Author: Developer

PR220678

Il-Gvern se jkun qed jassisti lill-pubblikaturi tal-gazzetti fi żmien fejn qed jiffaċċjaw sfidi sinifikanti, riżultat taż-żieda sostanzjali fil-prezz tal-karta.

Il-Kumitat tal-Pubblikaturi kollha tal-gazzetti stampati f’pajjiżna li jimpjegaw ma’ 66 ġurnalist full-time u bosta fuq bażi part-time flimkien ma’ rappreżentanti tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) iltaqgħu mal-Prim Ministru Robert Abela f’Kastilja biex jippreżentaw l-argumenti tagħhom u jispjegaw id-diffikultajiet kbar li qed jaffaċċjaw fid-dawl ta’ avvenimenti straordinarji. Bejniethom, l-istampaturi jippubblikaw 14-il gazzetta differenti li joħorġu l-Ħadd, kuljum jew kull ġimgħa.

Matul il-laqgħa, ġie diskuss l-irwol tal-gazzetta bħala parti essenzjali mill-midja, li hija element qawwi f’demokrazija. Huwa fid-dawl ta’ dan l-irwol kruċjali li l-Prim Ministru kkomunika li l-Gvern iħoss li għandu jsostni dan is-settur. Għalhekk ġie ddedikat fond ta’ €500,000 f’sena biex isostni l-ħidma tal-ġurnaliżmu stampat f’pajjiżna, fid-dawl taċ-ċirkostanzi straordinarji li komplew iżidu l-isfidi kbar li diġà kellu s-settur.

Għal din il-laqgħa, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici.

PR220660

Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-faċilitajiet ta’ Y&P Cranes fin-Naxxar. Din hija kumpanija Maltija li gawdiet mill-growth scheme u, b’investiment ta’ €1.7 miljun, Y&P Cranes kompliet tinvesti f’total ta’ seba’ krejnijiet ġodda mgħammra bl-aħħar teknoloġija.

Fil-preżenza tad-Direttur ta’ Y&P Cranes Raymond Gauci, il-Prim Ministru Robert Abela qal li fl-aħħar jiem kellna tliet rapporti li lkoll taw ċertifikat b’saħħtu għall-ekonomija Maltija.

Hawn, il-Prim Ministru sostna li dan kien dovut ukoll għal ħidmet l-intrapriżi li wrew reżiljenza liema bħalha waqt sfidi bla preċedent u issa qed juru fiduċja li jkomplu jinvestu f’pajjiżna u jsaħħu s-settur tax-xogħol.

“Dak li qalu Fitch, Moody’s, u anki l-Kummissjoni Ewropea, li Malta se tibqa’ miexja ‘l quddiem f’mixja ta’ tkabbir ekonomiku għandu jimlina b’kuraġġ biex niksbu iżjed. Hemm sfidi u ta’ dan nista’ nassigurakom li se ssibu gvern ta’ spalla bħalma sibtuh waqt pandemija”, saħaq Dr Robert Abela, flimkien mat-tmexxija ta’ Y&P Cranes.

F’dan il-kuntest, in-negozju ta’ Y&P Cranes, immexxi mill-familja Gauci, kompla jixhed bil-fatti dak li saħaq il-Prim Ministru.

Imwaqqfa lura fl-2000 mis-Sur Raymond Gauci, illum il-ġurnata Y&P Cranes tiffoka primarjament fuq il-kirjiet tal-krejnijiet, il-bejgħ, u l-manutenzjoni ta’ tower cranes.

Għalkemm bdiet l-operat tagħha b’sitt krejnijiet biss, il-kumpanija kibret b’mod sostanzjali u sal-lum il-ġurnata impurtat iżjed minn 400 krejn; b’ammont ieħor qawwi ta’ krejnijiet lesti għall-esportazzjoni.

Fl-aħħar erba’ snin Y&P Cranes irduppjat in-numru ta’ ħaddiema li timpjega.

Waqt iż-żjara, il-Prim Ministru nnota wkoll it-taħriġ li jingħata fil-post tan-negozju stess lil ħaddiema bil-għan li jibqgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom u joffru kwalità ta’ xogħol iżjed effiċjenti.

Min-naħa tiegħu, id-Direttur tal-kumpanija s-Sur Raymond Gauci qal li llum il-ġurnata il-proġetti huma impenjattivi ħafna u bl-għajnuna tal-fondi maħruġa mill-iskema, il-kumpanija setgħet tagħmel il-qabża li dejjem xtaqet u tinvesti f’aktar tagħmir ġdid bil-għan li jintlaħqu t-talbiet tal-klijenti.

“Il-missjoni tagħna hija li nagħmlu s-siti tal-kostruzzjoni aktar produttivi u aktar siguri b’tagħmir tal-aħħar teknoloġija u forza ta’ xogħol imħarrġa”, stqarr is-Sur Gauci.

