STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU U MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI

PR220564

06/05/2022

“Trasformazzjoni assoluta li wasslet għall-għoti ta’ servizz ta’ eċċellenza” - il-Prim Ministru Robert Abela

“It-trasformazzjoni assoluta li għadda minnha s-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar disa’ snin wasslet għall-għoti ta’ servizz ta’ eċċellenza. Issa, bit-tfassil tal-aħħar strateġija li bdiet titwettaq, se nkomplu nħarsu ‘l quddiem b’ambizzjoni biex pajjiżna jkompli jikseb ir-riżultati,” qal il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza konferenza għall-kapijiet tas-Servizz Pubbliku bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022, li għandha t-tema ‘Ninvestu fil-Kwalità’.

Huwa żied jgħid li s-Servizz Pubbliku kien u se jibqa’ l-mutur ta’ ħafna mir-riformi li twettqu u li se jitwettqu fiż-żmien li ġej. Saħaq li l-amministrazzjoni pubblika u l-impjegati tagħha huma kruċjali biex pajjiżna jilħaq livelli ġodda u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u tal-Għawdxin.

Dr Abela qal li l-investiment fir-riżorsi umani, fl-għodda u fit-teknoloġija se jkompli għaddej. “Għaliex l-għaqal ma jfissirx li ma tinvestix kemm hemm bżonn, iżda jfisser li tonfoq fejn hemm bżonn,” sostna l-Prim Ministru filwaqt li radd ħajr lis-Servizz Pubbliku ta’ ħidmietu u talli qalbu dejjem tħabbat għan-nies u għas-servizz tiegħu.

“Il-mira għandha tkun li nkomplu ngħollu l-perċentwal tal-kuntentizza bis-Servizz Pubbliku” – is-Segretarju Permanenti Ewlieni

“Għalkemm huwa minnu li ċ-ċifra tal-Eurobarometer li 70% tan-nies f’pajjiżna huma kuntenti bis-Servizz Pubbliku hija figura għolja u l-aqwa waħda fin-naħat tagħna, hemm pajjiżi b’ċifri ogħla. Il-mira tagħna għandha tkun li nilħqu lil dawn il-pajjiżi, b’ċifri li jmissu t-80% jew ogħla”, qal is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar, meta indirizza l-konferenza għall-kapijiet tas-Servizz Pubbliku bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022.

Huwa żied jgħid li l-ekonomija u l-pajjiż ma jistgħux jagħmlu avvanzi kbar ‘il quddiem jekk is-Servizz Pubbliku ma jkunx magna li twettaq, li tħaffef u tħoll id-diffikultajiet u mhux toħloqhom, li tħejji l-ambjent biex il-poplu jgħix aħjar f’kull aspett tal-ħajja tiegħu.

Is-Servizz Pubbliku għandu żewġ lealtajiet – dik lejn kull min jieħu s-servizz li jipprovdi, li tissarraf f’servizzi bla taħbil il-moħħ, u dik lejn il-gvern tal-ġurnata li tela’ demokratikament bil-vot tan-nies u għandu programm xi jwettaq. Dak il-programm irid jinbidel mis-Servizz Pubbliku fi pjani u implimentazzjoni. Dawn iż-żewġ lealtajiet jingħaqdu f’servizz wieħed għall-pajjiż, għal Malta aħjar u għal ġejjieni mill-aqwa, qal is-Sur Cutajar.

Huwa tkellem dwar l-istrateġija l-ġdida ‘Lejn Servizz ta’ Eċċellenza’ li bdiet tiġi implimentata matul din il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku u qal li din għandha viżjoni ċara – Servizz Pubbliku bla skossi u bla taħbil il-moħħ, jiġifieri servizz ta’ eċċellenza. Il-viżjoni se titwettaq permezz ta’ 45 miżura li fosthom hemm 18 li jindirizzaw l-investiment fil-kwalità innifisha, fost oħrajn bl-għajnuna tal-Intelliġenza Artifiċjali, il-Once Only Principle u s-single point of entry; 17-il miżura li jindirizzaw is-sostenibbiltà, bil-ħolqien ta’ reġistru ċentrali, ir-remote working u l-għarfien tal-esperjenza fit-titjib tal-karriera; u 10 miżuri li jindirizzaw il-kontabbiltà, li issa trid tieħu importanza ġdida bl-użu akbar tad-dejta.

Is-Sur Cutajar qal li miġbura flimkien, dawn huma miżuri li jduru man-nies, mal-investiment qawwi fit-teknoloġija u mat-titjib tas-servizz. Miżuri li jagħmlu din l-istrateġija l-ewwel tax-xorta tagħha għax tiġbor l-elementi ewlenin li jsawru s-Servizz Pubbliku, b’viżjoni waħda għall-organizzazzjoni kollha kemm hi.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content