Jitniedu l-programmi operattivi tal-fondi Ewropej allokati għal Malta għas-snin 2021-2027 li jaqbżu €2 biljun

PR230104

23/01/2023

Fl-MFCC f’Ta’ Qali saret it-tnedija tal-programmi operattivi tal-fondi Ewropej għal Malta għas-snin 2021-2027. F’indirizz li għamel waqt it-tnedija, il-Prim Ministru Robert Abela fisser kif din l-akbar allokazzjoni ta’ fondi Ewropej għal Malta miksuba wara negozjati intensivi se tbiddel lil Malta b’mod tanġibbli għad-deċennju li ġej, permezz ta’ aktar investiment fin-nies.

“Se nibnu fuq l-istabbiltà ekonomika ta’ pajjiżna u s-suċċessi li ksibna fl-aħħar snin. Dan se nkunu nistgħu nagħmluh anke bl-użu tal-akbar allokazzjoni finanzjarja ta’ fondi Ewropej sa minn meta sirna stati membri tal-Unjoni Ewropea”, qal il-Prim Ministru Robert Abela hu u jinnota sfidi li kellha Malta biex tikseb aktar fondi fi sfond ta’ avvanzi ekonomiċi li kienet għamlet fl-aħħar snin. Dr Abela saħaq li permezz tal-fondi ta’ koeżjoni qed naraw li l-ekonomija tagħna tkun iżjed kompetittiva u sostenibbli filwaqt li naċċelleraw il-qalbiet diġitali u ħodor.

Hawn semma diversi oqsma oħra apparti dawk diġitali u ambjentali, fosthom irrimarka għal iżjed investiment minn fondi Ewropej f’Għawdex, fir-reżiljenza tas-saħħa pubblika u fis-saħħa mentali, fl-edukazzjoni permezz ta’ investiment f’dak vokazzjonali fost oħrajn kif ukoll fit-titjib tal-prodott turistiku ta’ pajjiżna u fil-biedja u sajd. Dwar l-ambjent fisser kif bħala pajjiż se ninvestu l-finanzjament Ewropew f’siti Natura 2000, f’aktar parks u ġonna għall-familji, fl-immaniġjar tal-ilma u f’miżuri li jagħtuna aktar arja nadifa fosthom ix-shore-to-ship u interconnector ġdid.

Il-prim ministru qal li l-ikbar pakkett ta’ fondi Ewropej flimkien mal-investiment kollu li bħala pajjiż qed nagħmlu fin-nies se jarana nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Għawdxin u tal-Maltin kif ukoll immexxu ‘l quddiem il-viżjoni li għandna fit-tul billi nkomplu ninċentivaw in-negozju b’investimenti fis-settur diġitali.

Fl-istess tnedija tkellem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Schembri fejn qal li bil-pakkett ta’ fondi Ewropej, huwa fundamentali biex flimkien mal-pjan tal-gvern, inkomplu nibnu ekonomija b’saħħitha għall-futur. “B’dawn il-fondi se nkomplu ngħinu fost oħrajn lin-negozji, żgħar u medji jinvestu fi proġetti innovattivi biex itejbu l-prodott jew servizz tagħhom u jassiguraw sostenibbiltà. Se nkomplu naraw li jkollna Malta b’kuxjenza ambjentali u nibqgħu nsebbħu l-patrimonju u l-ambjent storiku tagħna. Mill-qasam soċjali se nkunu qed nużaw dawn il-fondi biex naraw li kull persuna f’pajjiżna jkollu l-opportunitajiet li jirnexxi u se ninvestu fi proġetti infrastrutturali kbar, li se jkomplu jbiddlu għall-aħjar lil pajjiżna”, qal il-Ministru Schembri.

Il-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira sostniet li hu ta’ pjaċir għaliha li tinsab f’Malta tiċċelebra il-ġenerazzjoni ġdida ta’ investimenti ta’ koeżjoni, li huma sinjali b’saħħithom tal-appoġġ u s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. “Dan il-finanzjament se jgħin lil Malta u lill-poplu Malti jibni ekonomija moderna, li tkun waħda ħadra u effiċjenti fl-enerġija, innovattiva u kompettitiva u li ma tħalli l-ebda persuna taqa’ lura”, irrimarkat il-Kummissarju Ewropew hi u tispjega wkoll li flimkien, il-gvernijiet tal-pajjiż, l-istakeholders u l-Kummissjoni Ewropea, fassalna prijoritajiet ta’ investiment u flimkien se nagħmluhom jaħdmu għall-futur ta’ Malta u tal-Ewropa.

Dan filwaqt li s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett spjega li bl-għajnuna tal-fondi Ewropej il-pajjiż biddilnih u se nkomplu nimmodernizzawh. Żied li aktar minn qatt qabel il-pubbliku Malti ser ikollu aktar aċċess għall-fondi allokati għalih sabiex jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu. “Aħna konvinti li l-wegħda tagħna li nagħtu kwalità ta’ ħajja aħjar lill-familji tagħna b’dawn il-fondi ser tkompli ssir realtà. Se nagħmluha billi fis-seba’ snin li ġejjin aktar minn qatt qabel nagħtu lin-nies aċċess għall-fondi Ewropej biex dawn ikunu iktar qrib tan-nies”, qal Chris Bonett.

Qabel it-tnedija tal-programmi operattivi tal-fondi Ewropej, fil-Berġa ta’ Kastilja saret laqgħa bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content