PR220597

Il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku approvat in-nomina tas-Sur Tony Sultana bħala Segretarju Permanenti Ewlieni, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

In-nomina tas-Sur Sultana tressqet quddiem il-Kabinett tal-Ministri mill-Prim Ministru Robert Abela. Wara l-approvazzjoni tal-Kabinett, in-nomina ntbagħtet lill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li l-approvazzjoni tagħha għaddiet għand il-President tar-Repubblika biex issir il-ħatra.

Din il-ħatra issa tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta’ Ġunju 2022.

Fl-aħħar snin is-Sur Sultana mexxa l-Malta Information and Technology Agency fl-irwol ta’ Chairman Eżekuttiv.

Hu għandu 36 sena esperjenza fis-settur pubbliku u mexxa bidliet importanti biex tissaħħaħ id-diġitalizzazzjoni fis-settur pubbliku.

Tul is-snin kien fdat bi proġetti maġġuri bħal ma kienu t-tmexxija tal-Euro IT Task Force u sistemi ġodda fis-settur tal-enerġija.

Is-Sur Sultana hu kwalifikat fil-Matematika u l-Computing mill-Università ta’ Malta u fl-immaniġġjar mill-Università ta’ Anglia fir-Renju Unit.

Il-Kabinett tal-Ministri rringrazzja wkoll lis-Sur Mario Cutajar tal-ħidma tiegħu bħala Segretarju Permanenti Ewlieni fl-aħħar snin.

PR220564

“It-trasformazzjoni assoluta li għadda minnha s-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar disa’ snin wasslet għall-għoti ta’ servizz ta’ eċċellenza. Issa, bit-tfassil tal-aħħar strateġija li bdiet titwettaq, se nkomplu nħarsu ‘l quddiem b’ambizzjoni biex pajjiżna jkompli jikseb ir-riżultati,” qal il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza konferenza għall-kapijiet tas-Servizz Pubbliku bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022, li għandha t-tema ‘Ninvestu fil-Kwalità’.

Huwa żied jgħid li s-Servizz Pubbliku kien u se jibqa’ l-mutur ta’ ħafna mir-riformi li twettqu u li se jitwettqu fiż-żmien li ġej. Saħaq li l-amministrazzjoni pubblika u l-impjegati tagħha huma kruċjali biex pajjiżna jilħaq livelli ġodda u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u tal-Għawdxin.

Dr Abela qal li l-investiment fir-riżorsi umani, fl-għodda u fit-teknoloġija se jkompli għaddej. “Għaliex l-għaqal ma jfissirx li ma tinvestix kemm hemm bżonn, iżda jfisser li tonfoq fejn hemm bżonn,” sostna l-Prim Ministru filwaqt li radd ħajr lis-Servizz Pubbliku ta’ ħidmietu u talli qalbu dejjem tħabbat għan-nies u għas-servizz tiegħu.

“Il-mira għandha tkun li nkomplu ngħollu l-perċentwal tal-kuntentizza bis-Servizz Pubbliku” – is-Segretarju Permanenti Ewlieni

“Għalkemm huwa minnu li ċ-ċifra tal-Eurobarometer li 70% tan-nies f’pajjiżna huma kuntenti bis-Servizz Pubbliku hija figura għolja u l-aqwa waħda fin-naħat tagħna, hemm pajjiżi b’ċifri ogħla. Il-mira tagħna għandha tkun li nilħqu lil dawn il-pajjiżi, b’ċifri li jmissu t-80% jew ogħla”, qal is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar, meta indirizza l-konferenza għall-kapijiet tas-Servizz Pubbliku bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022.

Huwa żied jgħid li l-ekonomija u l-pajjiż ma jistgħux jagħmlu avvanzi kbar ‘il quddiem jekk is-Servizz Pubbliku ma jkunx magna li twettaq, li tħaffef u tħoll id-diffikultajiet u mhux toħloqhom, li tħejji l-ambjent biex il-poplu jgħix aħjar f’kull aspett tal-ħajja tiegħu.

Is-Servizz Pubbliku għandu żewġ lealtajiet – dik lejn kull min jieħu s-servizz li jipprovdi, li tissarraf f’servizzi bla taħbil il-moħħ, u dik lejn il-gvern tal-ġurnata li tela’ demokratikament bil-vot tan-nies u għandu programm xi jwettaq. Dak il-programm irid jinbidel mis-Servizz Pubbliku fi pjani u implimentazzjoni. Dawn iż-żewġ lealtajiet jingħaqdu f’servizz wieħed għall-pajjiż, għal Malta aħjar u għal ġejjieni mill-aqwa, qal is-Sur Cutajar.

