Author: Developer

PR221300

Il-Prim Ministru Robert Abela Abela ltaqa’ u tkellem ma’ bosta studenti u rappreżentanti tal-għaqdiet studenteski li qegħdin jilqgħu lill-istudenti permezz tal-istands imferrxin mal-kampus tal-Università ta’ Malta.

Dan fil-ġimgħa li bdiet sena akkademika oħra f’din l-istituzzjoni edukattiva terzjarja.

Meta kien qed jitkellem mal-istudenti u l-għaqdiet rispettivi tagħhom, il-prim ministru segwa mill-qrib id-dedikazzjoni u l-imħabba li għandhom dawn l-għaqdiet lejn ix-xogħol volontarju li jwettqu favur l-istudent, bil-għan li joffru l-aħjar esperjenza edukattiva matul il-kors ta’ studju.

Dr Abela kellu wkoll l-opportunità li jitkellem ma’ għadd ta’ kumpaniji li matul din il-ġimgħa għażlu li jmorru fl-università u jitkellmu iżjed mill-viċin mal-istudenti dwar opportunitajiet ta’ xogħol f’bosta setturi differenti.

Il-prim ministru nnota kif il-kumpaniji kollha jkunu qegħdin jistennew din il-ġimgħa b’entużjażmu qawwi sabiex iħajru iżjed studenti jidħlu fid-dinja tax-xogħol waqt li jkunu fil-kors edukattiv tagħhom.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru saħaq mill-ġdid dwar l-importanza tal-investiment fl-istudenti permezz ta’ stipendji u għotjiet oħra li żdiedu b’miljun ewro għal din is-sena akkademika.

“Timtela b’iżjed kuraġġ meta tisma’ l-kumpaniji jgħidulek li qegħdin hawnhekk għal skop wieħed; li jfittxu biex iħaddmu iżjed studenti magħhom. Is-settur privat għatxan li jimpjega studenti tal-edukazzjoni terzjarja u aħbarijiet bħal tal-lum jimmotivawna biex inkomplu nsostnu l-istudenti bl-għodda kollha meħtieġa”, stqarr Dr Abela.

Matul iż-żjara, il-prim ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Alfred J. Vella, u l-President tal-Kunsill Studenti Universitarji (KSU) Alexandra Gaglione.

PR221296

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-impenn tal-Gvern Malti favur qalba sostenibbli u iżjed ambjentali fl-industrija marittima. Dan għamlu waqt l-inawgurazzjoni t’uffiċini ġodda tar-‘Regional Marine Pollution Emergency Response Centre’ (REMPEC). Dan iċ-ċentru huwa amministrat mill-‘International Maritime Organisation’ (IMO), fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti u kien fis-sebgħinijiet taħt l-eks Prim Ministru Dom Mintoff li Malta għażlet li tilqa’ dan iċ-ċentru biex jaħdem mill-qalba tal-Mediterran.

Fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tal-IMO Kitack Lim, il-Prim Ministru Dr Robert Abela spjega kif l-industrija marittima tikkontribwixxi mal-14% fl-ekonomija Maltija u f’dan il-kuntest saħaq li l-importanza marittima ma għandhiex tkun limitata biss għal skop kummerċjali iżda anki hemm l-aspett ambjentali u l-protezzjoni ta’ speċi fil-baħar. Hawn, Dr Abela sostna li l-ambjent marittimu huwa importanti għal Malta u se jkompli jingħata viżibilità minn pajjiżna hekk kif mill-bidu tas-sena d-dieħla, Malta se tokkupa siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-Prim Ministru rrikonoxxa ħidmet ir-REMPEC u l-assistenza li dan iċ-ċentru ta għal dawn l-aħħar 45 sena f’pajjiżi li jmissu mal-baħar Mediterran, fosthom billi pprevena t-tniġġis fil-baħar u rrisponda mill-aktar fis għal inċidenti fil-baħar li jikkawżaw tniġġis. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta tħares ‘il quddiem li tibqa’ tappoġġja lil dan iċ-ċentru għall-ġid tal-baħar Mediterran u l-pajjiżi li jmissu miegħu.

