Il-Prim Ministru Robert Abela jipparteċipa f’Kunsill Ewropew Straordinarju li fih Malta kompliet tadvoka favur politika ta’ aktar sostenn u flessibbiltà għall-intrapriżi

PR230225

10/02/2023

Il-proċedura fl-għoti tal-għajnuniet mill-gvernijiet tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iżjed effikaċi, inkluż krediti ta’ taxxa f’setturi strateġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-qalba ambjentali. Din kienet waħda mill-konklużjonijiet prinċipali li qablu fuqha l-mexxejja Ewropej waqt Kunsill Ewropew Straordinarju li tlaqqa’ fi Brussell matul il-Ħamis sas-sigħat bikrin tal-Ġimgħa.

Il-Prim Ministru Robert Abela nnota dan fi tmiem laqgħat mal-Mexxejja Ewropej fejn irrimarka b’sodisfazzjon li Malta tilqa’ anki l-inklużjoni ta’ referenza għan-negozji żgħar u medji li bħala pajjiż nemmnu li huma sħab ewlenin fl-iżvilupp ekonomiku. “Dan kollu huwa xhieda ta’ kemm il-messaġġ ta’ pajjiżna wasal sew,” qal il-prim ministru hu u jispjega li lokalment pajjiżna jaħdem tajjeb ma’ sħab soċjali li jirrappreżentaw l-intrapriżi li huma kruċjali biex jgħinu fil-miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħna.

Dwar it-tema tal-ekonomija diskussa fil-Kunsill Ewropew, il-prim ministru Malti qal li jeżistu sfidi burokratiċi għan-negozji żgħar u medji u pajjiżna jaqbel ma’ aktar flessibbiltà biex ngħinu aktar. Quddiem argumenti għal kawtela fil-flessibiltà marbuta ma’ proċedura t’għajnuna minħabba li hemm pajjiżi Ewropej li jifilħu inqas minħabba djun għolja, Malta għamlet argument b’saħħtu favur iżjed flessibbiltà għaliex pajjiżna kien bil-għaqal u għandu qagħda fiskali b’saħħitha li tippermetti iżjed għajnuna b’inqas burokrazija, kif seħħ waqt pandemija.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan kollu jrid isir fi spirtu ta’ tisħiħ tal-kompetittività fuq livell anki Ewropew fil-kuntest li l-Istati Uniti ħabbret li se tissussidja industriji f’oqsma ħodor u għalhekk filwaqt li għandna nibqgħu nżommu r-relazzjonijiet trans-Atlantiċi, irridu li l-industriji jibqgħu jsibu l-kontinent Ewropew bħala wieħed attraenti.

F’Kunsill Ewropew li fih anki attenda l-President Ukren Volodymyr Zelenskyy, Malta tenniet l-appoġġ tagħha għall-Ukrajna b’għajnuna umanitarja u rrimarka għall-irwol ta’ pajjiżna fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u l-fatt li bħalissa Malta għandha l-Presidenza ta’ Kunsill li jkompli jibgħat messaġġi ċari kontra l-gwerra fuq l-Ukrajna.

Tema oħra diskussa fil-Kunsill Ewropew kienet l-immigrazzjoni, b’Malta ttenni l-ħtieġa ta’ iżjed sforzi kontra t-traffikar uman riżultat ta’ kriminalità organizzata u iżjed ħidma sfieqa mill-FRONTEX, li kapaċi tnaqqas it-telfien ta’ ħajjiet fil-baħar u t-tluq ta’ dgħajjes mix-xtut Afrikani. Dan apparti iżjed ħidma marbuta mar-ripatrijazzjoni ta’ immigranti li ma ħaqqhomx l-ażil.

Fil-Kunsill Ewropew fost oħrajn saret referenza wkoll għat-traġedja umana fit-Turkija u fis-Sirja riżultat tat-terremoti li laqtu liż-żewġ pajjiżi u l-Mexxejja Ewropej qablu fuq inizjattiva importanti ta’ konferenza għad-donaturi li tkompli tkun ta’ appoġġ b’mod tanġibbli għan-nies milquta mit-terremoti fl-aħħar jiem.

FacebookTwitter
Skip to content