Huwa tkellem dwar l-istrateġija l-ġdida ‘Lejn Servizz ta’ Eċċellenza’ li bdiet tiġi implimentata matul din il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku u qal li din għandha viżjoni ċara – Servizz Pubbliku bla skossi u bla taħbil il-moħħ, jiġifieri servizz ta’ eċċellenza. Il-viżjoni se titwettaq permezz ta’ 45 miżura li fosthom hemm 18 li jindirizzaw l-investiment fil-kwalità innifisha, fost oħrajn bl-għajnuna tal-Intelliġenza Artifiċjali, il-Once Only Principle u s-single point of entry; 17-il miżura li jindirizzaw is-sostenibbiltà, bil-ħolqien ta’ reġistru ċentrali, ir-remote working u l-għarfien tal-esperjenza fit-titjib tal-karriera; u 10 miżuri li jindirizzaw il-kontabbiltà, li issa trid tieħu importanza ġdida bl-użu akbar tad-dejta.

Is-Sur Cutajar qal li miġbura flimkien, dawn huma miżuri li jduru man-nies, mal-investiment qawwi fit-teknoloġija u mat-titjib tas-servizz. Miżuri li jagħmlu din l-istrateġija l-ewwel tax-xorta tagħha għax tiġbor l-elementi ewlenin li jsawru s-Servizz Pubbliku, b’viżjoni waħda għall-organizzazzjoni kollha kemm hi.

PR220517

Waqt żjara fis-showroom DARI fiż-żona industrijali tal-Ħandaq f’Ħal Qormi, il-Prim Ministru Robert Abela nnota mill-ġdid il-bżulija tal-imprenditur Malti u t-talent lokali li kapaċi jimmanifattura prodott ta’ livell għoli mill-bidu sal-aħħar.

DARI, li tifforma parti minn SAW Ltd u b’esperjenza ta’ iżjed minn 30 sena fil-manifattura industrijali, toffri għażla wiesa’ ta’ għamara manifatturata kompletament mill-ideat u l-kreattività ta’ mħuħ Maltin.

Matul iż-żjara, il-Prim Ministru tenna kif kumpanija bħal DARI ħaqqha kull tifħir għaliex anki f’mumenti ta’ sfidi internazzjonali li affaċċjat d-dinja kawża tal-pandemija, it-tmexxija tal-grupp baqgħet waħda reżiljenti u innovattiva.

Id-Direttur u l-Kap Maniġerjali ta’ DARI, Stephen Azzopardi qal li wara 30 sena ta’ esperjenza fil-manifattura kummerċjali, it-tim ħass il-ħtieġa li fis-suq lokali jimbarkaw fuq proġett li joffri għażla ta’ għamara domestika manifatturata lokalment u bi kwalità għolja, kemm mill-aspett tal-prodott innifsu u anki mid-disinn. “Minħabba f’hekk wittejna t-triq u bdejna noffru dan is-servizz lil konsumatur Malti. Dan kien possibbli għax investejna total ta’ €1.5 miljun f’showroom ġdida tal-ogħla livell li tesibixxi varjetà ta’ kċejjen, kmamar tas-sodda u living areas,” qal is-Sur Azzopardi.

Mark Cassar, Commercial & Brand Manager, spejga li l-isem DARI attwalment jirrifletti dak kollu li huwa Malti. “Ridna dan l-isem għaliex xtaqna nwasslu messaġġ li dan ix-xogħol huwa lokali, mid-disinn ewlieni sal-produzzjoni finalizzata. Ridna wkoll nagħfsu fuq l-importanza li dan il-prodott huwa addattat għad-djar Maltin u jolqot il-gosti tal-konsumatur Malti. B’hekk il-konsumatur huwa ċ-ċentru ta’ din il-brand,” sostna s-Sur Cassar.

Is-Sur Cassar spjega wkoll kif DARI trid tkun ta’ eżempju minn aspett sostenibbli f’dak kollu li tipproduċi. “DARI timmanifattura l-prodott kollu lokalment u konsegwentament, il-proċess qed iħalli impatt inqas fuq l-ambjent għaliex loġistikament it-trasportazzjoni hija minimizzata kważi għal kollox,” qal is-Sur Cassar.

Huwa tenna wkoll li l-fabbrika taħdem b’effiċjenza qawwija grazzi għall-aħħar teknoloġija fil-makkinarju li nxtara, tagħmel użu minn dawl naturali filwaqt li tiġġenera persentaġġ sostanzjali tal-konsum tal-elettriku permezz tal-PV panels. Il-proċess fil-fabbrika ma jiġġenerax skart addizzjonali minħabba li l-materjal żejjed jerġa’ jiġi użat jew riċiklat.

Filwaqt li fil-preżent DARI tħaddem total ta’ 70 persuna, il-kumpanija qed tippjana li tkabbar it-tim tagħha bil-għan li tkompli taqdi l-konsumatur Malti b’iżjed effiċjenza u f’qasir żmien.