Intant, waqt l-istess inawgurazzjoni tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-IMO. Kitack Lim saħaq li REMPEC qed tibda kapitlu ġdid f’uffiċini ġodda f’Sa Maison, fil-Furjana. Lim irringrazzja lil Malta u qal li s-suċċess tar-REMPEC huwa dovut għal kollaborazzjoni b’saħħitha bejn l-IMO, il-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Gvern Malti.

Qabel l-inawgurazzjoni, li għaliha attendew ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg u l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aaron Farugia, saret laqgħa bilaterali bejn il-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju Ġenerali tal-IMO Kitack Lim. Fil-laqgħa li saret f’Kastilja ġew diskussi il-miri għal tnaqqis t’emmissjonijiet li qed jingħataw prijorità mill-IMO wkoll. Malta aċċennat ukoll li l-IMO għandha twassal il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, li tolqot tant lill-Mediterran, f’istituzzjonijiet relevanti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti.​

PR221270

Waqt l-inawgurazzjoni ta’ uffiċini ġodda tal-UHM Voice of the Workers, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li d-deċiżjonijiet li qed jieħu l-gvern ma għandhomx iservu biss biex iħarsu għal dak li għandna llum iżda għandhom ikunu l-bażi ħalli lejn pajjiżna niġbdu investimenti ġodda li joffru aktar impjiegi ta’ kwalità u li jħallsu aħjar.

F’indirizz li għamel, il-prim ministru tenna li qed nersqu lejn budget ieħor mingħajr taxxi ġodda u li se jkompli jsostni lin-nies, b’politika mhux ta’ awsterità, iżda li temmen fil-ħaddiem.

Dr Robert Abela aċċenna fuq l-istabbiltà u s-sostennibbiltà, u hawn semma kif il-ħaddiema u l-familji tagħhom jixirqilhom iżjed spazji ġodda biex anki jservu ta’ żvog wara ħidmiethom.

Il-prim ministru rrimarka għal diversi miżuri li daħħal il-gvern u li bihom ġie inċentivat ix-xogħol u ssaħħet b’mod qawwi l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, tant li llum, Malta hi ogħla mill-medja Ewropea f’dan ir-rigward, anki frott miżuri ta’ appoġġ għall-familji.

Il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif il-UHM tat sehemha wkoll bl-ideat tagħha fil-miżuri maħsuba to make work pay.

Dr Abela saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li nkomplu nsostnu t-tisħiħ tad-drittijiet, it-taħriġ, u l-opportunitajiet ġodda biex wieħed ikun jista’ jimxi ‘l quddiem u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħu.

“Huwa dan kollu li ridna nissalvagwardjaw bid-deċiżjonijiet li ħadna fl-aħħar xhur u li bnew fuq deċiżjonijiet kbar oħra li ħadna sa minn Marzu 2020, quddiem sfidi bla preċedent”, qal il-prim ministru hu u jisħaq fuq djalogu soċjali b’saħħtu.

Hawn semma l-ideat li lkoll irridu nitfgħu fuq il-mejda biex nikbru iktar u li mbagħad irid ikollna l-kuraġġ li niddeċiedu dwarhom biex inkomplu nirnexxu bħala pajjiż.

PR221250

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Borża ta’ Malta għandha tiffaċilita l-qalba li jmiss għall-ekonomija Maltija, dik li l-ekonomija tagħmel it-tranżizzjoni għan-newtralità klimatika.

Il-Prim Ministru għadda dan il-messaġġ f’indirizz li għamel fil-ftuħ tal-Assemblea Ġenerali tal-Federazzjoni Dinjija tal-Boroż Finanzjarji li qed titlaqqa’ f’Malta.

“Il-Borża ta’ Malta trid tkompli timbotta l-innovazzjoni u toħloq soluzzjonijiet ġodda sabiex id-depożiti b’saħħithom li għandu l-pajjiż fil-banek jaslu wkoll għand in-negozji li jridu jinvestu u jikbru fosthom f’pajjiżna,” sostna l-Prim Ministru.

Dr Abela qal li l-Gvern se jkun qed jgħin f’dan il-proċess u joffri qafas b’saħħtu biex din il-qalba ssir.

