STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR221633

25/11/2022

Il-Gvern se jibqa’ jwieżen il-familji u jgħin lin-negozji jinvestu

Il-Prim Ministru Robert Abela żar stabbiliment ewlieni tal-kumpanija Chef’s Choice Ltd f’Marsaskala. Kumpanija li, bl-investiment li għamlet, illum għandha disa’ stabbilimenti mifruxa madwar il-gżejjer Maltin u Għawdxin.

Waqt iż-żjara, il-Prim Ministru seta’ josserva t-tkabbir u l-investiment fl-infrastruttura li sar mit-tmexxija tal-kumpanija, li b’investiment ta’ €6 miljun fl-aħħar erba’ snin, illum tħaddem 100 ħaddiem, numru li mistenni jiżdied b’50 fiż-żmien li ġej.

Dwar dawn ir-riżultati u prospetti pożittivi, il-Prim Ministru tenna li dan hu Gvern li jemmen fil-potenzjal ta’ Malta u li l-ħidma tiegħu hija ffukata fuq li l-pajjiż ikompli jikber, jissaħaħ u joħloq opportunitajiet ġodda. Il-Prim Ministru spjega li kif jixhdu l-miżuri mħabbra fil-budget, akbar ma jkunu l-isfidi, akbar il-bżonn li nibqgħu nkunu mal-familji u n-negozji u huwa għalhekk li l-Gvern qed jibqa’ jwieżen il-familji u jassisti lin-negozji. Negozji li b’differenza għal dawk f’pajjiżi oħra, għandhom moħħom mistrieħ ta’ prezzijiet tal-enerġija stabbli.

Id-Direttur Maniġerjali, Joseph Mizzi, irringrazzja lill-Prim Ministru taż-żjara tiegħu u tal-fiduċja li dejjem wera l-Gvern fis-settur privat. F’dan il-kuntest, is-Sur Mizzi għamel referenza għan-numru ta’ ħwienet ġodda li hija kommessa li tiftaħ il-kumpanija s-sena d-dieħla; xhieda qawwija tal-fiduċja li qed juri n-negozju privat fil-pajjiż u sens ta’ rikonoxximent tad-deċiżjonijiet għaqlin li qiegħed jieħu l-Gvern biex in-negozji jkomplu jimirħu.

FacebookTwitter
Skip to content