ reati serji ħafna l-Pulizija jkollha d-dritt titlob il-permess tal-Maġistrat biex testendi l-arrest għal iktar minn 48 siegħa u anki emendi li jikkjarifikaw aktar il-pieni fuq każijiet fejn ikun hemm aggravar. Dan apparti emendi mressqa u diskussa fil-Parlament li jkomplu jsaħħu l-ġlieda tal-pajjiż kontra l-vjolenza domestika.

Il-Prim Ministru elenka numru ta’ riformi li wettqet din l-amministrazzjoni fosthom il-metodu ġdid ta’ ħatra tal-President ta’ Malta u l-ħatra u t-tneħħija ta’ ġudikanti, inkluż tal-Prim Imħallef, fejn il-Gvern reħa l-poter minn idu. Dan apparti metodu ġdid ta’ ħatra ta’ Kummissarju tal-Pulizija bl-iskrutinju parlamentari, il-ħolqien ta’ servizz separat tal-Prosekuzzjoni u t-tisħiħ fil-funzjonijiet ta’ żewġ istituzzjonijiet tant importanti, jiġifieri dak tal-Ombudsman u tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzjoni.

Il-Prim Ministru Robert Abela fisser lill-Kummissarju Ewropew Didier Reynders ir-riżorsi bla preċedent li l-Gvern ta lill-Qrati u lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan ġie kumplimentat minn fondi parti mill-Programm ta’ Rkupru u Reżiljenza li ġew investiti fid-diġitalizzazzjoni tal-operat tal-Qrati. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għall-abbozzi ta’ liġi li se jagħtu l-ogħla protezzjoni fl-istorja lill-ġurnalisti u kif il-Kumitat ta’ Esperti tal-Midja għaddej b’konsultazzjoni pubblika wara li l-Gvern aċċetta t-talba taċ-Chairperson tal-istess Kumitat biex issir estensjoni għall-konsultazzjoni. Il-Prim Ministru temm jisħaq li l-qasam tal-ġustizzja jibqa’ wieħed li fih iridu jsiru riformi kontinwi bħal dawk li saru biex pajjiżna kiseb il-fiduċja tal-FATF u l-MoneyVal.

Jakkumpanja lill-Prim Ministru Abela fil-laqgħa ma’ Didier Reynders kien hemm il-Ministri Owen Bonnici, Byron Camilleri u Jonathan Attard, is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg, is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spagnol u l-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content