STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR220420

28/03/2022

Insellmilkom,

Malta Flimkien ma kinitx sempliċi għajta ta’ kampanja elettorali. Malta Flimkien huwa l-mod li bih irrid immexxi fl-ewwel mandat li tani l-poplu Għawdxi u Malti biex inservih bħala Prim Ministru.

Inħossni mċekken bil-vot b’saħħtu ta’ fiduċja li tajtuni, wara perjodu li matulu pajjiżna, bħall-bqija tad-dinja, iffaċċja numru ta’ sfidi.

Issa naspira li bl-għażla ta’ nhar is-Sibt, Malta tidħol għal fażi ġdida.

Nemmen li daqskemm kien sinjal ta’ fiduċja fija u fit-tajjeb li għamilna bħala pajjiż tul l-aħħar snin, l-għażla li għamiltu kienet ukoll konferma tar-rieda li għandna bħala poplu biex naqilbu l-paġna .

Qabel xejn irridu nħallu warajna sentejn xejn faċli li ġabet magħha l-pandemija.

Filwaqt li nibqa’ nfittex il-parir espert, il-gvern se jkompli fit-triq biex jitneħħew għal kollox ir-restrizzjonijiet. Irridu naslu f’mument fejn kemm jista’ jkun, nadottaw l-istil fejn tkun l-għażla personali tal-individwu dwar kif jemmen li hu l-aħjar jieħu ħsieb tiegħu nnifsu.

Il-pandemija ħaditilina wisq! Tfal u żgħażagħ tilfu iktar minn erbgħa u għoxrin xahar mill-isbaħ żmien ta’ ħajjithom. Għalhekk issa rridu nħarsu ‘l quddiem biex inkomplu nieħdu lura l-libertajiet tagħna. Trid tkun din ir-Rebbiegħa li tarana mexjin f’din id-direzzjoni.

Meta qed nitkellem dwar fażi ġdida qed nitkellem ukoll dwar id-deċiżjonijiet li se nieħdu.

Se nkunu kburin u nibnu fuq il-kisbiet li saru tul is-snin, imma se nħarsu wkoll lejn prijoritajiet ġodda. Se naraw li nilħqu livelli ġodda, u standards ġodda.

Id-deċiżjonijiet dwar liema toroq nagħżlu rridu noħduhom ukoll b’uliedna u l-ġenerazzjonijiet futuri l-ħin kollu quddiem għajnejna. Hekk irridu nagħżlu proġett minn ieħor, investiment minn ieħor, jew direzzjoni minn oħra.

Ma hemmx dubju li f’dan kollu se nibqgħu nsibu l-isfidi. Imma jekk nibqgħu flimkien ngħelbuhom. L-uniku xkiel li jista’ jkun hemm hu jekk ma nemmnux fina nfusna. Jien naf li l-Għawdxin u l-Maltin jemmnu f’dak li nistgħu nwettqu. Saħansitra se jkun hemm ċirkostanzi fejn sfidi naqilbuhom f’opportunitajiet.

Irrid ngħid li ninsab sodisfatt kif mexa l-proċess demokratiku f’pajjiżna f’din l-elezzjoni.

Kellna kampanja elettorali li b’mod ġenerali, meta mqabbla ma’ kampanji elettorali oħrajn, iffokat l-iktar fuq l-ideat, il-kredibbiltà u l-kompetenza. Hekk għandu jkun meta niġu biex nagħżlu t-tmexxija ta’ pajjiż.

L-għażla dwar min se jkun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż ma għandhiex tkun ġlieda ta’ min se jkisser lil min l-ewwel. Inħoss li għamilna pass ‘il quddiem, għalkemm forsi ma wasalniex għal kollox. Ejja naħdmu biex naslu tul din il-leġiżlatura. Jien żgur li se noħroġ l-id tal-ħbiberija lill-Oppożizzjoni. Fuq kollox se ninvolvi kemm niflaħ l-imsieħba soċjali fil-konsultazzjoni li twassalna għad-deċiżjonijiet.

Rajna li f’Malta l-parteċipazzjoni f’għażla ta’ elezzjoni ġenerali tibqa’ fost l-iktar b’saħħithom fl-Ewropa. Iżda żgur li rridu nagħtu ħafna każ ta’ dawk li ddeċidew li ma jivvotawx f’din l-elezzjoni.

Lilkom ukoll se nitlob iċ-ċans li nservikom u se naħdem biex il-klassi politika tikseb mill-ġdid il-fiduċja tagħkom.

Biex darb’oħra tħossukom komdi tmorru tagħżlu lil min tixtiequ fit-tmun tal-pajjiż.

Għax għalkemm aħna lkoll niġu minn sfond differenti, bħala Maltin għandna diversi valuri komuni. Il-kuraġġ, it-tjubija, il-ġustizzja u r-rispett. U rrid li dawk il-valuri tarawhom fil-mexxejja tagħkom.

Fuq kollox ejja nieħdu din l-opportunita biex inġeddu pajjiżna flimkien. Fejn mhux biss nikbru iktar, imma nikbru b’mod sostenibbli u b’saħħtu. Fejn mhux biss nagħtu edukazzjoni tajba, imma nagħtu edukazzjoni mill-aqwa. Fejn mhux biss noħolqu x-xogħol, imma noħolqu karrieri ta’ kwalità. Fejn mhux biss nieħdu ħsieb l-ambjent, imma ntejbuh u nsebbħuh.

Ejja nkomplu dan il-vjaġġ flimkien!

Dan hu vjaġġ fejn ma nkunux wasalna qabel kull ċittadin iħossu apprezzat u rispettat. Din se tkun l-attitudni tal-gvern immexxi minni fil-ħames snin li ġejjin.

Legalment il-ġurament li ħadt illum huwa ħalfa fuq il-kostituzzjoni, imma f’qalbi u f’moħħi huwa l-kelma li għamilt magħkom, li tajt lilkom, biex immexxi għalikom.

Għawdxin u Maltin. Flimkien. Il-futur sabiħ.

FacebookTwitter

Lorem Ipsum

Role

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem Ipsum

Role

Skip to content