STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU

PR230051

13/01/2023

Il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza lill-Konsli Onorarji ta’ Malta waqt l-iskambju t’awguri fil-bidu tas-sena l-ġdida

“Pajjiżna qed jaħdem bla heda biex ikompli jtejjeb il-profil ekonomiku tiegħu lil hinn minn xtutna.” Hekk sostna l-Prim Ministru Robert Abela f’indirizz li għamel fil-Berġa ta’ Kastilja meta laqa’ lill-Konsli Onorarji għall-iskambju t’awguri fil-bidu tas-sena l-ġdida.

F’indirizz li għamel, il-Prim Ministru Robert Abela fisser ħidmet il-Konsli Onorarji ta’ Malta bħala importanti u ta’ valur kbir għaċ-ċittadini minn diversi pajjiżi li jkunu ’l bogħod minn pajjiżhom. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq l-irkupru ekonomiku frott anki rabtiet diversi u b’saħħithom mal-bqija tad-dinja fi sfond ta’ ambjent regolatorju stabbli u affidabbli li għandha Malta.

Dr Abela qal li l-Gvern ħadem bla heda biex l-ekonomija tkompli tikber u n-negozji jibqgħu jespandu u jimirħu biex il-ġid li qed jinħoloq ikompli jagħti kwalità ta’ ħajja aħjar liċ-ċittadini. Dan qalu fi sfond ukoll li Malta baqgħet taċċerta l-promozzjoni tal-kummerċ u d-diplomazija kummerċjali f’kull ħidma uffiċjali fosthom permezz tal-irwol li jaqdu l-Konsli Onorarji li jkunu huma fuq quddiem nett li jintroduċu opportunitajiet ta’ negozju u investiment permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ kuntatti li jkollhom. Hawn semma kif is-sena li għaddiet Malta kkonfermat il-parteċipazzjoni tagħha fl-Expo Dinji tal-2025 li se ssir f’Osaka, il-Ġappun.

Il-Prim Ministru Robert Abela semma wkoll l-irwol ta’ Malta bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. “Malta tinsab f’pożizzjoni tajba biex bid-dehen u l-ħiliet tagħha twassal messaġġ ċar u b’saħħtu favur il-paċi”, irrimarka l-Prim Ministru fid-diskors tiegħu lill-Konsli Onorarji. Spjega kif ix-xahar id-dieħel, meta Malta se tippresjedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, pajjiżna se jorganizza diversi laqgħat ta’ livell għoli dwar it-tibdil fil-klima u b’rabta mal-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna.

Il-Prim Ministru nnota proġetti li saru mill-Gvern, mir-Rappreżentanzi Diplomatiċi u Konsolari Maltin barra minn xtutna biex ġiet imbuttata ’l quddiem l-identità Maltija fid-diversi forom tagħha fosthom permezz tad-diplomazija kulturali. Dan apparti li l-Gvern kompla jaħdem sabiex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ ftehim ta’ rappreżentanza tal-viżi ma’ stati membri oħra fiż-Żona Schengen.

Il-Prim Ministru temm jirringrazzja lill-Konsli Onorarji għas-servizz ġeneruż tagħhom u awgura li l-ħidma tagħhom tkompli tissarraf f’ġid għall-pajjiż.

FacebookTwitter
Skip to content