Inawgurati l-uffiċini l-ġodda tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ Għawdex

PR230183

03/02/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta’ Għawdex (GRDA) tista’ tmexxi ’l quddiem inizjattivi ambizzjużi f’Għawdex biex l-ekonomija ta’ din il-gżira tkun tal-ewwel li tagħmel il-qalba favur carbon neutral. Waqt li kien qed jinawgura uffiċini ġodda tal-Awtorità fir-Rabat Għawdex, il-Prim Ministru fisser il-GRDA bħala għodda biex tagħti l-aqwa opportunitajiet ekonomiċi għal din il-ġenerazzjoni.

Il-Prim Ministru wera s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li qed twettaq din l-Awtorità li l-għan tagħha hu li tagħti viżjoni għall-ġejjieni ta’ Għawdex. Tenna li l-fatt li din l-Awtorità twaqqfet fl-eqqel tal-pandemija turi biċ-ċar li meta ffaċċjat bl-isfidi, dan il-Gvern iħares ’il quddiem biex jegħlibhom u jwettaq viżjoni aktar għat-tul, li twassal għal aktar suċċessi f’pajjiżna.

Dr Abela saħaq li Għawdex huwa fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern u kif diġà sar investiment bla preċedent f’diversi oqsma, il-Gvern kommess li jkompli jimplimenta aktar miżuri u jattira aktar investiment li jibqa’ jwassal għal aktar tkabbir ekonomiku f’din il-gżira.

Il-Prim Ministru semma wkoll kif qed jsir investiment mill-Gvern biex jiġi inċentivat il-privat fejn fl-aħħar tliet snin, f’Għawdex biss, il-Malta Enterprise għenet madwar elf negozju f’inizjattivi maħsuba biex isaħħu u jkabbru l-operat tagħhom u ngħataw €17-il miljun f’għajnuniet.

“Bħala Gvern kommessi li Għawdex ikun mutur ewlieni tal-progress ekonomiku u soċjali. Għalina Għawdex huwa parti essenzjali tal-bidla li rridu naraw f’pajjiżna lejn kwalità ta’ ħajja aħjar”, sostna l-Prim Ministru filwaqt li stqarr li l-GRDA għandha rwol kruċjali f’dan il-kuntest għaliex minbarra li qed tiżviluppa strateġija ta’ żvilupp reġjonali għal Għawdex, għandha wkoll l-awtorità li tħares l-interessi t’Għawdex kull meta ikun hemm deċiżjonijiet politiċi jew proġetti li jistgħu jaffetwaw lil din il-gżira. 

Waqt l-inawgurazzjoni tkellem ukoll il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fejn spjega kif l-akbar proġett li ħadmet u għadha qed tkompli taħdem fuqu l-Awtorità huwa dak tal-Gozo Regional Airfield. Il-Gvern jemmen fil-potenzjal ta’ Għawdex u l-istudji indipendenti li saru mill-Awtorità kollha jindikaw li dan il-proġett huwa fattibbli, għaldaqstant ġiet sottomessa l-applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar.

Il-Ministru Camilleri spjega wkoll kif fix-xhur li ġejjin, l-Awtorità se tassumi aktar responsabbiltajiet li ser ikomplu jgħollu l-profil u jistabbilixxu aktar id-dimensjoni tagħha. Dan għaliex l-GRDA ser tkun qed tikkordina l-pjan ta’ kif ser jiġu utilizzati b’mod effiċjenti s-€60 miljun li ġew allokati taħt il-fond Żvilupp Sostenibbli fl-Urban.

Mario Borg, Kap Eżekuttiv tal-Awtorità qal li tul dawn l-aħħar sentejn, l-Awtorità rnexxielha tistabbilixxi ruħha bħala entità ewlenija f’Għawdex. Semma kif fost oħrajn l-Awtorità ħadmet fuq bosta policies u proġetti relatati ma’ żvilupp soċjo-ekonomiku iktar sostenibbli, kif ukoll waqqfet strutturi li permezz tagħhom jinżamm kuntatt kontinwu mal-istakeholders kollha.

Matul il-jum tal-Ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ ma’ numru ta’ rappreżentanti tal-imsieħba soċjali Għawdxin. Ir-rappreżentanti nnutaw b’sodisfazzjon li l-miżuri li qed jieħu l-Gvern f’Għawdex qed iħallu impatt pożittiv fosthom fit-turiżmu u jħarsu ’l quddiem għal aktar ħidma li tkompli tkattar il-ġid.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content