Għotja ta’ €1,000 fis-sena għal 10 snin għall-first-time buyers

PR230258

17/02/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela, f’konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta’ Kastilja, ħabbar id-dettalji dwar it-twettiq ta’ miżura oħra mill-manifest elettorali li se tara l-first-time buyers igawdu minn għotja ta’ €1,000 fis-sena għal 10 snin. B’dawk il-first-time buyers li xtraw proprjetà s-sena li għaddiet u li għaliha ħadu self mill-bank, se jkunu jistgħu jibdew japplikaw mal-Awtorità tad-Djar min-nhar it-Tnejn 20 ta’ Frar.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-iskop tal-għotja huwa wieħed ċar, li l-Gvern jgħin liż-żgħażagħ biex il-ħolma tagħhom li jkollhom l-ewwel dar ma tkunx piż iżda ħolma sabiħa.

Din il-miżura qed titwettaq f’inqas minn sena mit-tħabbira tagħha waqt il-kampanja elettorali u se tkun qed tingħaqad ma’ wegħdi importanti oħra li diġà twettqu.

Il-Prim Ministru spjega li l-isfidi tal-first-time buyers nafuhom biżżejjed, ir-rieda li jiksbu d-dar tagħhom biex fiha jibnu l-futur u l-familja tagħhom fiż-żmien li qed iwittu l-karriera tagħhom. Bil-Gvern irid ikun magħhom fl-ewwel passi ta’ dan il-vjaġġ, li jkunu l-aktar iebsin mill-vjaġġ kollu. Din l-iskema se tkun qed tingħaqad mal-ħafna li l-Gvern daħħal matul is-snin maħsuba għal dan il-għan. Uħud maħsuba għal ħafna bħat-tneħħija tat-taxxa tal-boll għall-first-time buyers, oħrajn għal dawk f’ċirkostanzi partikolari bħall-iskemi Equity Sharing u New Hope, kollha bl-għan qawwi ta’ ġustizzja soċjali.

Il-Prim Ministru kkonkluda li dan hu l-iktar Gvern li ħadem biex kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Bil-prinċipju jkun li f’dan il-pajjiż kulħadd ikun jista’ jwettaq l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tiegħu biex jasal fejn jixtieq. Għan li qed jintlaħaq għaliex dan hu Gvern li l-kelma li jagħti jżommha u hu determinat li jkompli jġib din il-bidla pożittiva f’ħajjet in-nies.

Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Roderick Galdes saħaq li din l-għotja tidħol perfettament f’dik li hija l-kullana ta’ servizzi, għajnuniet, u skemi li l-Gvern ġab fis-seħħ tul dawn l-aħħar snin fis-settur tal-akkomodazzjoni. Settur reżiljenti minkejja l-isfidi kollha li qed tesperjenza d-dinja għaliex dan il-Gvern qatt ma abbanduna lil dawk li qed ifittxu li jaċċessaw is-suq tal-proprjetà, anzi qed inżidu l-inizjattivi sabiex kull min jaħdem u jistinka biex jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu jkun aġevolat mill-Istat.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li llum il-ġurnata qegħdin naraw kif l-awtorità espandiet il-ħidma tagħha u ma għadiex assoċċjata biss mal-akkomodazzjoni soċjali. Illum l-awtorità għandha rwol importanti li ssegwi u tirregola s-settur biex tassigura li jibqa’ wieħed li jaħdem għal kulħadd.

Din l-għotja mhux se tkun soġġetta għal test tal-mezzi u l-Awtorità tad-Djar se tkun qed toħroġ il-pagamenti annwali fix-xahar ta’ Ġunju, permezz ta’ bank transfer direttament fil-kont tal-applikant, jekk huwa benefiċjarju waħdu, jew fil-kont konġunt fil-każ li l-applikanti jkunu koppja.

L-applikanti li jkunu xtraw l-ewwel dar residenzjali tagħhom mill-1 ta’ Jannar 2022 għandhom sal-31 ta’ Mejju 2023 sabiex japplikaw u jirċievu l-ewwel pagament f’Ġunju tal-2023. F’każ ta’ kuntratti li saru fl-2023, applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni sa Marzu 2024, bl-ewwel pagament jinħareġ f’Ġunju 2024.

L-applikazzjonijiet se jkunu jistgħu jiġu aċċessati mis-sit housingauthority.gov.mt.​

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content