Quddiem uħud mill-mexxejja tal-akbar boroż finanzjarji fid-dinja u rappreżentanti ta’ investuri li jiffurmaw parti mill-infrastruttura ekonomika dinjija, miġbura f’konferenza f’Malta, il-Prim Ministru Dr Robert Abela saħaq li l-isfida għall-qalba t’ekonomija iżjed ambjentali għandha l-potenzjal li tkun l-akbar opportunità ekonomika għall-ġenerazzjoni preżenti.

“Jien nemmen li l-finanzjament għal din il-qalba ambizzjuża qiegħed hemm u nemmen li s-settur tas-servizzi finanzjarji għandu rwol kruċjali fil-proċess tad-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni f’pajjiżna”, qal Dr Abela.

Il-Prim Ministru sostna li Malta hija impenjata li tkompli tkun parti minn koperazzjoni ekonomika internazzjonali, u rrimarka kif pajjiżna għandu waħda mill-akbar ekonomiji miftuħa għall-kummerċ, bl-importazzjoni u l-esportazzjoni jiżbqu l-prodott domestiku gross ta’ pajjiżna.

Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif Malta għandha qasam b’saħħtu tas-servizzi finanzjarji, bandiera Maltija b’waħda mill-aqwa reputazzjoni fis-settur marittimu, settur tal-avjazzjoni li qed ikompli jikber u industriji bħal dik tal-informatika u l-gaming li qed jespandu b’ritmu mgħaġġel.

F’dan l-isfond, il-Prim Ministru qal li l-Borża ta’ Malta kellha rwol importanti f’dawn l-iżviluppi u llum iddiversifikat iżjed tant li tiġbor fiha ‘l fuq minn mitt entità lokali. ​

PR221237

F’laqgħa ma’ António Guterres, is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-prijoritajiet ta’ Malta matul it-terminu tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti mill-2023 – 2024.

Il-Prim Ministru Abela qal li l-aspirazzjoni ta’ Malta li sservi fil-Kunsill tas-Sigurtà ġejja mir-rieda tagħha li tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali. Il-prinċipji u l-prijoritajiet li jsejsu l-politika barranija ta’ Malta u l-prijoritajiet tal-Kunsill tas-Sigurtà ta’ pajjiżna huma bbażati fuq tliet pilastri; is-sigurtà, is-sostenibbiltà, u s-solidarjetà – prijoritajiet li huma konformi ma’ dawk tal-komunità internazzjonali u l-OCA (Our Common Agenda) tas-Segretarju Ġenerali.

Is-sigurtà tal-ikel, il-faqar, il-litteriżmu, il-gwerra fl-Ukrajna, il-klima u l-oċeani, il-prezzijiet tal-enerġija, u s-sitwazzjoni fil-Libja, flimkien mal-paċi u s-sigurtà dinjija huma t-temi ewlenin u ta’ interess komuni ta’ Malta man-Nazzjonijiet Magħquda u l- komunità internazzjonali.

Waqt il-laqgħa, il-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju Ġenerali Guterres iddiskutew ir-relazzjoni bejn it-tibdil fil-klima u s-sigurtà. Dan hekk kif it-tibdil fil-klima qed iżid il-pressjoni fuq l-aċċess għall-ikel u l-ilma kif ukoll l-immaniġġjar tar-riżorsi naturali – pressjoni li qed twassal għall-possibbiltà ta’ kunflitt.

Ġiet indirizzata wkoll is-sitwazzjoni fil-Libja, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-attenzjoni tal-komunità internazzjonali lejn il-Libja hija kruċjali biex jiġi żgurat li l-futur tal-poplu Libjan u s-soluzzjonijiet li għandhom jinstabu, jista’ jsibhom il-poplu Libjan innifsu. Huwa laqa’ wkoll il-ħatra ta’ Abdoulaye Bathily bħala Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għal-Libja u Kap tal-Missjoni ta’ Appoġġ tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja.

Dwar ir-riforma tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru Abela sostna li Malta tappoġġja l-ħidma li qed issir mill-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali f’dan ir-rigward. Malta taqbel li n-Nazzjonijiet Magħquda teħtieġ tevolvi u tadatta kontinwament biex tibqa’ effettiva u tirreaġixxi għal sfidi ġodda.